UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in site


Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
rezultat important la competiţia internaţională PLANCKS 2021

Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
premiaţi la etapa naţională a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu" 2021

Acasa

Share

DE ACTUALITATE

Noutăţi


Calendar cazări efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele (la Administrație în căminul G2, etaj I)

Marți 28.09.2021 în intervalul 11.00 - 18.00: studenți anul I Master și anul II Master

Miercuri 29.09.2021 în intervalul 11.00-18.00: studenți anul I Licență și Doctorat anul I

Joi 30.09.2021 în intervalul 11.00-18.00: studenți anii II, III și IV Licență și Doctorat anii II, III și prelungiri

Vineri 01.10.2021 în intervalul 11.00-18.00: cazurile excepționale care nu s-au putut prezenta în ziua în care au fost programați.

Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului cu documentele de cazare necesare:

·  copie a actului de identitate;

·  2 fotografii tip;

·  adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic sau didactic auxiliar în activitate, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.

·  dovada vaccinării/dovada trecerii prin boala în ultimele 6 luni (dacă este cazul)

·  dosar plic de carton Accesul la Administrație se face doar cu mască și respectând măsurile de distanțare fizică, conform normelor în vigoare.

Comisia centrală de cazări - Informații importante


PRELUNGIRE perioadă de înscrieri Master Didactic

Înscrieri 17-23 septembrie 2021 până la ora 14.00

Dosarele de înscriere se transmit pe adresa de email secretariat@fizica.unibuc.ro)

- !!! nu se depun dosare pe platforma dedicată admiterii

Afișarea rezultatelor 24 septembrie 2021

Programul de studii de master didactic se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Se pot înscrie la masterul didactic numai absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

 

Admiterea la studii universitare de masterat

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea septembrie 2021


Admiterea la studii universitare de licenţă

Rezultatul concursului de admitere, sesiunea septembrie 2021, poate fi consultat aici.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI CANDIDAȚII


CAZĂRI 2021 - 2022

Pentru a crește gradul de protecție al studenților în contextul epidemiologic actual, studenții care urmează să solicite sau care deja au solicitat un loc de cazare în căminele Universității din București pentru perioada anului universitar 2021-2022, vor completa, în funcție de anul de studii, formularul privind situația individuală a vaccinării împotriva Covid 19, astfel:

Studenții care nu vor face dovada vaccinării cu schema completă sau a imunizării prin boală vor fi considerați ca fiind nevaccinați.

Formularul trebuie completat de toți studenții care solicită un loc de cazare până la data de 21.09.2021.


Programarea examenelor pentru sesiunea septembrie 2021


Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master - sesiunea septembrie 2021

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență sunt programate după cum urmează:

 • Proba de verificare a cunostințelor fundamentale de Fizică (examen scris) - 8 septembrie 2021, ora 10:00, amfiteatrele  A1 si A2 (durata examenului este de 2 ore)
 • Susținerea publică a lucrării de licență - 9 septembrie 2021, ora 10:00

 

Repartizarea absolvenților pe săli în vederea susținerii probei de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică din data de 8 septembrie 2021.

 


Pentru absolvenții studiilor de master, susținerea publică a lucrărilor de disertație este programată în data de 10 septembrie 2021, ora 10:00

Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății, în perioada 1-7 septembrie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00-14:00 (vineri între orele 9:00-13:00). Actele necesare pentru înscriere sunt cele indicate în Regulamentul Universității din București de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (art. 8), disponibil aici.

 


ADMITERE MASTER DIDACTIC

Înscrierei: 5-18 Iulie 2021

Master Didactic (dosarele se transmit pe adresa de email secretariat@fizica.unibuc.ro) - !!! nu se depun dosare pe platforma dedicată admiterii

Fişă înscriere

Evaluare: 21 Iulie 2021

Afișare liste provizorii: până la 23 iulie 2021

Confirmare locuri: până la 28 iulie 2021

Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2021: până la 30 iulie 2021

Informații suplimentare găsiți aici.


Admiterea la Studii Universitare de Masterat în anul universitar 2021-2022

   Calendarul admiterii, sesiunea iulie 2021

 • Înscrieri: 1-16 iulie 2021. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor , Universitatea din Bucureşti oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii, Există şi posibilitatea înscrierii direct la secretariatul facultăţii, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă sanitară impuse de autorităţi pe durata pandemiei de COVID-19. Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este
  • Luni-Vineri: 9:00-14:00
  • Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
 • Susţinerea probelor: 19-23 iulie 2021
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie 2021
 • Facultatea de Fizică va comunica în mod constant informaţii legate de admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Master.

Tabere studențești 2021

     Studenții care doresc să solicite loc în taberele de vară organizate în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” – 2021 vor depune cerere tip (Anexa nr.4) la Secretariat, în perioada 06 – 11 iulie 2021, în intervalul de lucru cu publicul.
     Cererile pot fi transmise și prin fax la numărul –021 457 4521 sau la adresa de emailsecretariat@fizica.unibuc.ro

     Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021 se poate consulta atât la aviziere, cât și aici sau pe site-ul Universităţii din Bucureşti https://www.unibuc.ro/student-ub/tabere/.

Cerere tabere studențești
Anexe metodologie
Ordin aprobare metodologie
Adresă Casa de Cultură a Studenților
Adresa 13354/06.07.2021 - privind numărul de locuri alocate facultății
Declaraţie de consimţământ GDPR
Lista cereri

Proces verbal ședință comisie

REZULTATUL SELECȚIEI  cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național "Tabere Studențești" în anul 2021În atenția candidaților înscriși la examenul de Gradul didactic II - sesiunea 25-31 August 2021

Cursurile de pregătire pentru examen se vor desfăşura online în perioada 07-09 iulie 2021 astfel:

Miercuri 07 iulie, 10.00-14.00 Metodica specialității

Joi 08 iulie, 10.00-14.00 Metodica specialității

Vineri 09 iulie, 09.00-13.00 Pedagogie

Pentru primirea link-ului de conectare la aceste cursuri, vă rugăm să trimiteți email la ambele adrese: cristina.miron@fizica.unibuc.ro; cmiron_2001@yahoo.com


Decontare abonamente STB

În zilele de 23 şi 24 iunie 2021 studenţii Facultăţii de Fizică vor putea deconta abonamentele STB. Pentru decontare fiecare chitanţă trebuie sa fie însoţită de o copie a cardului cu seria descifrabilă.

Licenţă 2021

Repartizarea absolvenţilor pe săli în vederea susţinerii probei generale din data de 22 iunie 2021

Mobilităţi studenţeşti în Islanda
-Şcoala de vară-

Înscrieri pentru mobilități în Islanda, la Iceland School of Energy din cadrul Reykjavik University. Sunt disponibile 2 locuri, pentru Scoala de Vara. Detalii pe http://itres.unibuc.ro

Programul cursurilor de pregătire a examenului de licență/diplomă


PROGRAMAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
- sesiunea iunie-iulie 2021 -

Examenul de LICENŢĂ/DIPLOMĂ din sesiunea iunie-iulie 2021 se va desfășura astfel:
 1. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) - 22 iunie 2021 între orele 10.00 - 12.00
 2. Proba 2 – Susţinerea în ședință publică a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, în perioada 24 - 30 iunie 2021, dupa cum urmează:
  • Programele de studii Fizică (în limba română) și Fizică tehnologică: 28 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A1
  • Programul de studii Fizică (în limba engleză): 29 iunie 2021, ora 10.00, amfiteatrul A1
  • Programul de studii Fizică medicală: 30 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A1
 3. În cazul absolvenților programelor de studii universitare de master, susținerea lucrării de disertaţie este programată în perioada 24 - 30 iunie 2021, după cum urmează:
  • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații: 30 iunie 2021, ora 10, sala A4
  • Fizică medicală: 28 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A2
  • Fizica mediului și polimeri ecologici: 29 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A3
  • Optică, laseri și aplicații: 29 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A2
  • Physics of advanced materials and nanostructures: 30 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A3
  • Theoretical and computational physics: 30 iunie 2021, ora 12, amfiteatrul A2
  • Surse de energie regenerabile și alternative: 30 iunie 2021, ora 10, sala S12
Înscrierile pentru examenul de licență/diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completate și semnate de absolvent. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor sunt:
 • cerere-tip de înscriere (pentru examenul de licență, respectiv disertație)
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original și copie
 • diploma de licență sau diploma echivalentă în original și copie (pentru disertație)
 • certificatul de naștere original și copie
 • certificat de căsătorie original și copie (dacă este cazul)
 • C.I. sau pașaport copie
 • fișa de lichidare (pentru absolvenții din promoțiile anterioare)
 • declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licență (disponibilă aici), respectiv de disertație (disponibilă aici)
 • lucrarea de licență/disertație în format tipărit și în format digital
 • referatul de apreciere al coordonatorului științific
 • formularul privind colectarea datelor de contact, completat online la adresa https://absolventi.unibuc.ro și semnat.
Absolvenții promoției curente care au în dosarul personal de la facultate diploma de bacalaureat sau diploma de licență (disertație) și copie legalizată certificat de naștere nu le vor mai trimite.

Fișa de înscriere și documentele menționate vor fi depuse sau trimise prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 7 - 16 iunie 2021. Subiectul mesajului va fi: nume și prenume absolvent/anul înmatriculării/programul de studii.

Programarea examenelor din sesiunea de vară la Facultatea de Fizică

SESIUNE DE EXAMENE
31.05. – 27.06.2021


SESIUNE DE RESTANȚE – Ani terminali
31.05. – 06.06. 2021


PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

Studenții UB, invitați la o serie de microprograme organizate de Universitatea din București
în parteneriat cu Universitatea din Tübingen, sub egida CIVIS

Programarea examenelor din sesiunea de vară a anilor terminali la Facultatea de Fizică

Ciclul I - Studii universitare de licenţă
Ciclul II - Studii universitare de masterat

Practica de cercetare a studentilor la IUCN Dubna in luna iulie 2021

Ca urmare a cererilor unor studenţi care nu s-au înscris până la data stabilită anterior, comisia de concurs a decis, cu majoritatea voturilor membrilor, să accepte un nou termen pentru data limită de înscriere.
Data limită actualizată este vineri, 30 aprilie 2021, orele 20. Cererile se vor trimite pe adresa alexandru.jipa@gmail.com.


     Ca urmare a consultărilor și discutiilor avute cu toți candidații și cu membrii comisiei de concurs, s-a decis ca data concursului să se schimbe din marți, 27 aprilie 2021, orele 15:00, în miercuri, 12 mai 2021, orele 15:00.
     În ceea ce privește modalitatea de desfășurare a concursului (față în față sau virtual), acest lucru se va stabili pe 9 Mai 2021, în acord cu situația pandemică din Măgurele și din țară.
     Reamintim tuturor candidaților că trebuie să aibă pașaport valabil (nu trebuie să expire până la sfârșitul anului 2021). Dacă la nivelul conducerii IUCN și a Centrului universitar asociat se va decide deschiderea practicii de cercetare în această vară, va trebui ca fiecare din cei implicați să acceseze situl centrului universitar al IUCN, să aleagă o temă și să scrie o scrisoare de intenție.


Pentru participarea la o potențială practică de cercetare științifică la IUCN Dubna, de pe durata vacanței de vară (iulie 2021), se va organiza un concurs în ziua de 27 aprilie 2021, orele 14,30. Forma de desfășurare a concursului (fată în fată sau virtual) va depide de situația sanitară la data de 24 aprilie 2021.

Mai multe informatii!...
Anunt modificare data concurs IUCN DUBNA

Anunt concurs IUCN DUBNA

Subiecte de concurs pentru participarea la Şcoala de vară de la IUCN Dubna

EXAMEN DE LICENŢĂ
iulie 2021

     Examenul scris la proba “Probleme fundamentale ale fizicii” va avea loc în data de 22 iunie 2021 între orele 10:00-12:00.
     Susținerile lucrărilor de Licență/Dizertație vor avea loc în perioada 24-30 iunie 2021

Tematica probei generale
Probleme fundamentale ale Fizicii

SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ A FACULTĂŢII DE FIZICĂ

Manifestarea ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
Sesiunea ştiinţifică va avea loc online în data de 18 Iunie 2021

Mai multe informații se găsesc pe pagina dedicată.

Rezultatele finale ale selectiei pentru mobilitati Erasmus pentru anul academic 2021-2022


Mobilităţi Erasmus 2021-2022

     A fost lansată Selecţia pentru mobilităţi Erasmus pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti pentru anul academic 2021-2022. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18 Martie 2021, orele 13.00, online, la adresa sorina.iftimie@unibuc.ro.
     Selecţia studenţilor pentru a beneficia de mobilităţile Erasmus în anul academic 2021-2022 se va face, pe baza dosarului depus de fiecare candidat, în data de 19 Martie, începând cu orele 11.00, de către comisia de selectie din cadrul Facultăţii de Fizică.
     Rezultatele finale ale procesului de selecţie vor fi anunţate până Vineri, 26 Martie 2021. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 2 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor selecţiei pentru mobilităţi Erasmus.
     Informaţii suplimentare se găsesc în documentul ataşat acestei informări sau la adresa sorina.iftimie@unibuc.ro.

Anuntul de selectie - deocument

Lista universităţilor partenere şi numărul locurilor disponibile alocate Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti se regăsesc în documentele de mai jos.

Universităţi partenere – document
Repartizare locuri Erasmus – document


Lansarea Selecției Centralizate
pentru mobilități de studii Erasmus + CIVIS
pentru anul academic 2021-2022

     Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata anului academic 2021-2022 (grant 520 euro/lună).
     Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
     Mobilitățile de studii Erasmus oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene în universitatea parteneră, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea integrală a rezultatelor obținute.
Mai multe informaţii!...


ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2020-2021)

Orarul curent și actualizările ulterioare pot fi consultate pe pagina web dedicată.

Proiectul „De la Student la Antreprenor”

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în parteneriat cu EURO BEST TEAM S.R.L. lansează înscrierile în cadrul proiectului „De la Student la Antreprenor” – POCU 626/6/13/132525. Pentru detalii, vă rugăm să consultați invitația adresată studenților de la Facultatea de Fizică.

Programarea examenelor în sesiunea ianuarie-februarie 2021*

* actualizat: 19.01.2021

Examene de finalizare de studii – sesiunea februarie 2021

 • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 09.02.2021 între orele : 10.00 –12.00 în A1
 • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 10.02. – 12.02.2021.
Susținerile lucrărilor de licență:
     Fizică Ro și Fizică tehnologică - Joi 11.02.2021 ora 10.00 în A1
     Fizica medicală - Miercuri 10.02.2021 ora 10.00 în A1

Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 10.02-12.02.2021.
     Fizica Mediului și a Polimerilor Ecologici - Miercuri 10.02.2021 ora 11.00 în sala de Fizica Atmosferei de la etajul III.

     Înscrierile la examenul de absolvire/ licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent. Cererea va fi trimisă prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 25.01. – 01.02.2021.

Formular cerere de înscriere - Licenţă
Formular cerere de înscriere - Disertaţie

Mobilitati studentesti in Islanda

Inscrieri pentru mobilități în Islanda, la Iceland School of Energy din cadrul Reykjavik University. Sunt disponibile 6 locuri, pentru prima etapa. Detalii pe http://itres.unibuc.ro

Mobilități de Studii Erasmus 2020-2021

S-a lansat selecția centralizată pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

Mai multe informatii gasiti aici.

NOAPTEA CERCETĂTORILOR 2020


Inscrieri nivel II – MODUL PSIHOPEDAGOGIC

        Anuntul pentru înscrierile la cursurile de Nivel II – modul psihopedagogic si procedura de înscriere online la aceste cursuri pot fi consultate aici.

Modificări în orarul și structura semestrului I - anul universitar 2020-2021

Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 a fost readaptată, în condițiile în care toate activitățile didactice au loc online.
A fost încărcat orarul pentru anii II-IV și masterat valabil de joi, 22 octombrie 2020. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu.

Urmăriți anunțurile de pe pagina web dedicată.

Burse 2020-2021

Calendarul pentru acordarea burselor
Cuantumul burselor 2020-2021
Venitul minim net 2020-2021

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat
Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul I (Studii universitare de Licenţă)
Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul II (Studii universitare de Master)

Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

Rezultate contestaţii

Rezultate finale BURSE 2020-2021


Pentru mai multe informatii accesati pagina BURSE

Modificări în structura semestrului I al anului universitar 2020-2021

În condiţiile actualei pandemii de COVID-19, se va modifica structura scenariului hibrid de desfăşurare a activităților pe parcursul primului semestru al anului universitar 2020-2021 în Facultatea de Fizică.
Primele module cu activități faţă-în-faţă se anulează pentru toate programele și toți anii de studii, urmând a se desfăşura în sistem online.
Structura modulară și orarul stabilite pentru primele opt săptămâni (perioada 1 octombrie-26 noiembrie, interval în care toate activitățile se vor desfășura în sistem online) rămân neschimbate.
În funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei sanitare, scenariul de desfăşurare a activităților în ultimele 6 săptămâni va fi adaptat și comunicat ulterior.

Structura modulară, adoptată inițial era:
 • anul I, studii universitare de licenţă: 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 2 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 1 săptămână examene parţiale, 4 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii);
 • toţi ceilalţi ani de studii (licenţă şi master): 4 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 1 săptămână examene parţiale, 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice).
Toate activităţile prevăzute în planurile de învăţământ vor fi concentrate în modulele programate.

Înscrierile în an la studii universitare de doctorat

Înscrierile în an la studii universitare de doctorat se fac astfel:
 • Studenții-doctoranzi din anul I, anul universitar 2020/2021 se vor înscrie la Secretariat în perioada 12 – 15 octombrie 2020 în intervalul orar 11.00 – 13.00,
 • Studenții-doctoranzi din anii II și III, anul universitar 2020/2021, vor completa fișa de înscriere și o vor trimite electronic la adresa: gabriela.nitulescu@fizica.unibuc.ro până la data de 15 octombrie 2020. Fișa de înscriere trebuie printată, completată, semnată și scanată. Data care se trece pe fișa de înscriere este 1 octombrie 2020.

Fişa de înscriere


Anunţ important

     Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Master sunt rugaţi să completeze Fişa de înscriere şi Contractul de studii universitare de master

     Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

Anunt pentru înscrierile la cursurile de Nivel I - modul psihopedagogic

Procedura de înscriere la modulul Psiho-Pedagogic de nivel I

Anunţ important

     Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă anul I sunt rugaţi să completeze Contractul de studii universitare de licenta

     Contractele și fișele de înscriere în anul universitar 2020 - 2021 vor fi completate, semnate, scanate și trimise electronic la adresa annelize.kosinski@fizica.unibuc.ro până la data de 10.10.2020.
     Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

Anunţ important

Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă şi Master sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere în anul universitar 2020/2021
Fişele vor fi tipărite faţă-verso şi vor fi aduse la secretariat cu semnătura în original îndată ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

ORAR semestrul I (anul universitar 2020-2021)

Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 este modulară, orarul încărcat fiind valabil pentru primele săptămâni, când activitățile au loc numai online. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.
A fost afișat orarul actualizat pentru anul I, valabil de joi, 15 octombrie.

SUCCES TUTUROR ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!

Un nou an universitar începe, în condiţiile unor restricţii impuse de pandemia încă în desfăşurare. Ştim că participarea, entuziasmul şi curajul vostru vor contribui la depăşirea dificultăţilor inerente şi la trecerea spre normalitatea pe care o aşteptăm toţi.
O festivitate restrânsă de deschidere, adresată în special studenţilor care vor păşi acum pentru prima dată în amfiteatrele facultăţii va avea loc în aula "Horia Hulubei", în data de 1 octombrie 2020, la ora 10:00.

Mult succes tuturor membrilor comunităţii academice din Facultatea de Fizică!

ANUNT IMPORTANT MASTER DIDACTIC IN FIZICA

Ca urmare a rezultatului concursului de admitere la programul de Master Didactic în Fizică, sesiunea septembrie 2020, nu a fost atins numărul minim de candidați pe locuri finanțate de la buget necesar organizării programului și în aceste condiții, programul nu poate funcționa.

Rezultatele examenului de admitere la programul de studii Master Didactic in Fizica

Anunt important pentru toti candidatii declarati admisi

Informații cazări în cămine studențești din Măgurele în anul universitar 2020 – 2021

Cazările efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele în etapa a II-a (la Administrație în căminul G2, etaj I) vor avea loc Sâmbătă, 3.10.2020 în intervalul orar 9.00-15.00.


Cererile de cazare se primesc (online completând formularul de pe site-ul facultății) până vineri 25.09.2020 ora 16.00.

Calendar cazări efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele (la Administrație în căminul G2, etaj I)

Luni 28.09.2020 (începând cu ora 8.00): studenți anul I Licență, anii I și II Master și studenții doctoranzi.
Marți 29.09.2020(începând cu ora 8.00): studenți anilor II, III și IV Licență

Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului cu documentele de cazare necesare:
 • copie a actului de identitate;
 • 2 fotografii tip;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
 • dosar plic de carton
 • Accesul la Administrație se face doar cu mască și respectând măsurile de distanțare fizică, conform normelor în vigoare.


  Calendar cazari
  Metodologie
  Procedura


  Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru Carieră, din cadrul Universităţii din Bucureşti, derulează, în perioada 21 septembrie - 05 octombrie 2020, programul "CAZARE ALTERNATIVĂ", program adresat studentilor U.B. Proiectul vizează centralizarea ofertelor de cazare din partea proprietarilor particuiari de imobile şi medierea informaţiei între studenţi şi proprietari.

  Mai multe informaţii şi documentele necesare găsiţi aici.

  Cazari 2020-2021

  Studentii care doresc loc de cazare in caminele Facultatii de Fizica vor completa cererea de cazare online la adresa:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM-MuPReoRBMvTuR1PKX6GN4oTm9BOb-bpRTNPb7vBvd2vJw/viewform

  Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat
  sesiunea septembrie 2020


  Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licenţă
  sesiunea septembrie 2020


  Informații privind admiterea la Masterul Didactic
  Sesiunea Septembrie 2020

  Important: Studenţii înscrişi la cele 9 programe de master didactic oferite de Universitatea din Bucureşti beneficiază lunar de o bursă de studiu în valoare de 2379 RON, timp de 21 de luni.

  ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
  sesiunea septembrie 2020

  Facultatea de Fizică organizează concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea septembrie 2020, cu următorul calendar:
  • Înscrieri: 2-11 septembrie 2020
  • Afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2020 (termenul limită)
  Pentru mai multe informaţii privind desfăşurarea concursului de admitere şi locurile disponibile, accesaţi pagina dedicată admiterii.

  ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
  sesiunea septembrie 2020

  Facultatea de Fizică organizează concursul de admitere la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea septembrie 2020, cu următorul calendar:
  • Înscrieri: 2-11 septembrie 2020
  • Afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2020 (termenul limită)
  Pentru mai multe informaţii privind înscrierile, desfăşurarea concursului de admitere şi locurile disponibile, accesaţi pagina dedicată admiterii.

  Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master
  - sesiunea septembrie 2020 -

  Examenele de finalizare a studiilor de licenţă şi master sunt programate după cum urmează:
  • Înscriere: 2-7 septembrie 2020.
  • Proba scrisă a examenului de licenţă: 8 septembrie 2020, ora 10:00, Amfiteatrul A1.
  • Susţinerea lucrării de licenţă: 9-10 septembrie 2020, după cum urmează:
   • Programul de studii Physics/Fizică (în limba engleză) - 9 septembrie 2020, ora 13:00, amfiteatrul A2
   • Programele de studii Fizică (în limba română), Fizică informatică şi Fizică tehnologică - 10 septembrie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   • Programele de studii Fizică medicală şi Biofizică - 9 septembrie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A2
  • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 9-10 septembrie 2020.

  Programare examene sesiunea de toamnă (restanțe, reexaminări, măriri)


  Programarea examenelor din sesiunea de toamnă (1-21 septembrie 2020) pentru restanțe și măriri se actualizează periodic în documentul: Programare examene - septembrie 2020
  și pe pagina web dedicată.

  Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de master
  - sesiunea iulie-august 2020 -

  • Lista candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget.
  • Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă.
  • Lista candidaţilor respinşi.
  • Anunţ important pentru toţi candidaţii.

  • Programarea probei de admitere la studii universitare de master
   sesiunea iulie-august 2020

   • Lista candidaţilor care vor susţine proba de admitere în data de 5 august 2020 este disponibilă aici.
   • Lista candidaţilor care vor susţine proba de admitere în data de 6 august 2020 este disponibilă aici.
   • Lista candidaţilor care vor susţine proba de admitere în data de 7 august 2020 este disponibilă aici.

   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenţă,
   - 28 iulie 2020 -


   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2020

   Anunţ important pentru toţi candidaţii!!!


   Rezultatele examenului de licenţă - sesiunea iulie 2020

   Tabelul cu rezultatele la proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - pot fi găsite aici.

   Eventualele contestaţii se depun până joi, 16 iulie 2020, ora 18:00, între orele 9:00-15:00, la secretariatul facultăţii. În afara orelor de program al secretariatului contestaţiile pot fi preluate de personalul de la poarta facultăţii.

   ADMITERE 2020

   • Pentru înscriere online, vizitaţi această pagină. ÎNREGISTRAREA ONLINE ESTE POSIBILĂ PÂNĂ VINERI, 17 IULIE 2020, ORA 14:00.
    ATENŢIE: ordinea opţiunilor contează! Repartizarea se face în ordinea opţiunilor dumneavoastră, conform criteriilor anunţate (a se vedea link-ul de mai jos). Pentru a vă mări şansele, selectaţi cât mai multe opţiuni, în ordinea dorită. Nu selectaţi opţiunile cu taxă pe primele poziţii, decât dacă situaţia o impune (sunteţi deja absolvent de studii universitare sau aţi urmat studii universitare finanţate de la buget) sau dacă doriţi neapărat să vă asiguraţi admiterea la un anumit program de studii din oferta educaţională.
   • Pentru detalii legate de admiterea la studii universitare de licenţă la Facultatea de Fizică, vizitaţi această pagină
   • Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, le puteţi solicita online în intervalul orar 9:00-16:00 aici. Utilizaţi butonul de chat chat disponibil în partea din stânga jos a ecranului.

   Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master

   Studii de licenţă
   1. Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică - 15 iulie 2020, ora 10:00.
   2. Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de licenţă este următoarea:
    • Fizică (în limba română) - 20 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
    • Fizică tehnologică - 21 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
    • Fizică informatică - 21 iulie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A1
    • Fizică medicală - 22 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
    • Physics/Fizică (în limba engleză) - 23 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   Studii de master
   Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de disertaţie este următoarea:
   • Optică, laseri şi aplicaţii - 20 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
   • Fizică medicală - 21 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
   • Physics of advanced materials and nanostructures/Fizica materialelor avansate şi nanostructuri (în limba engleză) - 22 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   • Surse de energie regenerabile şi alternative - 23 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
   • Computational and theoretical physics/Fizică teoretică şi computatţională (în limba engleză) - 24 iulie 2020, 0ra 11:00, amfiteatrul A1
   • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii - 24 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
   • Fizica mediului şi a polimerilor ecologici - 24 iulie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A3
   Preciză suplimentare privind modul de desfăşurare a şedinţelor publice vor fi făcute în timp util.


   Lucrări de finalizare

   Pentru realizarea lucrărilor de finalizare de studii este recomandat sa folosiţi urmatoarele modele de redactare.

   Model word
   Model LaTex

   În cazul în care alegeţi să folositi modelul LaTex, pentru compilare folosiţi urmatoarea succesiune:

   pdflatex template
   pdflatex template
   bibtex template
   pdflatex template
   pdflatex template

   Stagii de practica pentru studenţi

   TEME DE PRACTICĂ PROPUSE PENTRU STUDENȚI

   Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică

   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
                       Teme de cercetare abordate de conducatorii de doctorat din IFIN-HH se gasesc aici.
   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti
   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
   Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare

   ANUNŢ IMPORTANT

   Înscrierile la examenul de absolvire/ licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent.
   Cererea va fi trimisă prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 29.06. – 07.07.2020.
   Cererea de înscriere va fi însoţită de fişa de lichidare, completată şi semnată de absolvent. Subiectul email-ului va fi "înscriere licenţă sau disertaţie - nume şi prenume absolvent" (scris cu majuscule).
   • Cererea de înscriere pentru examenul de licenţă este disponibilă aici.
   • Cererea de înscriere pentru examenul de disertaţie este disponibilă aici.
   • Fişa de lichidare este disponibilă aici.

   Declarația privind originalitatea conținutului lucrării va fi completată şi legată la sfârşitul lucrării de absolvire/ licență/ diplomă sau disertație.

   PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE
   A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

   PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
   SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020
   PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2020 ȘI AI PROMOȚIILOR ANTERIOARE

   Anunț cu privire la sesiunea de restanțe/reexaminare
   pentru studenții din anii finali ai ciclurilor de studii de licență și master

      În perioada 13 -27 iunie se va desfășura sesiunea de restanțe și reexaminări pentru studenții din anul III (programele de studii de licență din domeniul Fizică), anul IV (programul de studii Fizică tehnologică) și anul II, programele de studii de master.

      Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile specifice mediului online (web/mail), conform unui calendar care va fi disponibil în curând pe pagina web a Facultății de Fizică.

      Studenții care doresc să susțină examene în această sesiune sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: secretariat@fizica.unibuc.ro cu următoarele informații:
   • Nume, Prenume
   • Disciplina la care doresc să susțină examenul
   • Anul universitar în care au frecventat cursul (de ex. 2019-2020)
   • Statut: prelungire sau an curent
      În urma acestui e-mail, studenții vor primi, tot pe e-mail, datele de contact ale cadrului didactic cu care vor susține examenul.

      Aceste date vor fi folosite de către studenți pentru a contacta cadrele didactice cu care vor susține examenul, în vederea stabilirii detaliilor legate de evaluare.

   Programarea examenelor în această sesiune este disponibilă aici

      Pentru orice altă nelămurire, vă rugăm să contactați secretariatul Facultății de Fizică la adresa de e-mail: secretariat@fizica.unibuc.ro.

   Anunț

      Ca urmare a evoluției pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2, următoarele măsuri cu privire la finalizarea anului universitar 2019-2020 au fost adoptate de Consiliul Facultății de Fizică:
   • Structura semestrului al doilea este următoarea:
    Pentru anii I și II licență, programele Fizică (RO și EN), Fizică medicală, Fizică Informatică, precum și anii I-III Fizică tehnologică și anul I toate programele de master:

    Perioada Activitate
    01.06.2020 - 13.06.2020 Recuperare activități de laborator (în mediul online)
    14.06.2020 – 11.07.2020 Sesiune de examene. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).


    Pentru anii terminali (anul III licență, programele Fizică (RO și EN), Fizică medicală, Fizică Informatică, precum și anul IV Fizică tehnologică și anul II toate programele de master)
    Perioada Activitate
    05.05.2020 - 16.05.2020Recuperare activități de laborator (în mediul online)
    17.05.2020 – 12.06.2020 Sesiune de examene. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).
    13.06.2020 – 27.06.2020 Sesiune de restanțe, reexaminare. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).


   • Examenul de licență se va desfășura în data de 15 iulie 2020.
    1. - dacă legislația în vigoare la acel moment va permite, examenul scris se va desfășura în forma clasică (cu prezența fizică a candidaților în sălile de examen), cu respectarea tuturor măsurilor recomandate de autorități. Durata examenului se reduce la 2 ore, iar numărul subiectelor de tratat va fi de asemenea redus la 4, alese prin tragere la sorți din cele 12 prevăzute în tematica prestabilită.
    2. - în caz contrar, examenul se va desfășura apelând la tehnologia web și va consta în rezolvarea unui set de probleme într-un interval de timp limitat. Această ultimă variantă va fi adoptată numai în situația excepțională în care organizarea examenului scris în spațiile facultății nu va fi posibilă. Cele două forme de organizare nu vor funcționa simultan.
      Susținerea lucrărilor de licență și disertație se va face în perioada 20/07/2020 – 24/07/2020. Urmează a fi programate de fiecare comisie. Variante de susținere: programări cu max. 3 studenți în sală în fața comisiei sau susținere apelând la tehnologia web. În cazul al doilea (susținere on-line), ședința trebuie înregistrată audio-video.

      Stagiile de practică: pentru studenții care nu vor mai avea acces în laboratoarele/sediile partenerilor de practică pentru a putea să-și efectueze stagiile de practică prevăzute în planul de învățământ pe perioada verii, Facultatea de Fizică va prezenta în cel mai scurt timp posibil o listă cu temele propuse de cadrele didactice din facultate. În acest fel studenții vor avea posibilitatea să-și aleagă o temă pentru practica de cercetare și să finalizeze activitățile din planul de învățământ până la sfârșitul anului universitar.

   Anunţ

   Programul de lucru cu publicul la secretariatul facultăţii este de luni până joi, între orele 12.00-13.00.
   Orice solicitare se poate trimite, în această perioadă, online la adresa de e-mail: secretariat@fizica.unibuc.ro

   Anunţ

   Universitatea din Bucureşti a decis suspendarea cursurilor faţă-în-faţă în perioada 11 martie 2020 - 31 martie 2020.
   Citeşte mai mult...

   ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2019-2020)

   Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

   Examen de licenţă
   sesiunea februarie 2020

   Susţinerea lucrărilor de licenţă, sesiunea februarie 2020 va avea loc vineri, 7 februarie, ora 12:00

   Gradul didactic I

   În atenţia celor interesaţi:

   Colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria 2020 – 2022 va avea loc vineri, 31 ianuarie 2020 ora 13.00 la Facultatea de Fizică, etaj 1 sala 12.

   SELECȚIE mobilități studențești, finanțate prin granturi SEE
   (Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European),
   pentru anul academic 2019 – 2020 în Facultatea de Fizică

      Selecția pentru mobilități SEE are loc în perioada 20 ianuarie-12 februarie 2020, pentru:
      - 2 locuri pentru studenți la studii de licență (anii II-IV)/masterat/doctorat,
   cu finanțare SEE de maxim 1200 EURO/luna subzistență, 530 EURO transport, pentru minim 2 luni/bursier maxim 3 luni/bursier.

      Dosarele pentru selecție se depun la Secretariatul Facultăţii de Fizică, până la data de 7.02.2020, ora 12:00, iar selecția are loc în data de 10.02.2020, ora 10.00, la Decanatul Facultăţii de Fizică.

   Mai multe informatii!...

   Calendarul alegerilor în Facultatea de Fizică

   7-11 octombrie 2019 - Depunerea candidaturilor pentru:
  • funcţia de Director de Departament
  • calitatea de membru în Consiliul Departamentului
  • calitatea de reprezentant al departamentului în Consiliul facultăţii
  • calitatea de reprezentant al facultăţii în Senat

  • 17 octombrie 2019 - Desfăşurarea alegerilor: la nivel de departamente
  • la nivel de facultate pentru reprezentanţii facultăţii în Senat, în intervalul orar 9:00-14:00

  • 21 octombrie 2019 - Desfăşurarea alegerilor la nivel de facultate, pentru reprezentanţii facultăţii în Senat (turul al doilea, dacă va fi necesar).

   24 octombrie 2019 - Sedinta Consiliului facultății, pentru avizarea rezultatelor alegerilor.

   Metodologia pentru organizarea alegerilor organelor de conducere 2019-2020

   Burse pentru anul universitar 2019-2020

   Toate categoriile de burse se acordă la cererea studentului, sub semnătură proprie.
   Cererile se depun la secretariatul Facultății de Fizică.


   Festivitatea de deschidere a noului an universitar va avea loc marți, 1 octombrie 2019
   în Aula facultății la ora 10.00

   Vă aşteptăm cu drag!


   ORAR semestrul I (anul universitar 2019-2020)

   Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de masterat
   sesiunea septembrie 2019


   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenta
   sesiunea septembrie 2019


   Admitere - sesiunea iulie 2019

   Examenul de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2019, va avea loc în data de 17.09.2019 la ora 10:00 în amfiteatrul A1.


   Intrarea candidaţilor în săli va fi permisă începând cu ora 9:30, pe baza unui act de identitate (CI, paşaport) valabil şi a legitimaţiei de concurs.
   Nu este permisă introducerea în sălile de examen a nici unui tip de echipamente, dispozitive şi mijloace electronice (calculatoare, telefoane mobile, tablete, etc.).
   Examenul începe la ora 10:00 şi are o durată de 3 ore. Candidaţii nu pot ieşi din sală mai devreme de o oră de la începerea examenului.

   Cazări 2019

   Metodologie privind cazarea în căminele Universităţii din Bucureşti
   Programul cazarilor la Facultatea de Fizică
   Cerere de cazare

   GRADUL DIDACTIC II – sesiunea 25-31 august 2019

   Proba 1: Metodica predării specialității (scris) — Miercuri, 28 august 2019 ora 10.00 Amfiteatrul 1 - parter Facultatea de Fizică.

   Proba 2: Pedagogie (oral) — Vineri, 30 august 2019, ora 10.00 Amfiteatrul 1 - parter Facultatea de Fizică

   Admiterea în primul ciclu de studii universitare de licenţă

   Calendar admitere 2019 sesiunea septembrie:
   • Înscrieri - 09.09. - 16.09.2019
    Luni-Vineri 9.00-14.00
    Sâmbătă-Duminică 9.00-12.00
   • Test grilă - 17.09.2019
    Ora de începere a probei scrise este 10:00
   • Afişarea rezultatelor - 18.09.2019

   Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea septembrie 2019


   Admitere MASTER
   sesiunea septembrie 2019

   Calendar:

   Înscrieri : 09.09. – 16.09.2019
   Interviu: 18.09. – 20.09.2019
   Afişarea rezultatelor : 21.09.2019

   Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea septembrie 2019


   Finalizare studii
   sesiunea septembtie 2019

   Examenul de licenţă/ diplomă:
   Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
   Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 10.09.2019
   Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă în perioada 11.09. – 12.09.2019.

   Examenul de disertaţie:
   Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
   Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – 10.09. – 12.09.2019

   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenta
   sesiunea iulie 2019


   REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
   LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

   Lista candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget
   Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă
   Lista candidaţilor respinşi

   Admitere master
   sesiunea iulie 2019

   Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2019
   Programele de studii:
   Fizică medicală
   Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii / Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications

   Examene de finalizare - sesiunea septembrie 2019

   Examenul de licenţă/ diplomă
   • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
   • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 10.09.2019
   • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă: joi 12 septembrie, ora 10:00
   Examenul de disertaţie:
   • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
   • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – marţi, 10 septembrie, ora 12:00

   Licenţă 2019 / Admitere masterat

   Sustinerea lucrarilor de licenta/disertatie si admitere la masterat

   TABERE STUDENTESTI

   Lista cu studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național ”Tabere studențești” în anul 2019

   Informații suplimentare despre comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele de vară 2019, pot fi vizualizate AICI.
   Procesul verbal de analiză a cererilor de ocupare a unui loc în taberele de vară 2019, poate fi vizualizat AICI.

   Licență - IUNIE 2019

   Programul cursurilor de pregătire a examenului de licență/diplomă
   IUNIE 2019

   SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ
   21-22 Iunie 2019

   Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
   Sesiunea se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
   • Biofizică. Fizică medicală
   • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
   • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
   • Fizica corpului solid şi tehnologia materialelor
   • Fizica educationala
   • Fizică nucleară şi particule elementare
   • Fizica polimerilor
   • Fizica şi Tehnologia Surselor de Energie Regenerabile şi Alternative
   • Fizică teoretică şi matematică aplicată
   • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
   Rezumatele lucrarilor (in l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pana la data de 12 iunie 2019

   ANUNŢ IMPORTANT

   Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din iunie 2019 se va susţine astfel:

   PRE BOLOGNA:

   1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) – 18.06.2019 între orele : 10.00 –13.00;
   2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) – 19.06.2019 între orele: 10.00 – 13.00.
   3.Proba 2 –Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă în perioada 24.06. – 30.06.2019.

   BOLOGNA:

   1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 18.06.2019 între orele : 10.00 –14.00;
   2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 24.06. – 30.06.2019.

   Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 24.06. - 30.06.2019.

   Admiterea în primul ciclu de studii universitare de licenţă

   Calendar admitere 2019:
   • Înscrieri - 8 iulie - 18 iulie 2019
   • Test grilă - 19 iulie 2019
   • Afişarea rezultatelor - 20 iulie 2019
   Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina Admitere

   Etapa națională a Concursului Național Studențesc de fizică ”Dragomir HURMUZESCU” 2019
   s-a desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara.

   Felicitări studenților noștri pentru rezultatele obținute!

   Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați pagina dedicată.

   Tabere studențești pe perioada vacanței de vară 2019

   Perioada de înscriere pentru studenți este 19/04 - 17/05 2019 la secretariatul facultății de fizică.

   Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești, precum și documentele aferente acesteia se găsesc AICI.

   Formularele pentru CEREREA INDIVIDUALĂ de ocupare a unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS - DAST prin CCS/CCSS Tei în perioada vacanței de vară, precum și DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se găsesc la secretariatul facultății.

   Concursul Naţional de Fizică pentru elevi Hands on Universe - editia a VII-a - 18 mai 2019

   Facultatea de Fizică a Universității din București organizează în cadrul programului „Școala altfel” Concursul Național de Fizică pentru elevi "Hands on Universe" - Ediţia a VII-a - 18 mai 2019.
   Această ediţie este inclusă în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE organizate în anul şcolar 2018/2019 fără finanţare M.E.N. La acest concurs pot participa elevi si cadre didactice din Bucuresti si din tara cu prezentari ale preocuparilor lor în domeniul.
   Detalii suplimentare privind organizarea concursului și înscrierea lucrărilor sunt disponibile la adresa: http://fizica.unibuc.ro/Fizica/Evenimente/HandsOnUniverse/

   FACULTATEA DE FIZICĂ DE LA A LA Z

        29 martie 2019 este ziua în care Facultatea de Fizică a Universității din București își deschide porțile pentru tinerii de liceu (profil real) proveniți din diferite colțuri ale țării care vor să descopere minunata lume a fizicii, oportunitățile pe care le oferă acest minunat domeniu și să interacționeze cu cercetătorii de pe platforma Măgurele. Aflat la a doua ediție, evenimentul își propune să ofere elevilor șansa de a participa la atelierele suținute de cadrele didactice din facultate și să viziteze laboratoarele în care studenții își desfășoară activitatea zi de zi.
        Programul cuprinde o serie experimente interactive, diferite concursui, vizite în laboratoare și participare la ateliere.
        Evenimentul va avea loc în intervalul orar 10:00 - 16:00 la Facutatea de Fizică, str. Atomiștilor, Nr. 405, Măgurele, jud. Ilfov. Pentru a confirma interesul privind participarea la eveniment este necesar să trimiteți lista cu elevii participanți și profesorii însoțitori la adresa de email: ffaz@fizica.unibuc.ro până la data de 24 martie.
        Programul complet poate fi consultat AICI

   !NOU!
   Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți

   Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2019 - 2020 va avea loc în Facultatea de Fizica, miercuri 3 APRILIE 2019, ora 10.

   Destinatii...

   Informaţii admitere 2019:   Mobilități de formare profesională Erasmus

   A fost aprobată lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada aprilie – iulie 2019, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018-2019, capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr total de 50 mobilități pentru Universitatea din București
   Mai multe informatii!...

   ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2018-2019)

   Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

   SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

   Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2018-2019.
   Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare.
   Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii si care trebuie sa contina:
   1. Cererea de deplasare, care sa contina datele personale (grad didactic, vechime in predare, CNP, telefon, email), destinatia, perioada aproximativa, numarul orelor de predare (minim 8) si declaratie daca ati mai participat sau nu la o deplasare TA in ultimii 3 ani,
   2. Planul de predare (numarul si titlurile lectiilor),
   3. Un scurt CV (Europass in Engleza).
   Includerea unei scrisori de invitatie din partea institutiei gazda (cu mentiunea ca profesorul invitat va tine 8 ore de predare) este un lucru pozitiv, dar nu este obligatoriu.
   Mai multe informatii!...

   Premii obţinute de membri ai comunităţii academice din Facultatea de Fizică

   Ca o recompensă a performanţelor academice şi de cercetare, cadre didactice din Facultatea de Fizică au obţinut premii acordate de Academia Română şi de Senatul Universităţii din Bucureşti, în cadrul ceremoniilor de premiere din decembrie 2018:

   PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE
   ŞTIINŢE FIZICE
   1. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
    Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul teoretic al proprietăţilor optice neliniare ale gropilor cuantice şi ale punctelor cuantice sub acţiunea diferitelor câmpuri externe şi a impurităţilor
    Autor: Conf.univ.dr. Doinița BEJAN
   2. Premiul „Radu Grigorovici“
    Grupul de lucrări: Efectul superradiativ în rețeaua bidimensională de fosforenă în câmp magnetic perpendicular
    Autor: Drd. Bogdan OSTAHIE
   ŞTIINŢE GEONOMICE
   1. Premiul „Ştefan Hepites“
    Lucrarea: Paleomagnetism of the Upper Miocene-Lower Pliocene lavas from the East Carpathians: contribution to the palaosecular variation of geomagnetic field
    Autori: Dr. Mădălina VIŞAN, Prof.univ.dr. Cristian G. PANAIOTU, Conf.univ.dr. Cristian NECULA şi Conf.univ.dr. Anca DUMITRU
   Câştigători ai Premiilor anuale ale Senatului Universității din București, ediţia a II-a
   1. CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT – Domeniul Științe exacte și inginerie
    „Studii privind comportarea fluidelor în câmp de radiție laser”, autor Mihai BONI, coordonator prof. univ. dr. Mihail-Lucian Pascu, de la Facultatea de Fizică
   2. AUTORUL/PROIECTUL/ECHIPA DE CERCETARE CU CEA MAI MARE CONTRIBUȚIE ȘTIINȚIFICĂ CU IMPACT ÎN SOCIETATE – Domeniul Științe exacte și inginerie
    Centrul de cercetare 3Nano - SAE, Nanoştiinţe - surse alternative de energie, Facultatea de Fizică

   GRAD DIDACTIC I

   Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2019-2021 va avea loc în data de 11 februarie 2019, ora 10.00, în sala 11 a Facultății de Fizică.

   ALEGERI

   Miercuri, 31 octombrie 2018, în holul Facultăţii de Fizică, între orele 10:00-14:00, se vor desfaşura alegerile pentru desemnarea unui reprezentant al Facultăţii în Senatul Universităţii din Bucureşti.
   Pentru asigurarea cvorumului, este necesară o prezenţă de cel puţin 50% din totalul cadrelor didactice.

   Les journées de l`Espace

   30.10.2018 10:00
   Françoise Combes
   When supermassive black holes are too greedy


   Anunţ

   Workshop de teatru forum pe tema FUNKY depresiei. Ce facem? Descoperim actorul sau scenaristul din tine! Cum? Simplu! Creionăm scenarii și apoi le punem împreuna în scenă. Pe scurt - învățăm sa ne exprimăm liber ideile și să acționam în contexte diferite în conformitate cu principiile și valorile noastre.
   Participarea este gratuită.


   locatie- Facultatea de Fizica, sala A4

   ANUNŢ

   STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 SUNT RUGAŢI SA VINĂ LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 15 OCTOMBRIE – 19 OCTOMBRIE 2018 PENTRU A COMPLETA FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI CONTRACTUL DE STUDII.
   STUDENŢII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAŢI PE LOC FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT TREBUIE SĂ DEPUNĂ DIPLOMELE DE STUDII ÎN ORIGINAL.
   STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL II ŞI III, ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, VOR COMPLETA DOAR FIŞA DE ÎNSCRIERE.

   Burse pentru anul universitar 2018-2019

   Calendarul pentru acordarea burselor în anul universitar 2018-2019

   Metodologia pentru acordarea burselor în anul universitar 2018-2019

   Notă cu privire la salariul minim pe economie în luna septembrie 2018

   Decizia Comisiei Centrale de Burse cu privire la eliminarea cererii de acordare a burselor de merit I și II, pentru anul universitar 2018-2019.

   După afișarea listelor cu beneficiarii de bursă de merit I și II, aceștia au la dispoziție 5 zile pentru a depune la Comisia de burse a Facultății declarația Tip de acceptare a bursei acordate (de merit I sau II).

   Cererea de acordare a bursei sociale rămâne aceeași ca și în anii trecuți (transmisă odată cu celelalte documente).

   Cerere bursă sociala ( Anexa nr. 1)


   ORAR semestrul I (anul universitar 2018-2019)

   Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

   DESCHIDEREA ANULUI ACADEMIC 2018-2019

   Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 va avea loc luni, 1 octombrie 2018, începând cu ora 10:00, în Aula “Horia Hulubei” a Facultăţii de Fizică.

   Tratează-te cu știință la Noaptea cercetătorilor, pe 28 septembrie

   Pe 28 septembrie, știința vă dă întâlnire la Promenada Mall (Calea Floreasca Nr. 246B, sector 1, Bucureşti - metro: staţia Aurel Vlaicu) pentru, “Noaptea cercetătorilor” – un eveniment cu experimente trăsnite și conferințe fascinante din diferite domenii științifice.
   Intrarea este liberă, iar publicul este așteptat începând cu ora16:00.

   Mai multe detalii...

   CAZARI 2018

   Pentru anul universitar 2018-2019 repartizarea studenților pe locurile de cazare care îi revin Facultății de Fizică a Universității din București se va realiza în perioada 26.09.2018 – 1.10.2018 după următorul program

   Metodologia privind cazarea studentilor in caminele Universitatii din Bucuresti

   Examene de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat - sesiunea septembrie 2018

   3-6 septembrie: Înscrieri
   7 septembrie: Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică
   8-9 septembrie: susţinerea lucrărilor de licenţă şi de dizertaţie

   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2018

   Pentru ocuparea locurilor disponibile după sesiunea de admitere din iulie, o nouă sesiune de admitere va fi organizată în septembrie 2018. Mai multe detalii sunt disponibile aici (pentru admiterea la studii universitare de licenţă), respectiv aici (pentru admiterea la studii universitare de masterat).

   Anunţ important pentru toţi candidaţii

   Luni, 30 iulie 2018, după ora 12:00 va fi efectuată redistribuirea candidaţilor declaraţi admişi şi a celor din lista de rezervă. Cei care nu vor complete dosarul cu diploma de bacalaureat în original până la acea dată vor pierde locul ocupat în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2018.
   Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, pe locuri finanţate de la buget, în sesiunea IULIE 2018, studii universitare de licenţă, cât şi candidaţii de pe lista de rezervă sau cei admisi cu taxă, care doresc ocuparea unui loc bugetat sunt invitaţi la secretariatul facultăţii, în perioada 18–25 iulie 2018 pentru a completa dosarul de concurs cu diploma de bacalaureat în original.
   Mai multe informaţii...

   Rezultatele examenului de admitere la Facultatea de Fizica
   sesiunea iulie 2018


   Preşedintele comisiei de admitere,
   Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE


   În atenția candidaților înscriși la examenul de obținere a GRADULUI DIDACTIC II, sesiunea 25-31 august 2018

   Zilele de desfăşurare a examenului:
   28 august 2018 – test din metodica specialităţii ora 9.00 Amfiteatrul A1
   Intrarea candidatilor în sala de examen se poate face până la ora 8:30 cu buletinul/cartea de identitate.
   30 august 2018 – probă orală la pedagogie

   Admiterea la studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2018

   Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de masterat, la Facultatea de Fizică
   sesiunea iulie 2018


   Eventualele contestaţii se depun până joi, 26 iulie 2018, ora 12:00, între orele 9:00-15:30, la secretariatul facultăţii. În afara orelor de program al secretariatului, contestaţiile pot fi preluate de personalul de la poarta facultăţii.

   Preşedintele comisiei de admitere,
   Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE


   Licenţă 2018

   Programul prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie
   Sesiunea IUNIE 2018

   SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
   21-22 iunie 2018

   Thursday, June 21, 2018

   09:00 – 9:20 Opening foreword,
   Prof. Univ. Dr. Ştefan ANTOHE, Dean

   09:20 – 12:30 A SHORT HISTORY OF TEACHING AND RESEARCH AT FACULTY OF PHYSICS, UNIVERSITY OF BUCHAREST

   9:20- 10:20
   Department of Electricity, Solid State Physics and Biophysics

   Prof. Univ. Dr. Victor GHEORGHE, Prof. Univ. Dr. Aurel POPESCU,
   Prof. Univ. Dr. Ştefan ANTOHE

   10:20 – 11:20
   Department of Structure of the Matter, Atmosphere and Earth Physics, Astrophysics
   Prof. Univ. Dr. Alexandru JIPA, Prof. Univ. Dr. Sabina ŞTEFAN,
   Prof. Univ. Dr. Ioan STAMATIN

   11:20- 12:20
   Department of Theoretical Physics and Mathematics, Optics, Plasm and Lasers

   Prof. Univ. Dr. Virgil BĂRAN, Prof. Univ. Dr. Atanasie TRUŢIA,
   Prof. Assoc. Univ. Dr. Mircea BULINSKY

   12:20-13:30 Coffee Break
   14:00-20:00 Section Sessions

   Friday, June 22, 2018
   10:00-18:00 - Section Sessions

   Grad didactic II

   Cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, se desfășoară la Facultatea de Fizică în perioada 16 – 19 iunie în sala S11, etaj 1.
   • Sâmbătă 16.06.2018 – Didactica specialității – 10.00-14.00
   • Duminică 17.06.2018 - Didactica specialității – 10.00-14.00
   • Luni 18.06.2018 – Pedagogie – 10.00-14.00
   • Marți 19.06.2018 – Pedagogie – 10.00-14.00

   Erasmus 2017-2018

   Lansarea rundei a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018, pentru un număr de 28 de mobilități.
   Acestă decizie a fost luată de conducerea UB datorită faptului că pentru runda întâi s-au înscris doar 22 de candidați pentru cele 50 de locuri disponibile.
   Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/ international/programul- erasmus/studenti-erasmus- stagii-de-practica/.
   Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, in perioada 12 - 26 iunie (in intervalul orar 10:00 - 16:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

   FACULTATEA DE FIZICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
   organizează
   SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ

   21-22 iunie 2018

   Manifestarea ştiinţifică este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor din intreaga țară
   și este dedicată
   CENTENARULUI MARII UNIRI
   Sesiunea ştiinţifică se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
   • Biofizică. Fizică medicală
   • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
   • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
   • Fizica corpului solid şi ştiinţa materialelor
   • Fizica educațională
   • Fizică nucleară şi particule elementare
   • Fizica polimerilor
   • Fizica şi tehnologia surselor de energii regenerabile și alternative
   • Fizică teoretică şi matematică aplicată
   • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
   Rezumatele lucrărilor (în l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pâna la data de 16 iunie 2018 la adresa: http://conferinta.fizica.net. Lucrările selectate de Comisiile de la fiecare Secţiune vor fi publicate în revistele: Romanian Reports in Physics sau Analele Universităţii din Bucureşti-Fizica, dacă vor fi făcute disponibile, in extenso, Comisiei, conform cerinţelor revistelor până în ziua de 29 iunie 2018.
   Comisiile de specialitate pentru fiecare secţiune vor selecta dintre propuneri 2 lecţii invitate.
   Taxa de participare este de 30 lei şi se achită în ziua conferinţei.
   Comitetul de organizare:
   • Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE(santohe@solid.fizica.unibuc.ro)
   • Prof.univ.dr. Sabina ŞTEFAN (sabina_stefan@yahoo.com)
   • Prof. univ. dr. Lucian ION(lucian@solid.fizica.unibuc.ro)
   • Conf.univ.dr. Mircea BULINSKI (mbulinsky@lycos.com)
   • Lect. univ. dr. Adrian RADU (adrian.radu@fizica.unibuc.ro)

   ANUNŢ IMPORTANT

   Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din iunie 2018 se va susţine astfel:
   PRE BOLOGNA:
   1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) – 18.06.2018 între orele : 10.00 –13.00;
   2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) – 19.02.2018 între orele: 10.00 – 13.00.
   3.Proba 2 –Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă în perioada 19.06. – 30.06.2018.
   BOLOGNA:
   1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 18.06.2018 între orele : 10.00 –14.00;
   2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 19.06. – 30.06.2018.
   Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 19.06. - 30.06.2018.
   Înscrierile se vor face pe baza cererii completată de absolvent şi depusă la secretariatul facultăţii în perioada 28.05. – 08.06.2018. Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie insoţită de referatul conducătorului lucrării se depun la secretariat la înscriere.

   Programul cursurilor de pregătire a examenului de licenţă/diplomă
   IUNIE 2018


   Stagii de practică Erasmus 2017-2018

   Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.
   Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, până pe data de 8 iunie 2018 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

   The XIXth ASIAN PHYSICS OLYMPIAD 2018

   Lotul olimpic de fizică al României, coordonat de profesorii dr. Adrian DAFINEI (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică) şi dr. Delia DAVIDESCU (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, http://www.ichb.ro/), a obţinut rezultate excepţionale la The XIXth ASIAN PHYSICS OLYMPIAD 2018 (https://www.facebook.com/apho2018/), unul dintre cele mai puternice concursuri internaţionale de fizică.
   Rezultatele echipei Romaniei sunt:
   Medalii de AUR:
  • ANDREI Radu
  • COTRUȚ Petru
  • BĂLĂUCĂ Ștefan
  • URSU Răzvan
  • Medalie de ARGINT
  • ANDREI Cosmin
  • Medalie de BRONZ
  • LEONTICĂ Sebastian
  • MENTIUNI de ONOARE
  • DOLTEANU Ștefan
  • PREDOI Silviu
  • La ediţia din acest an au participat 26 de ţări.
   Felicitări şi mulţumiri acestor copii minunaţi pentru bucuria pe care ne-au făcut-o.

   Concursul Național de Fizică pentru studenți „Dragomir Hurmuzescu”

   Începând cu anul 2012, Facultățile de Fizică din Consorţiul Universitaria împreună cu reprezentanții Universității din Craiova organizează Concursul Național de Fizică pentru studenți „Dragomir Hurmuzescu”. Concursul urmărește stimularea pregătirii de calitate a studenților fizicieni din Romînia și se adresează studenților înscriși la ciclul de licență . Concursul are trei probe: pentru studenții din anul I și II, concursul constă în rezolvarea de probleme de fizică, din domeniile fundamentale ale acesteia, iar pentru studenții anilor III, respectiv IV concursul constă în prezentarea orală a rezultatelor activității de cercetare.
   La ediția a VII-a din acest an, care s-a desfășurat în perioada 20-21 aprilie la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, au participat studenți din cinci centre Universitare: București, Cluj, Craiova, Iași si Timișoara.
   Echipa Facultății de Fizică a Universității din București formată din cinci studenți care au participat la toate cele trei probe ale concursului, a fost insoţită de Dra Conf. Univ. Dr. Anca DUMITRU de la Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei si a Pamantului, Astrofizică.
   Confirmând rezultatele înregistrate la edițiile anterioare și anul acesta reprezentanții Universității din București au reușit să se facă remarcați prin obținerea unor rezultate deosebite, patru dintre ei fiind premianți, dupa cum urmează:
   • Mircea DOLINEANU - premiul I la anul I
   • Alin Vasile SEVESTREAN - premiul I la anul II
   • Gabriel PANĂ - premiul III la anul II
   • Andrei NIȚESCU - premiul II la anul III-IV
   Conducerea Facultății de Fizică le adreseaza felicitari si multumiri tuturor participantilor si cadrelor didactice care s-au implicat in pregatirea lotului largit si selectia echpei participante la editia din acest an a Concursului „Dragomir Hurmuzescu”.

   Concursul Naţional de Fizică pentru elevi
   Hands on Universe

   - editia a VI-a -
   19 mai 2018

   SELECȚIE ERASMUS 2018 – 2019

   Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2018 - 2019 va avea loc în Facultatea de Fizica, vineri 13 APRILIE 2018, ora 10.
   Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 2 Aprilie - 13 APRILIE 2018, pana la ora 10. Mai multe informații despre selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com) și puteți consulta site-ul facultății (www.fizica.unibuc.ro/mobilitati).
   Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate facultății se află la adresa http://www.fizica.unibuc.ro//Fizica/Mobilitate/Docs/FIZICA-destinatii2018.pdf sau la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

   Mai multe informatii...


   ANUNŢ

   În semestrul II al anului universitar 2017-2018 programa analitică a Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti prevede, pentru studenţii anului III – în cadrul modulului psiho-pedagogic – desfăşurarea Practicii Pedagogice.

   ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2017-2018)

   Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

   SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

   Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2017-2018. Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare. Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii.
   Lista destinatii.

   Mai multe informatii...


   Burse pentru anul universitar 2017-2018

   Perioada de depunere a dosarelor în vederea acordarilor burselor sociale se prelungeste pâna la 3 noiembrie 2017.
   Mai multe detalii…


   Calendarul pentru acordarea burselor în anul universitar 2017-2018
   Metodologia pentru acordarea burselor în anul universitar 2017-2018
   Notă cu privire la salariul minim pe economie în luna septembrie 2017

   Toate categoriile de burse se acordă la cererea studentului, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul Facultății de Fizică.

   Cerere bursă sociala ( Anexa nr. 1)
   Declarație bursă socială ( Anexa nr. 2)
   Cerere pentru toate tipurile de burse, cu excepția bursă socială (Anexa nr.3)

   ANUNŢ

   În semestrul I al anului universitar 2017-2018 programa analitică a Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti prevede, pentru studenţii anului III – în cadrul modulului psiho-pedagogic – desfăşurarea Practicii Pedagogice.
   Mai multe informaţii!...

   CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ- NIVELUL I (INIȚIAL)
   – pentru învățământul preuniversitar obligatoriu –

   EXAMEN DE ADMITERE (interviu pe baza scrisorii de motivație)
   - Miercuri 18.10.2017 ora 17.00 în amfiteatrul A2.

   INVITAŢIE

   Concursul naţional "ROMANIA`S EU COUNCIL PRESIDENCY LOGO COMPETITION"
   MAI MULTE INFORMAŢII

   Deschiderea anului universitar 2017-2018

   Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi
   Luni, 2 Octombrie 2017, ora 10:00, în Aula ,,Horia Hulubei” a facultăţii,
   la ceremonia de deschidere a anului universitar 2017-2018.

   Cazări 2017

   Pentru anul universitar 2017-2018 programul repartizării locurilor în căminele Universității din București Îl găsiţi aici.

   Sesiune de restanţe pentru anii terminali

   • 1-6 septembrie: restanţe
   • 1-8 septembrie: inscrieri la Examenul de Licenţă
   • 9 septembrie: Examen de Licenţă - proba de cunoştinţe fundamentale
   • 10-11 septembrie: Examen de Licenţă - susţinerea lucrării


   Program cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017

   Miercuri 28.06.2017 Didactica specialității10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
   Joi 29.06.2017Didactica specialității10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
   Vineri 30.06.2017Pedagogie10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
   Sâmbătă 01.07.2017Pedagogie10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1

   Programarea susţinerilor publice a lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, sesiunea iunie 2017

    Licenţă:
   • Fizică informatică: 28.06.2017, ora 10.00 – Amfiteatrul A1
   • Fizică (în limba română: 30.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
   • Fizică tehnologică: 30.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
   • Fizică (în limba engleză): 29.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A2
   • Fizică medicală: 30.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
   • Biofizică: 30.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
   • Master:
   • FIZICA MATERIALELOR AVANSATE ŞI NANOSTRUCTURI (MAN) : 29.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
   • FIZICĂ MEDICALĂ (FM): 22.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
   • FIZICA MEDIULUI ŞI A POLIMERILOR ECOLOGICI: 28.06.2017, ora 10.00, Laboratorul de Fizica atmosferei
   • FIZICĂ TEORETICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ (FTC): 30.06.2017, ora 13.00, Amfiteatrul A2
   • FIZICA ATOMULUI, NUCLEULUI, PARTICULELOR ELEMENTARE, ASTROFIZICĂ ŞI APLICAŢII 29.06.2017, ora 13.00, Amfiteatrul A4
   • SURSE DE ENERGIE REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE: 28.06.2017, ORA 10.00, Sala S12

   Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti
   invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
   SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ

   23-24 Iunie 2017

   Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.

   Zilele Porților Deschise

   Pentru anul universitar 2016-2017, Facultatea de Fizică a Universității din București demarează programul „Zilele Porților Deschise”. Programul se întinde pe toată perioada cuprinsă între lunile Martie și Iunie. În cadrul acestui program, Facultatea de Fizică propune o serie de activități destinate elevilor aflați în programul „Școala Altfel” şi tuturor persoanelor daca vor alege să studieze aceasta ,,Disciplina Ştiinţifică Majoră” FIZICA. De asemenea, toți cei interesați vor fi invitați să participe la manifestările organizate împreună cu Asociația Studenților Fizicieni, cu ocazia diferitelor evenimente.
   O primă activitate pe care Facultatea de Fizică o propune, este aceea de a îi invita pe toți cei interesați să viziteze laboratoarele generale ale facultății. În acest sens, facultatea își va deschide porțile tuturor celor interesați, în fiecare zi de vineri, începând cu data de 10 martie și până în data de 2 iunie, în intervalul orar 10,00-14,00.
   Vizitele se organizează numai pe bază de înscriere la adresa de e-mail: vasile.bercu@fizica.unibuc.ro

   Hands on Universe

   Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti organizează pe 13 mai 2017 începând cu ora 11.00 Concursul Naţional de Fizică pentru Elevi "Hands on Universe"
   Mai multe informaţii...

   Programului Național “Tabere Studențești” 2017


   TEZĂ DE ABILITARE

   Vineri 5 Mai 2017, ora 11:00 in Amfiteatrul A4 al Facultăţii de Fizică va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul “A systems neuroscience perspective on brain networks” susţinută de dl Conf. univ. dr. Andrei Barborică

   Studenți de la Facultatea de Fizică premiați la concursul național studențesc „Dragomir Hurmuzescu”

   Studenți ai Facultății de Fizică a Universității din București au participat în perioada 7-9 aprilie 2017 la Concursul Național de Fizică „Dragomir Hurmuzescu”, care a avut loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obținând rezultate remarcabile la ediția din acest an.
   Facultatea de Fizică a fost reprezentată printr-un lot de 7 studenți coordonați de conf. univ. dr. Iulia Ghiu. Studenții din anul I și II au obținut primele două locuri la acest concurs. Locul 1 – anul I a fost ocupat de Iovănescu Rareș, iar locul 2 – anul I de Sevestrean Alin. La anul II, locurile I și II au fost obținute de Avramescu Dana (locul 1) și Toma Petru Vlad (locul 2). Din anii III și IV, Nițescu Ovidiu a ocupat locul I, iar Alexandru Olărescu (Programul Fizică medicală) a obținut o mențiune.

   SELECȚIE ERASMUS 2017–2018

   Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2017-2018 va avea loc în Facultatea de Fizica, joi 4 MAI 2017, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 27Aprilie - 4 MAI 2017, pana la ora 11.
   Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-11Aprilie 2017, pana la ora 11.
   Mai multe informații despre selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com) și puteți consulta site-ul facultății (http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Mobilitate).
   Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate facultății se află la adresa http://www.fizica.unibuc.ro//Fizica/Mobilitate/Docs/FIZICA-destinatii-studenti2017-2018.pdf sau la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

   Mai multe informatii gasiti aici.

   ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2016-2017)

   Modificări în orarul anilor de studiu III și IV. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web.

   Ora Pământului la Facultatea de Fizică

   Facultatea de Fizică împreună cu Asociația Studenților Fizicieni a Universității din București (ASF-UB) vă invită în zilele de 24-25 Martie 2017, să participati la evenimentul "Ora Pământului la Facultatea de Fizică". Mai multe informții gasiți aici.
   Ministerul Educației Naționale a lansat "Programul EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2017. Mai multe informții gasiți aici.

   Concursul international PLANKS 2017


   Programul cursurilor de pregătire a studentilor participanti


   THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS,
   ROCAM 2017


   International Summer School on Crystal Growth and Advanced Materials for Energy Conversion

   Concursuri 2016

   Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată nedeterminată
   în semestrul I al anului universitar 2016-2017


   Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată determinată
   în semestrul I al anului universitar 2016-2017


   Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina CONCURSURI

   PROGRAMUL ERASMUS
   SELECŢIE MOBILITĂŢI CADRE DIDACTICE

   Facultatea de Fizică are alocată 1 mobilitate pentru cadre didactice în programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2016-2017.
   Poate participa orice angajat cu contract de muncă în UB pentru activităţi de predare.
   Selecţia se va face pe baza depunerii unui dosar înregistrat la secretariatul facultăţii


   Mai multe informaţii!...

   Anunț

   Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare în una dintre următoarele instituții:
   Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei
   Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
   Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și a Radiației
   Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului
   Institutului de Științe Spațiale
   Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" - Bucureşti
   Spitalul Universitar de Urgență București
   Medinst Diagnostic Romano-German
   sunt rugați să completeze în trei exemplare convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică.

   După semnarea documentele de către:
   Reprezentantul legal al instituției
   Cadru didactic supervizor din partea Facultății de Fizică
   Coordonatorul de practică din partea instituției
   Studentul care efectuează practica de cercetare
   acestea sunt aduse la dl. Prodecan Lect. univ. dr. Vasile Bercu
   Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare într-o altă instituție, sunt rugați să-l contacteze pe dl. Prodecan Lect. univ. dr. Vasile Bercu la adresa de e-mail: vasile.bercu@fizica.unibuc.ro
   Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare în Facultatea de Fizică nu trebuie sa completeze convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică.

   ANUNŢ DOCTORAT!!!

   STUDENŢII-DOCTORANZI SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 17 - 28 OCTOMBRIE 2016 PENTRU A COMPLETA FIŞELE DE ÎNSCRIERE ŞI CONTRACTELE DE FINANŢARE.
   STUDENŢII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT SUNT RUGAŢI SĂ ADUCĂ DIPLOMELE ÎN ORIGINAL.

   ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

   Studenţii interesaţi sunt obligaţi, înainte de a depune documentaţia la Secretariat, să consulte Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi, aflate pe site-ul facultăţii şi la avizier.
   Toate categoriile de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile - tip se pun la dispoziţie de către Secretariat sau pot fi descărcate de pe pagina de internet a facultăţii.
   Cererile pentru orice tip de bursă şi dosarele pentru bursele de ajutor social se depun în perioada 17-24 octombrie 2016, în timpul programului cu publicul

   Calendar Burse - An universitar 2016-2017
   Cuantum Burse - An universitar 2016-2017
   Metodologia acordarii burselor - An universitar 2016-2017
   Salariul minim 2016

   ANUNŢ

   Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti
   vă invită să participaţi Luni, 3 Octombrie 2016, ora 09:00,
   n Aula ,,Horia Hulubei a Facultăţii, la
   ceremonia de deschidere a anului universitar 2016-2017

   După ceremonie, studenţii anului I sunt invitaţi să participe la ntlnirea cu directorii departamentelor facultăţii pentru prezentarea acestora.

   Rezultatele examenului de admitere la Facultatea de Fizică
   sesiunea septembrie 2016

   Rezultatele finale ale examenului de admitere - sesiunea septembrie 2016


   CAZĂRI 2016

   Informaţii
   Metodologie

   Admiterea la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2016

   Programarea colocviilor de admitere la Şcoala Doctorală de Fizică:
   1. Fizica atmosferei şi a pamntului: 19 septembrie 2016, ora 10:00
   2. Fizică atomică, fizică nucleară, fizica particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii: 12 septembrie 2016, ora 10:00
   3. Biofizică şi fizică medicală: 14 septembrie 2016, ora 13:00
   4. Fizica stării condensate: 14 septembrie 2016, ora 13:00
   5. Fizică educaţională: 14 septembrie 2016, ora 13:00
   6. Fizică teoretică: 19 septembrie 2016, ora 10:00

   ADMITERE 2016

   Calendarul admiterii (sesiunea Septembrie 2016):
   3-11 septembrie: nscrieri (luni-vineri, ntre orele 9:00 - 16:00, respectiv 9:00 - 12:00 smbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii)
   16 septembrie ora 10:00: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
   17 septembrie: Afişarea rezultatelor   Locurile scoase la concurs n sesiunea septembrie 2016

   Nr. crt.
   Domeniul de studii
   universitare de licenţă
   Programul de studii
   Nr. maxim de studenti
   care pot fi şcolarizaţi
   Nr. locuri buget
   Nr. locuri taxă
   1.
   Fizică
   Fizică (lb. romnă)
   70
   7
   12
   2.
   Fizică
   Fizică (lb. engleză)**
   50
   3
   12
   3.
   Fizică
   Fizică medicală
   40
   0
   9
   4.
   Fizică
   Biofizică
   30
   5
   5
   5.
   Fizică
   Fizică informatică
   50
   11
   13
   6.
   Ştiinţe inginereşti aplicate
   Fizică tehnologică
   50
   15
   21
   TOTAL
   41
   72
   **Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor primi testul grilă (acelaşi ca n cazul celorlalte programe de studiu) redactat n limba engleză.


   Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea ADMITERE!...

   SUSȚINERE EXAMEN GRADUL DIDACTIC II
   (25 31 august 2016)

   Proba 1: Metodica predării specialității -proba scrisă va avea loc luni, 29 august 2016 ora 9.00 n amfiteatrul A1
   Proba 2: Pedagogie - oral ---miercuri, 31 august 2016
   • Candidații se vor prezenta cu Buletinul/Cartea de identitate, incepand cu ora 8.30
   • Accesul n sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de nscriere(certificat căsătorie/divorţ acolo unde este cazul).
   • La intrarea n sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe, telefoane etc. sau orice obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
   • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.

   ANUNŢ IMPORTANT

   Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din septembrie 2016 se va susţine astfel:
   PRE BOLOGNA:
   1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) 5.09.2016 ntre orele : 9.00 12.00;
   2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) 6.09.2016 ntre orele: 9.00 12.00.
   3.Proba 2 Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă n perioada 6.09. 9.09.2016.
   BOLOGNA:
   1.Proba 1 Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) 5.09.2016 ntre orele : 9.00 13.00;
   2.Proba 2 Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă n perioada 6.09. 9.09.2016.
   Examenul de disertaţie se va susţine n perioada 6.09. - 9.09.2016.
   nscrierile se vor face pe baza cererii completată de absolvent şi depusă la secretariatul facultăţii n perioada 29.08. 1.09.2016. Lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/disertaţie insoţită de referatul conducătorului lucrării se depun la secretariat la nscriere.

   Admiterea la Studii Universitare de Masterat

   Anul universitar 2016-2017


   Calendarul admiterii

   Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2016

   nscrieri: 13-20 iulie 2016
   Examen: 21-26 iulie 2016
   Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2016

   Mai multe informaţii!...


   Examen de licenţă

   Proba scrisă a examenului de licenţă (Proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale de fizică), sesiunea iunie 2016, este programată marţi, 21 iunie 2016 la ora 9:00. Intrarea n sălile de examen este permisă ncepnd cu ora 8:45, n baza unui document de identitate.
   Repartizarea candidaţilor n sălile de examen va fi afişată la intrarea n facultate.

   Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, sesiunea iunie 2016

   Licenţă
   • Fizică (RO), Fizică tehnologică: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 9:00, Sala 22, Etaj 2
   • Fizică medicală şi Biofizică: Luni, 27 iunie 2016, ora 9:30, Etaj 3, Sala 8 Biofizică
   • Fizică (EN): Miercuri, 29 iunie 2016, ora 9:00, Amfiteatrul A1
   Master
   • Fizică medicală: Vineri, 24 iunie 2016, ora 9:30, Sala 8 (Biofizică), Etaj 3
   • Fizica materialelor avansate şi nanostructuri: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Sala 22, Etaj 2
   • Fizica atomului şi a nucleului, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Laboratorul de spectroscopie nucleară
   • Fizică teoretică şi computaţională: Vineri, 24 iunie 2016, ora 10:00, Amfiteatrul A3
   • Optică, laseri şi aplicaţii: Joi, 23 iunie 2016, ora 12:00, Amfiteatrul A1
   • Surse de energie regenerabilă şi alternativă: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Sala S12
   • Fizica atmosferei şi a polimerilor ecologici: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Laborator de Fizica atmosferei, Etaj 3

   Tabere 2016

   In conformitate cu metodologia de distribuire a locurilor in taberele studentesti pentru vacanta de vara 2016, comisia de distribuire a locurilor de tabară la nivelul Facultății de Fizică a analizat listele ntocmite de secretariatul facultății și cele 16 cereri depuse.

   Pregătire examen grad didactic II

   n perioada 22-26.06.2016 se organizează cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, conform programului:


   22.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
   23.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
   25.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie
   26.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie

   ERASMUS

   S-a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Perioada mobililății poate fi ntre 1 iulie - 30 septembrie 2016, minim 2 luni de finanțare.
   La această rundă de selecție se pot nscrie și studenți aflați n ani terminali.
   Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB pnă pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).
   Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

   Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti

   invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
   SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ
   17 Iunie 2016

   Desfăşurarea Examenului de licenta, sesiunea iunie 2016


   SELECŢIE ERASMUS 2016-2017

   Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu şi stagii de practică) pentru anul academic 2016 - 2017 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 12 APRILIE 2016, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-12 Aprilie 2016, pana la ora 11.
   Mai multe informații...

   Concurs National de Fizica pentru elevi
   "Hands on Universe" - Ediţia a IV-a
   organizat de Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucuresti
   22 aprilie 2016

   La acest concurs pot participa elevi si cadre didactice din Bucuresti si din tara cu prezentari ale preocuparilor lor n domeniul Fizicii.

   CONCURSUL NAŢIONAL STUDENŢESC DE FIZICĂ "DRAGOMIR HURMUZESCU"

   Concursul Naţional Studenţesc "Dragomir Hurmuzescu" se adresează studenţilor la ciclul de studii universitare de licenţă ai Facultăţilor de Fizică din Romnia, şi va fi organizat n luna aprilie a acestui an de Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

   Concursul se desfăşoară n două etape:
   • etapa locală (nainte de Martie 2016)
   • etapa naţională (Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, 8-9 aprilie 2016)
   Pentru studenţii anilor I şi II, concursul constă n rezolvarea de probleme la disciplinele din planul de nvăţămnt conform regulamentului.
   Pentru studenţii anilor III, respectiv IV Fizică Tehnologică, concursul constă n prezentarea orală a rezultatelor activităţii de cercetare a fiecărui concurent, pe o temă aleasă.

   Orar anul universitar 2015-2016, semestrul al II-lea

   Pentru mai multe informatii, consultati pagina dedicata: orar-2015-2016, sem al II-lea.

   Gradul Didactic I

   Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea Gradului Didactic I, seria 2016-2018 va avea loc la Facultatea de Fizică n data de 6 februarie 2016, ora 11.00, n sala 11, etaj 1.

   SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

   Conform adresei 3175/19.10.2015 Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2015-2016.
   Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii.

   Mai multe informatii...
   Destinatii posibile 2015/2016

   ANUNŢ!!!

   STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016, SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT PENTRU A COMPLETA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI FIŞA DE NSCRIERE N AN.
   CEI CARE SUNT NMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE PRIN GRANTURI DE STUDII DE LA BUGETUL DE STAT TREBUIE SA ADUCĂ ACTELE DE STUDII N ORIGINAL.
   STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL II ŞI III, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016, VOR COMPLETA DOAR FIŞA DE NSCRIERE ANUALĂ.

   BURSE 2015/2016

   Fondul de burse alocat Facultăţii de Fizică pentru anul universitar 2015/2016 este de 26678 lei/lună.
   n anexe gasiţi cuantumul burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii la licenţă si marter pentru anul universitar 2015-2016, precum şi calendarul procesului de atribuire a acestora.
   Metodologie de acordare a burselor pentru anul universitar 2015-2016.
   Salariul minim brut pe economie.

   ORAR semestrul I (2015-2016)

   orar ANUL-I - din 6 octombrie 2015
   orar ANUL-II - din 12 octombrie 2015
   orar ANUL-III
   orar ANUL-IV
   orar MASTERAT-ANUL-I - din 13 octombrie 2015
   orar MASTERAT-ANUL-II


   Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina dedicata.

   Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 - 2016

   Facultatea de Fizică invită pe toţi cei interesaţi - studenţi, părinţi, cadre didactice - la

   Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 - 2016,

   care va avea loc joi, 1 octombrie 2015, ora 9:00, n Aula "Horia Hulubei".

   Programarea cazărilor n căminele din Campusul Măgurele

   Cazarea studenţilor n căminele din Campusul Măgurele, pentru anul universitar 2015-2016, se va desfăşura n intervalul 26 - 28 septembrie 2015, după următorul program.

   Teza de abilitare - susţinere publică
   la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

   10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

   Comisia de concurs
   Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
   Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
   Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

   Candidaţi:
   • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

   Examen de licenţă - sesiunea septembrie 2015

   Programarea examenului de licenţă n sesiunea septembrie 2015 este următoarea:
   • 8 septembrie: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică (amfiteatrul A1, ora 10:00)
   • 9-10 septembrie: susţinerea publică a lucrărilor de licenţă

   Admiterea la Studii Universitare de Masterat

   Calendarul admiterii la studii unversitare de masterat - sesiunea septembrie 2015

   Admitere Master 2015

   Rezultatele concursului de admitere la Masterat, sesiunea iulie 2015

   Rezultatele examenului de admitere la Facultatea de Fizică
   sesiunea iulie 2015

   Rezultatele finale ale examenului de admitere - sesiunea iulie 2015
   Anunţ

   Universitatea din Bucureşti lansează procesul de selecție a grupului țintă docotranzi pentru proiectul Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559.
   Pentru mai multe detalii privind condiţiile de eligibilitate, indicatorii minimi de performanță pentru doctoranzii care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, documentele necesare nscrierii şi etapele procesului de selecție, vă rugăm consultați Metodologia de selecție a grupului țintă doctoranzi pe care o puteți accesa la următoarea adresă web:

   http://www.unibuc.ro/n/despre/proi-fond-stru/burse-doctorale-2015/

   Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a grupului ţintă.

   Informații suplimentare:
   Secretar comisie de evaluare, adm. financiar Iustina Moisescu
   Tel. 021/305 82 22, 021/305 82 24
   e-mail iustina.moisescu@fse.unibuc.ro

   Programarea examenelor de finalizare a studiilor

   Susţinerea lucrărilor de licenţă
   • Fizică (limba engleză):
    Luni, 29.06.2015, ora 10:00, (Amfiteatrul A1)
    Marţi, 30.06.2015, ora 12:00, (Amfiteatrul A1)
   • Fizică (limba romnă), Fizică Tehnologică, Fizică Informatică:
    Luni, 29.06.2015, ora 9:00, (Sala S22, etaj 2)
   • Fizică medicală:
    Vineri, 26,06.2015, ora 9:30 (Sala 8, Biofizică)
   Susţinerea lucrărilor de disertaţie
   • Fizica materialelor avansate şi nanostructuri - Marţi, 30.06.2015, ora 9:00,(Sala 22, etaj 2)
   • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii - Luni, 29.06.2015, ora 9:00, (Amfiteatrul A4)
   • Fizică teoretică şi computaţională - Marţi, 30.06.2015, ora 9:00, (Amfiteatrul A1)
   • Fizică medicală - Joi, 25,06.2015, ora 9:30 (Sala 8, Biofizică)
   • Fizica mediului şi a polimerilor ecologici - Marţi, 30.06.2015, ora 10:00 (Laborator Fizica atmosferei, etaj 3)
   • Surse de energie regenerabile şi alternative - Marţi, 30.06.2015, ora 10:00 (Sala 12)

   GRADUL DIDACTIC II

   Cursurile de pregătire pentru GRADUL DIDACTIC II vor avea loc n perioada 20-27 iulie 2015 n amfiteatrul A1 ncepnd cu ora 10:00

   Cazări 2015


   Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
   la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

   19 iunie 2015, ora 11:00 (A4)


   Programul Agenției Spațiale Europene: "Spin Your Thesis!" 2015

   Programul Spin Your Thesis! oferă o oportunitate unică studenților de a-și pune n practică teoriile, conceptele și ideile științifice prin intermediul experimentelor efectuate n condiții de hipergravitație ntr-o varietate de domenii științifice...

   SELECȚIE ERASMUS 2015 2016

   Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2015 - 2016 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 26 MAI 2015, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 19-26 Mai 2015, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

   FACULTATEA DE FIZICĂ
   organizează Sesiunea ştiinţifică anuală a facultății n 19 Iunie 2015

   Manifestarea ştiinţifică anuală este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor din intreaga țară. Sesiunea ştiinţifică se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
   • Biofizică. Fizică medicală
   • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
   • Fizica atmosferei şi a pămntului. Protecţia mediului
   • Fizica corpului solid şi ştiinţa materialelor
   • Fizica educationala
   • Fizică nucleară şi particule elementare
   • Fizica polimerilor
   • Fizica şi tehnologia surselor de energii regenerabile si alternative
   • Fizică teoretică şi matematică aplicată
   • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri

   Repartizarea locurilor n tabere studențești - vară 2015

   Repartizarea locurilor n tabere studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2015 se va face n conformitate cu Metodologia Ministerului Tineretului şi Sportului- Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi


   Concursul de Fizică "Dragomir Hurmuzescu"

   La ediţia a patra a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu", ediţie găzduită n acest an de Universitatea din Craiova, echipa care a reprezentat Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a fost formata din următorii studenţi:
   • Silvia Georgescu (anul I Fizică)
   • Andrei Variu (anul I Fizică)
   • Alexandru Cotenescu (anul II Fizică)
   • Ovidiu Niţescu (anul II Fizică)
   • Daniela Dogaru (anul III Fizică)
   • Constantin Pistol (anul III Fizică Medicală)
   • Dorin Rusu (anul IV, Fizică Tehnologică)
   Rezultatele obţinute de membrii echipei sunt meritorii: două premii II şi două premii III.
   Felicitări ntregii echipe!
   Următoarea ediţie a concursului va fi găzduită de Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti n primăvara anului viitor.

   Hands on Universe - editia a III-a - 10 aprilie 2015

   Concursul va avea loc la Facultatea de Fizică n data de 10.04.2015 la ora 11.00, n cadrul programului numit Să știi mai multe, să fii mai bun!, program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare.
   La acest concurs pot participa elevi şi cadre didactice din Bucureşti şi din ţară cu prezentări ale preocupărilor lor n domeniul Fizicii. Pentru mai multe informatii accesati pagina concursului.

   Premiile Concursului PhysWeb - Editia I


   Apolodor Aristotel Raduta
   Nuclear Structure with Coherent States Hardcover
   Outline


   SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

   Anunt selectie
   Destinatii
   Adresa selectie

   Facultatea de Fizica are alocate 2 mobilitati pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2014-2015.

   ANUNŢ IMPORTANT PENTRU DOCTORANZII NMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

   Doctoranzii nmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget (anul I, II şi III) sunt rugaţi sa aducă la secretariat, n cel mai scurt timp, diploma de bacalaureat, de licenta şi de master sau unde este cazul adeverinta de master, n original.

   Alegeri Reprezentanţi de An

   • În perioada 3-5 noiembrie, studenţii care doresc să candideze pentru funcţia de reprezentant de an trebuie să trimită CV-ul şi scrisoarea de intenţie preşedintelui A.S.F., Andreea Munteanu, la adresa: andreea.v.munteanu@gmail.com.
   • În perioada 6-9 noiembrie candidaţii îşi vor desfăşura campania.
   • În perioada 9-14 noiembrie în Facultatea de Fizică vor avea loc alegerile pentru funcţia menţionată.

   Saptamana bobociolor


   Deschiderea anului universitar 2014/2015

   Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi miercuri, 1 octombrie 2014 la ora 10:00, n Aula Horia Hulubei a facultăţii la ceremonia de deschidere a anului universitar 2014/2015

   Cazări 2014

   Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti i revine un număr de 320 de locuri repartizate in căminele G1-G4 din campusul studenţesc Măgurele.
   Detalii...

   Noaptea Cercetătorilor
   26 septembrie 2014

   Noaptea Cercetătorilor este una dintre cele mai populare iniţiative ale Uniunii Europene care vizează interacţiunea publicul larg cu ştiinţa ntr-un mod amuzant. Este un eveniment desfăşurat anual n peste 300 de oraşe din Europa. Anul acesta, n Romnia, Noaptea Cercetătorilor va avea loc n Arad, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Sibiu, Trgu Jiu, Timişoara şi Tulcea. Vă aşteptăm pe 26 septembrie 2014 n centrele acestor oraşe. In Bucureşti printre coorganizatorii acestei manifestări sunt: Facultatea de Fizica a Universităţii din Bucureşti; Institutul de Fizică Atomică; Institutul Naţional de Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei; Institutul de Ştiinţe Spaţiale; Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei.


   Inscriere online!...

   Mai multe informatii!...

   n atenţia doctoranzilor nmatriculaţi n octombrie 2013 (anul I) la specializarea Fizica stării condensate

   Susţinerea proiectelor de cercetare este programată n data de 22 septembrie 2014, ora 14:00, n sala S10.

   Admitere, studii universitare de licenţă
   Sesiunea septembrie 2014

   Calendarul admiterii (sesiunea Septembrie 2014):
   5-16 septembrie: nscrieri
   18 septembrie: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
   19 septembrie: Afişarea rezultatelor

   Mai multe informaţii...


   Examen de licenţă, sesiunea septembrie 2014

   Proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2014, este programată n data de 8 septembrie 2014, la ora 10:00, n amfiteatrul A1.
   Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face la secretariatul facultăţii n perioada 1-5 septembrie 2014, ntre orele 9:00-14:30.
   Susţinerea publică a lucrărilor de licenţă se va face în perioada 9-11 septembrie 2014.

   Admitere la MASTER - sesiunea septembrie 2014

   Calendarul admiterii

   nscrieri: 5-12 septembrie 2014
   Examen: 15-19 septembrie 2014 (Detalii aici...)
   Afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2014

   Mai multe informaţii...   GRADUL DIDACTIC II, sesiunea august 2014

   - 27 august 2014 ora 10.00, A1 probă scrisă din Metodica specialităţii
   - 29 august 2014 ora 10.00, A1 - probă orală la Pedagogie

   Accesul candidaţilor n sala de examen se face ncepnd cu ora 9.00 pe baza B.I./C.I.. La proba scrisă se va folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
   Se interzice intrarea n sală a candidaţilor cu materiale scrise, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau dispozitive electronice care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare.
   Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul primirii subiectelor.

   Informaţii suplimentare...

   REZULTATE ADMITERE

   Rezultatele concursului de admitere la Facultatea de Fizică, studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2014

   Anunţ important pentru toţi candidaţii!


   Admiterea n primul ciclu de studii universitare

   Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la Universitatea din Bucureşti - 2014
   Calendarul admiterii (sesiunea iulie 2014):
   10-18 iulie: nscrieri (Luni-Vineri: 9:00-14:00, Smbătă-Duminică: 9:00-12:00)
   19 iulie: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie). Testul va ncepe la ora 10:00. Intrarea candidaţilor n sala de examen va fi permisă de la ora 9:30, pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate.
   21 iulie: Afişarea rezultatelor
   Mai multe informatii!...

   Admiterea la Studii Universitare de Masterat 2014/2015

   Calendarul admiterii

   nscrieri: 10 - 18 iulie 2014
   Examen: 22 - 24 iulie 2014
   Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2014
   Mai multe intormatii!...

   REZULTATE CONCURS
   POSDRU/159/1.5/S/137750

   Rezultatele concursului de selecţie a grupului ţintă pentru Burse DOCTORALE din proiectul POSDRU/159/1.5/S/ 137750, sesiunea iunie 2014

   Susţineri Disertaţie

   Susţinerea lucrărilor de disertaţie la specializarea Fizica Polimerilor precum şi a lucrărilor de licenţă n domeniu, va avea loc miercuri 25.06.2014, ora 10.00 n S12.

   n atenţia candidaţilor pentru burse doctorale din Proiectul POSDRU 159/1.5.S/137750

   Interviul pentru a doua etapă de selecţie va avea loc luni, 23 iunie 2014 ncepnd cu ora 10:00 n sala A4.


   Pentru a ne incadra in timpul alocat evaluarii celei de a treia probe "Interviu" va rog sa aveti in vedere faptul ca veti avea la dispozitie 10 minute pentru a prezenta cele 10-15 slite-uri ppt prin care descrieti proiectul, modul in care veti finaliza activitatile aferente obiectivelor propuse in proiect si sa convingeti ca veti realiza indicatorii proiectului. Mai multe informatii!...   n atenţia candidaţilor nscrişi la examenul de acordare a gradului didactic II
   sesiunea august 2014

   n perioada 21-25.06.2014 se organizează cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, conform programului:


   21.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Pedagogie
   22.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Pedagogie
   23.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii
   24.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii
   25.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii

   LANSARE SESIUNE EXTRAORDINARĂ BURSE DOCTORALE, IUNIE 2014 in Proiectul POSDRU/159/1.5/S/137750

   Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, n parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Universitatea de Vest din Timişoara anunţă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru ocuparea locurilor vacante pentru doctoranzii nscrişi n anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 n domeniul Ştiinţelor Exacte: Chimie, Fizică, Informatică, Matematică, n cadrul proiectului cu titlul Programe doctorale şi postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării n domeniul ştiintelor exacte, POSDRU/159/1.5/S/137750. Mai multe informatii!...

   Licenţă - 2014

   Programul Cursurilor de pregătire a examenului de licenţă, proba de Cunoştinţe fundamentale:
   mai-iunie 2014

   Mobilităţi Cadre Didactice 2013-2014

   A doua selectie pentru mobilitati cadre didactice Erasmus-TA va avea loc marti 27.05.2014. Detalii ...

   SELECŢIE ERASMUS 2014 - 2015

   Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2014 - 2015 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 27 MAI 2014, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 20-27 Mai 2014, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

   n atenţia participanţilor la concursul Hands on Universe

   Vineri, 11 aprilie 2014 ntre orele 10:30-11:00 va avea loc nregistrarea lucrărilor participanţilor n holul Facultăţii de Fizică din Măgurele, str. Atomiştilor nr. 405. Deschiderea concursului se va face in Amfiteatrul A1 la ora 11:00. Programul concursului l găsiţi aici.

   SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A FACULTĂŢII DE FIZICĂ

   Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
   invită pe toţi cei interesaţi să participe la
   SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
   dedicată aniversarii Universitatii din Bucuresti la 150 de ani 20 Iunie 2014

   Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics

   Poziţii deschise de cercetători ştiinţifici seniori şi juniori, asistenţi post-doctorali de cercetare, ingineri şi tehnicieni.

   Informaţii / Informations
   Descrierea posturilor, profilurile candidaţilor şi regulamentele de selecţie se găsesc la adresa
   http://www.eli-np.ro/jobs.php.


   Orar 2013/2014 - semestrul al II-lea

   Concursul Studenţesc Dragomir Hurmuzescu

   n perioada 28-29 Martie 2014 se va desfăşura la Timişoara ediţia a III-a a concursului studenţesc Dragomir Hurmuzescu.

   Studenţii din anii I si II sunt invitaţi să participe la selecţia locală care va avea loc n data de 20 februarie 2014 la ora 13.00.

   Proba va consta n rezolvarea de probleme la disciplinele din planul de nvătămnt cuprinse in tematica concursului- vezi regulamentul (regulament, concurs)

   Persoană de contact:

   Prodecan,

   Lect. univ. dr. Vasile BERCU


   Programul pregătirii pentru examenul de licenţă
   sesiunea ianuarie/februarie 2014


   GRAD DIDACTIC I

   Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2014-2016, va avea loc n data de 1 februarie 2014 ora 11.00 n sala 11 a Facultăţii de Fizică.

   Rezultatele selecţiei pentru granturi SSE


   Selecţie ERASMUS 2013-2014
   Stagii de practica la Universitatea din Coimbra

   Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de practica) pentru anul academic 2013-2014 va avea loc n Facultatea de Fizica, miercuri 23 Octombrie 2013, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 16-23 Octombrie 2013, pana la ora 11. Mai multe informaţii despre selecţie puteţi solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com)

   ORAR Semestrul I, 2013-2014


   ANUNŢ

   Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi Marţi, 1 octombrie 2013, ora 10:00, n Aula "Horia Hulubei" a Facultăţii, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2013-2014.

   Cazări 2013

   Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti i revine un număr de 350 de locuri repartizate in căminele G1-G4 din campusul studenţesc Măgurele.
   Regulamentul de cazare a studenţilor Facultăţii de Fizică
   n căminele Universităţii din Bucureşti, n campusul studenţesc Măgurele se gaseşte aici.

   ADMITERE MASTER 2013
   In atentia celor interesati!...

   Perioada de inscrieri la STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, sesiunea septembrie 2013 s-a prelungit pana vineri 13 septembrie 2013.

   NOUTĂŢI LEGATE DE ADMITERE - sesiunea septembrie 2013


   PROGRAMAREA EXAMENELOR DE GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2013

   -28 AUGUST 2013 - PROBA SCRISĂ LA METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII, A2, ORA 9.00
   -30 AUGUST 2013 - PROBA ORALĂ LA PEDAGOGIE, A2, ORA 9.00

   Candidaţii vor avea asupra lor Buletinul/Cartea de identitate. La proba scrisă, aceştia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

   Rezultatele concursului de admitere
   la Facultatea de Fizică
   sesiunea iulie 2013


   Un nou concurs de admitere n septembrie!


   n perioada 3-21 septembrie 2013 va fi organizat un nou concurs de admitere la Facultatea de Fizică, pentru ocuparea locurilor rămase libere.

   Calendarul admiterii din sesiunea septembrie 2013 va fi următorul:

   nscrieri: 3 - 10 septembrie 2013
   Examen: 12 - 16 septembrie 2013
   Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2013 (termen limită)

   Proces verbal

   n vederea selecţiei studenţilor care vor beneficia de locuri n programul Tabere studenţeşti n anul 2013 din partea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti


   "Noaptea Cercetatorilor" - n septembrie se sărbătoreşte ştiinţa

   Pe 27 septembrie, ştiinţa va evada din laboaratoare. Experimente spectaculoase, conferinţe despre marile mistere ale universului şi concursuri trivia pentru participanţi - toate acestea vor avea loc la "Noaptea cercetătorilor", un eveniment co-organizat de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica. Evenimentul, al cărui scop este să promoveze cercetarea n rndul publicului larg, se desfăşoară n aceeaşi seară n peste 300 de oraşe din Europa. n Romnia, acesta va avea loc n Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Cluj, n locaţii din centrele oraşelor şi din campusurile universitare.

   n atenţia candidaţilor nscrişi la examenul de grad didactic II

   Cursurile de pregătire pentru examen se vor desfăşura la Facultatea de Fizică n perioada 24-26 iunie ncepnd cu ora 10:00 n Amfiteatrul A2

   Examen de Licenţă sesiunea iunie 2013

   Proba I se va desfăşura luni, 17 iunie 2013, ncepnd cu ora 9:00. Intrarea candidaţilor n sala de examen va fi permisă ncepnd cu ora 8:45.
   Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
   la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti
   5 iulie 2013

   Premierea concursului
   "Hands on Universe"
   Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucuresti

   Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
   invită pe toţi cei interesaţi să participe la
   SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
   21 Iunie 2013
   Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.

   Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2013-2014 va avea loc n Facultatea de Fizica, joi 25 Aprilie 2013, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 18-25 Aprilie 2013, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

   Invitaţie la preselecţia regională FameLab 2013 de la Măgurele

   Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti (FFUB) vă invită la preselecţia pentru competiţia internaţională FameLab de comunicare a ştiinţei, eveniment organizat in premieră pe Platforma de Fizică de la Măgurele. La preselecţie sunt aşteptaţi tineri ntre 18 si 35 de ani care doresc să-şi mpărtăşească pasiunea pentru ştiinţă şi tehnologie cu un public mai larg si tind/urmăresc să-şi dezvolte abilităţile de comunicare.
   nscrierile se pot face pnă la data de 28 martie 2013, iar preselecţia are loc vineri, 29 martie 2013, la ora 10:00, in Sala Studio ISS din clădirea IFA.
   Organizatorii evenimentului sunt Institutul de Ştiinţe Spaţiale şi Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul British Council.
   Concurenţii clasaţi pe primele trei poziţii vor primi premii din partea National Geographic, cate un abonament la Biblioteca British Council si vor participa la un stagiu obligatoriu de pregătire in domeniul comunicării ştiinţei care va fi susţinut de către o echipa formata din experţi din Marea Britanie si Romnia. Mai multe informatii...

   Facultatea de Fizică organizează Concursul Naţional de Fizică Hands on Univers adresat elevilor şi cadrelor didactice din Bucureşti şi din ţară. Mai multe informaţii

   n atenţia doctoranzilor din proiecte POS-DRU, promoţia 2010-2013
   Calendarul aprobat de conducerea Universităţii privind susţinerea tezelor

   Mobilitati Cadre Didactice 2013
   Mobilitati
   Anunt selectie
   Lista destinatiilor posibile
   Plafoane

   LA MULŢI ANI!
   Un An Nou fericit, cu sănătate, bucurii şi mpliniri!


   NOUTĂŢI

   NOU!!
   Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti sărbătoreşte, n această toamnă, 50 de ani de existenţă ca unitate funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii universitare n domeniul Fizică.
   Vom sărbători acest jubileu printr-o festivitate, n data de 5 noiembrie 2012, n Aula ,,Horia Hulubei a Facultăţii de Fizică şi dorim să mpărtăşim bucuria acestei aniversări alături de toţi cei care au desfăşurat activitate didactică şi de cercetare n Facultatea de Fizică, profesori, studenţi şi alumni.
   Detalii despre program...

   n atenţia studenţilor Facultaţii de Fizică!!!
   Joi , 11 octombrie 2012, ora 14:30, sunteţi invitaţi să participaţi la prima ntlnire cu Conf.univ.dr. Ilia ROUSSEV - bursier Fulbright la facultatea noastră - care va susţine cursul de Fizica Soarelui.
   ntlnirea va avea loc n Amfiteatrul A4.
   Studenții care nu pot participa la aceasta primă ntlnire sunt rugaţi să-l contacteze direct pe Domnul Dr. Ilia ROUSSEV la adresa de e-mail: iroussev@ifa.hawaii.edu
   Informaţii suplimentare se pot obţine de la Prof.univ.dr. Alexandru JIPA, Catedra de Fizică atomică şi nuclear, Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pămntului (camera 105bis/33), Prof.univ.dr. Ionel LAZANU

   ORAR 2012/2013 SEMESTRUL I

   Luni, 1 octombrie 2012, ora 10:00, sunteţi invitaţi n Aula "Horia Hulubei" a Facultăţii de Fizică, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2012-2013.

   Vă aşteptăm!

   n atenţia candidaţilor declaraţi admişi n anul I de studii universitare de licenţă n anul universitar 2012-2013

   Toţi candidaţii declaraţi admişi sunt invitaţi la sediul Facultăţii de Fizică joi, 27 septembrie 2012, ora 11:30 pentru o prezentare a programelor de studii.
   Cei care au optat pentru cazarea n căminele studenţeşti din campusul Măgurele, situate în imediata vecinătate a facultăţii, n anul universitar 2012 - 2013, vor fi primiţi de comisia de cazare pentru completarea cererilor ncepnd cu ora 11:00.

   n atenţia studenţilor Facultăţii de Fizică!
   Cazări 2012-2013

   Admiterea n primul ciclu de studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2012

   3-16 septembrie 2012 nscrieri
   17 septembrie 2012Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie.)
   Testul se va desfăşura ncepnd cu ora 9:00, n Amfiteatrul I al Facultăţii de Fizică şi va avea durata de 3 ore. Intrarea candidaţilor n sala de examen se va face ncepnd cu ora 8:45, pe baza unui document de identitate valabil şi a legitimaţiei de concurs.
   18 septembrie 2012Afişarea rezultatelor


   Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2012


   Admiterea n ciclul al doilea de studii universitare de Masterat, sesiunea septembrie 2012

   3-10 septembrie 2012 nscrieri

   Admiterea n ciclul al treilea de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2012

   17-21 septembrie 2012 nscrieri
   24-27 septembrie 2012Concursul de admitere

   Graficul pentru desfăşurarea examenelor pentru obţinerea Gradului didactic II,
   Sesiunea august 2012
   27.08.2012, ora 900 Amfiteatrul A1Probă scrisă la disciplina de specialitate şi didactica acesteia;
   29.08.2012 Probă orală la disciplina de specialitate şi didactica acesteia;
   30.08.2012Probă orală la Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei.
   • Accesul candidaţilor n sălile de examen este permis cu maximum o oră nainte de nceperea probei;
   • Candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, n original. La proba scrisă, aceştia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

   n atenţia candidaţilor admişi la Facultatea de Fizică,
   la studii universitare de licenţă, n sesiunea iulie 2012


   Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti n sesiunea iulie 2012, pe locuri finanţate prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă, sunt invitaţi la secretariatul facultăţii, n perioada 21-26 iulie 2012 pentru a-si completa dosarul de concurs cu diploma de bacalaureat n original.
   Depunerea actelor n original se poate face zilnic ntre orele 9.00-15.30, (9.00-12.00, smbăta şi duminica), la secretariatul facultăţii, n perioada mai sus menţionată.
   Dacă diploma de balaureat in original nu poate fi adusă pnă la data de 26 iulie 2012, la dosar trebuie depusă o declaraţie care să menţioneze faptul ca doriţi să fiţi nmatriculaţi la Facultatea de Fizică şi data la care poate fi adusă diploma de bacalaureat n original. n caz contrar locurile ocupate prin concursul din sesiunea iulie 2012 vor fi vacantate.
   Locurile rămase libere, după această dată (26 Iulie 2012), se vor scoate la concurs, pentru a doua sesiune de admitere, care se va organiza n perioada 3-21 septembrie 2012.
   Rezultatele examenului de admitere sunt disponibile aici.

   Facultatii de Fizica ii revine un numar de 8 locuri in taberele studentesti tematice, organizate de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, respective Directia pentru Studenti, prin Casele de Cultura ale Studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei in perioada 16 iulie 1 septembrie.
   Mai multe detalii...

   Conf.univ.dr. Ilia ROUSSEV

   Curs de Fizica Soarelui la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti.

   DETALII...

   Advanced workshop on solar energy conversion

   Rezultatele concursului de selectie pentru burse Erasmus 2012-2013

   Aplicatia pentru inscriere online la
   SESIUNEA STIINTIFICA ANUALA A FACULTATII DE FIZICA
   22-23 IUNIE 2012

   este disponibila aici


   In atentia studentilor din ciclul al II-lea!...

   In atentia doctoranzilor bursieri promotia 2009-2012
   FINALIZARE STUDII STAGII DE CERCETARE

   Selectie ERASMUS 2012-2013
   MIERCURI 25 Aprilie 2012, ora 13.00.
   Informaţii suplimentare pot fi găsite aici.
   
   
  © University of Bucharest - Faculty of Physics