UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa

Share

ARATĂ TOT

Noutăţi


Modificări în orarul și structura semestrului I - anul universitar 2020-2021

Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 a fost readaptată, în condițiile în care toate activitățile didactice au loc online.
A fost încărcat orarul pentru anii II-IV și masterat valabil de joi, 22 octombrie 2020. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu.

Urmăriți anunțurile de pe pagina web dedicată.

Burse 2020-2021

Calendarul pentru acordarea burselor
Cuantumul burselor 2020-2021
Venitul minim net 2020-2021

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat
Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul I (Studii universitare de Licenţă)
Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul II (Studii universitare de Master)

Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

Modificări în structura semestrului I al anului universitar 2020-2021

În condiţiile actualei pandemii de COVID-19, se va modifica structura scenariului hibrid de desfăşurare a activităților pe parcursul primului semestru al anului universitar 2020-2021 în Facultatea de Fizică.
Primele module cu activități faţă-în-faţă se anulează pentru toate programele și toți anii de studii, urmând a se desfăşura în sistem online.
Structura modulară și orarul stabilite pentru primele opt săptămâni (perioada 1 octombrie-26 noiembrie, interval în care toate activitățile se vor desfășura în sistem online) rămân neschimbate.
În funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei sanitare, scenariul de desfăşurare a activităților în ultimele 6 săptămâni va fi adaptat și comunicat ulterior.

Structura modulară, adoptată inițial era:
  • anul I, studii universitare de licenţă: 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 2 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 1 săptămână examene parţiale, 4 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii);
  • toţi ceilalţi ani de studii (licenţă şi master): 4 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 1 săptămână examene parţiale, 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice).
Toate activităţile prevăzute în planurile de învăţământ vor fi concentrate în modulele programate.

Înscrierile în an la studii universitare de doctorat

Înscrierile în an la studii universitare de doctorat se fac astfel:
  • Studenții-doctoranzi din anul I, anul universitar 2020/2021 se vor înscrie la Secretariat în perioada 12 – 15 octombrie 2020 în intervalul orar 11.00 – 13.00,
  • Studenții-doctoranzi din anii II și III, anul universitar 2020/2021, vor completa fișa de înscriere și o vor trimite electronic la adresa: gabriela.nitulescu@fizica.unibuc.ro până la data de 15 octombrie 2020. Fișa de înscriere trebuie printată, completată, semnată și scanată. Data care se trece pe fișa de înscriere este 1 octombrie 2020.

Fişa de înscriere


Anunţ important

     Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Master sunt rugaţi să completeze Fişa de înscriere şi Contractul de studii universitare de master

     Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

Anunt pentru înscrierile la cursurile de Nivel I - modul psihopedagogic

Procedura de înscriere la modulul Psiho-Pedagogic de nivel I

Anunţ important

     Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă anul I sunt rugaţi să completeze Contractul de studii universitare de licenta

     Contractele și fișele de înscriere în anul universitar 2020 - 2021 vor fi completate, semnate, scanate și trimise electronic la adresa annelize.kosinski@fizica.unibuc.ro până la data de 10.10.2020.
     Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

Anunţ important

Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă şi Master sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere în anul universitar 2020/2021
Fişele vor fi tipărite faţă-verso şi vor fi aduse la secretariat cu semnătura în original îndată ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

ORAR semestrul I (anul universitar 2020-2021)

Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 este modulară, orarul încărcat fiind valabil pentru primele săptămâni, când activitățile au loc numai online. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.
A fost afișat orarul actualizat pentru anul I, valabil de joi, 15 octombrie.

ANUNT IMPORTANT MASTER DIDACTIC IN FIZICA

Ca urmare a rezultatului concursului de admitere la programul de Master Didactic în Fizică, sesiunea septembrie 2020, nu a fost atins numărul minim de candidați pe locuri finanțate de la buget necesar organizării programului și în aceste condiții, programul nu poate funcționa.

Stagii de practica pentru studenţi

TEME DE PRACTICĂ PROPUSE PENTRU STUDENȚI

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics