UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in site


Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
rezultat important la competiţia internaţională PLANCKS 2021

Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
premiaţi la etapa naţională a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu" 2021

Acasa

Share

ARATĂ TOT

Noutăţi


Admiterea la studii universitare de licenţă

Rezultatul final al concursului de admitere, sesiunea iulie 2021, poate fi consultat aici.

Înscrierile pentru ocuparea locurilor rămase disponibile după sesiunea iulie se vor face în perioada 2-10 septembrie 2021, online la adresa https://admitere.fizica.unibuc.ro/ sau fizic la secretariatul facultății. Metodologia Universității din București de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență poate fi consultată aici.

IMPORTANT: Pentru a crește șansele de a fi admis la unul dintre programele de studii, în cazul înscrierii online, selectați la început TOATE programele de studii cu locuri finanțate de la buget, în ordinea dorită de dumneavoastră, după care puteți selecta  programele de studii care au locuri cu taxă. Distribuirea pe locurile disponibile se face după medie, conform criteriilor anunțate, parcurgând lista opțiunilor în ordinea aleasă de dumneavoastră.

Pentru mai multe informații click aici.


Admiterea la studii universitare de masterat

Înscrierile pentru ocuparea locurilor rămase disponibile după sesiunea iulie se vor face în perioada 2-10 septembrie 2021, online la adresa https://admitere.fizica.unibuc.ro/ sau fizic la secretariatul facultății.

Mai multe informaţii legate de admitere sunt disponibile pe pagina web dedicată www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Master.

Rezultatul concursului de admitere la studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2021

Lista candidaţilor admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget

Lista candidaţilor admişi la Facultatea de Fizică pe locuri cu taxă

Lista candidaţilor admişi la Facultatea de Fizică pe locuri cu taxă - programul de studii "Master didactic"

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI CANDIDAȚII


Programarea examenelor pentru sesiunea septembrie 2021


ADMITERE MASTER DIDACTIC

Înscrierei: 5-18 Iulie 2021

Master Didactic (dosarele se transmit pe adresa de email secretariat@fizica.unibuc.ro) - !!! nu se depun dosare pe platforma dedicată admiterii

Fişă înscriere

Evaluare: 21 Iulie 2021

Afișare liste provizorii: până la 23 iulie 2021

Confirmare locuri: până la 28 iulie 2021

Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2021: până la 30 iulie 2021

Informații suplimentare găsiți aici.


Tabere studențești 2021

     Studenții care doresc să solicite loc în taberele de vară organizate în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” – 2021 vor depune cerere tip (Anexa nr.4) la Secretariat, în perioada 06 – 11 iulie 2021, în intervalul de lucru cu publicul.
     Cererile pot fi transmise și prin fax la numărul –021 457 4521 sau la adresa de emailsecretariat@fizica.unibuc.ro

     Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021 se poate consulta atât la aviziere, cât și aici sau pe site-ul Universităţii din Bucureşti https://www.unibuc.ro/student-ub/tabere/.

Cerere tabere studențești
Anexe metodologie
Ordin aprobare metodologie
Adresă Casa de Cultură a Studenților
Adresa 13354/06.07.2021 - privind numărul de locuri alocate facultății
Declaraţie de consimţământ GDPR
Lista cereri

Proces verbal ședință comisie

REZULTATUL SELECȚIEI  cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național "Tabere Studențești" în anul 2021


Stagii de practica pentru studenţi

TEME DE PRACTICĂ PROPUSE PENTRU STUDENȚI

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
                    Teme de cercetare abordate de conducatorii de doctorat din IFIN-HH se gasesc aici.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics