UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in siteAcasa

Share

DE ACTUALITATE

Noutăţi


Admiterea la programele de master didactic în cadrul Universităţii din Bucureşti

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este:

 • Înscrieri: 4-17 iulie 2022 (la sediul facultăților organizatoare, după un program și în modalitatea anunțată de acestea);
 • Evaluarea dosarelor: 20 iulie 2022;
 • Afișare liste provizorii: până la 22 iulie 2022;
 • Confirmare locuri: până la 28 iulie 2022 (urmând termenele și instrucțiunile facultății organizatoare);
 • Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2022: până la 30 iulie 2022

Detalii cu privire la conținutul dosarului de concurs pot fi accesate aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Documente:
Legea Educației Naționale 1/ 2011
ORDIN Nr. 4524/2020 din 12 iunie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic
Metodologia de admitere 2022 la studii universitare de master.
Anexă Metodologia pentru admiterea 2022 la masterul didactic.

Pentru mai multe informatii accesati:

http://admitere.unibuc.ro/admiterea-la-programele-de-master-didactic/


Examene de finalizare a studiilor la Nivelul I și Nivelul II modul psihopedagogic

PROGRAMARE SUSȚINERE EXAMEN  FINALIZARE STUDII - Sesiunea iunie-iulie 2022

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE) pentru absolvenții Universității din București,  promoția 2022 și ai promoțiilor anterioare (Nivel I/II urmat pe perioada studiilor de licență/master)

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE


SELECȚIE mobilități de formare profesională pentru cadre didactice, finanțate prin granturi SEE

Selecția pentru mobilități SEE are loc în perioada  20.06.2022-30.06.2022 , pentru:

- 2 mobilități de formare profesională (min. 2 zile – max. 14, pentru fiecare stagiu); grant individual: 250 euro/zi (subzistență) și 360 euro (transport pentru destinația Oslo University, respectiv 530 euro (transport pentru destinația Reykjavik University).

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, până la data de 24.06.2022, iar selecția are loc în data de 27.06.2022.

Citeste mai mult...

Adresa selectie


SELECTIE STUDENTI PENTRU SCOALA de VARA la INTERNATIONAL SCHOOL OF ENERGY
(ISLANDA LA REYKJAVIK UNIVERSITY )
4 LOCURI, 17 iulie – 6 august 2022

PERIOADA DE DEPUNERE CANDIDATURI 10-20 iunie 2022
Interviu cu echipa de management în 21 iunie 2022
Mai multe detalii aici: https://www.sera.unibuc.ro/seges


Programare examene sesiune si restante ani terminali


Programul cursurilor de pregătire a examenului de licență/diplomă

Cursurile de pregatire pentru examenul de licenta se vor tine in amfiteatrul A3

Declaratie plagiat - Licenta

Declaratie plagiat - Disertatie

Programarea examenelor de LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din sesiunea iunie-iulie 2022

Fisa tip pentru inscrierea la examenul de licenta

Fisa tip pentru inscrierea la examenul de disertatie

Fisa lichidare


Antreprenoriat în monitorizare radiologică

În cadrul evenimentului intitulat „Săptămâna antreprenoriatului 16- 21 Mai 2022”, Facultatea de Fizică vă învită la o întîlnire cu Domnul Dr. Codruț Cheresteș - Director General la DosiTracker pentru a afla mai multe despre ce poate să însemne antreprenoriat în domeniul Fizicii.

            Pornind de la citatul prin care își caracterizează activitatea „Soluții moderne de monitorizare radiologică pentru un mediu de lucru și de viață sănătos” veți putea afla cum o echipă de  fizicieni-antreprenori pasionați a reușit în cei 20 de ani de experiență să se impună în domeniul monitorizării radiologice devenind membri ai organizației europene EURADOS (European Radiation Dosimetry Group) dar și cu activități în cadrul unor organisme internaționale precum Agenția Internațională a Energiei Atomice – IAEA sau Comisia Internațională de Protecție Radiologică – ICRP.

 

            Întâlnirea cu Domnul Dr. Codruț Cheresteș va avea loc în ziua de Joi, 19 Mai, începând cu ora 14.00 în Amfiteatrul A3 -”Șerban Țițeica” al Facultății de Fizică.

 

Vă așteptăm!                 


Mobilități în Islanda- aplicații în energii regenerabile

Rezultatul selecției pentru mobilități Islanda (iunie 2022)

Selecția pentru  mobilitățile de scurtă durată (10 zile) în Islanda, la International School of Energy de la Reykjavik University, din cadrul proiectului SEGES,  încep de azi, 13 mai. Condiții si informații pe site http://sera.unibuc.ro


Finalizare studii

Programarea examenelor de LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din sesiunea iunie-iulie 2022

Fisa tip pentru inscrierea la examenul de licenta

Fisa tip pentru inscrierea la examenul de disertatie

 


Procedură privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții Universității din București


Apel pentru înscrieri la bursele postdoctorale Marie Sklodowska-Curie

Absolvenții de studii doctorale cu minimum 8 ani de experiență în cercetare (de la data obținerii diplomei de doctorat) care doresc să-și sporească potențialul creativ și inovator sunt încurajați să aplice, până pe 14 septembrie 2022, la una dintre bursele postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (MSCA)


Inteligență Umană și Inteligenţă Artificială

Dr. Marius STAN Chicago, U.S.A.
Marți, 10 mai 2022, ora 10:00
FACULTATEA de FIZICĂ, Amfiteatrul A1, Bucureşti-Măgurele

Dr. Stan și grupul său au folosit inteligența artificială, în special învățarea automată (machine learning), pentru a înțelege și a modela fizica sistemelor complexe. Dr. Stan a publicat pe larg în literatura științifică. În 2021 s-a pensionat pentru a se dedica scrisului. A publicat cărți de povestiri și de poezie în limba română și lucrează la un roman în limba engleză. Îl puteți recunoaște și ca Bogdan, personajul român din serialul TV "Breaking Bad". Dr. Stan va împărtăși experiența sa ca om de știință, profesor și scriitor, evidenţiind simbioza dintre inteligența umană și cea artificială.


A fost lansată Selecția în facultăți pentru Mobilități de Studii Erasmus 2022-2023
(semestrul I)

Rezultatele parțiale ale Selecției pentru Mobilități Erasmu+ se gasesc aici.

Informații suplimentare se găsesc aici

Pentru neclarităţii contactaţi  Responsabilul Erasmus pentru Facultatea de Fizică - doamna Conf. Dr. Sorina Iftimie, la adresa de e-mail sorina.iftimie@fizica.unibuc.ro.”


Practică de cercetare în cadrul proiectului ,,De la Student la Antreprenor”

În cursul celui de-al II-lea semestru al acestui an universitar, continuă înscrierile în cadrul proiectului ,,De la student la antreprenor”, în care Universitatea din București este partener.

Formular de înscriere rapidă - Proiect POCU „De la student la antreprenor"

Pentru mai multe detalii despre proiect și oportunități de practică pentru studenții Facultății de Fizică - licență (anii II-IV) și masterat, accesați pagina dedicată.


CENTRUL DE ÎNVĂŢARE UB

PROGRAM WORKSHOPURI ONLINE MARTIE - MAI 2022


Programarea examenelor din sesiunea de iarnă suplimentară
28.02 – 18.03 2022


Selecție mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul al doilea al anului academic 2021-2022

Universitatea din București a decis în Ședința de Coordonare din 7 Februarie 2022 lansarea selecției pentru mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus+, pentru un număr total de 84 de bursieri pe durata semestrului al doilea al anului academic 2021 – 2022 (până la data de 31 Mai 2022).
Facultatea de Fizică are alocată 1 mobilitate de acest tip.

Mai multe informatii gasiti aici

 


ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2021-2022)

Orarul curent și actualizările ulterioare pot fi consultate pe pagina web dedicată.

Selecție pentru mobilități Erasmus+ CIVIS pentru semestrul I al anului academic 2022-2023

S-a deschis competiția pentru 200 de mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru semestrul întâi al anului academic 2022-2023. 

Candidații pot trimite aplicația online până pe data de 4 martie 2022 (ora 13:00 - ora României), aplicație disponibilă aici.

Selecția va fi efectuată de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS. Criteriile academice ale partenerilor CIVIS pentru 2022-2023 sunt disponibile aici

Detalii privind selecția centralizată ERASMUS + CIVIS 2022-2023, sunt disponibile pe pagina de internet a Biroului Erasmus+ la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/

Informații detaliate se găsesc aici.


Selecție pentru mobilități de practică în cadrul proiectului SEE cu 21-MOB-0014

Sunt disponibile 4 de mobilități de practică la universitățile partenere din proiect, Reykjavik University, Islanda, respectiv Oslo University, Norvegia. Mobilitățile se pot desfăsura in perioada februarie 2022 – iulie 2023.

Mai multe informatii gasiti aici.


In atentia studentilor Facultăţii de Fizică

Programarea examenelor in sesiunea ianuarie-februarie 2022


Finalizare studii - februarie 2022

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) –  01.02.2022, ora 10.00, Amfiteatrul A2

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă – 03.02.2022. - Amfiteatrul 3, ora 10:00.

Examenul de disertaţie – 02.02.2022 - Fizică medicală: Sala 8, et. 3 (Biofizică)

Înscrierile la examenul de licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent. Cererea va fi trimisă prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 17.01. – 21.01.2022.


IN MEMORIAM

Profesor Emil Barna


29 noiembrie 2021

     Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului din data de 26 noiembrie 2021, precum și prevederile Codului muncii, Universitatea din București a decis să stabilească ziua de luni, 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, astfel încât să se realizeze punte cu zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2021, stabilite prin lege ca sărbători legale.

     Ziua de 29 noiembrie 2021 va fi recuperată prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până la data de 31 decembrie 2021.

     Hotărârea nu se aplică pentru locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită specificului activității.


Desfăşurarea activităţilor în Facultatea de Fizică

          Începând cu data de 22 noiembrie 2021 desfăşurarea activitţăilor din facultate se va face în sistem hibrid (cursuri online, activităţi practice - seminarii şi laboratoare - faţă în faţă). Accesul în facultate este condiţionat de prezentarea certificatului verde sau a unui test negativ certificat (în situaţia în care obţinerea la timp a certificatului verde nu este posibilă). Regulile stabilite anterior privind măsurile de protecţie sanitară rămân valabile. În cazul studenţilor care, din motive medicale certificate, nu pot obţine certificatul verde, se va asigura accesul online la resurse.


BURSE 2021-2022

Contestații

TABEL NOMINAL CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ, BURSĂ MERIT II ȘI BURSĂ MERIT I ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

TABEL NOMINAL CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Depunerea declarațiilor de acceptare a bursei - 05.11.2021-11.11.2021 (la secretariatul facultății sau online la adresele aldea.marina@gmail.com și annelize.kosinski@fizica.unibuc.ro)

Depunerea eventualelor contestații - 05,08,09.11.2021 (la secretariatul facultății sau online la adresele aldea.marina@gmail.com și annelize.kosinski@fizica.unibuc.ro)


Curs facultativ:
Astronomie şi Planetologie

Prof. Dr. Octavian Duliu,
Conf. Dr. docent Ana-Voica Bojar
Conf. Dr. Mircea V. Rusu

      Cursul facultativ prezintă printre altele: elemente despre sistemul solar, evoluția sistemelor dinamice, originea elementelor în Univers, izotopi stabili de importanță paleontologică şi geologică- metode de datare.

      Cursul se adresează studenților din anul II dar poate fi urmărit și de studenții din ceilalți ani de studiu. Participarea se face pe baza înscrierii la curs. Activitățile didactice sunt prevazute cu 2 h de curs și 1 h de laborator/seminar.

      Contactul se realizează prin e-mail la adresele: mvrusu@gmail.com şi Ana-Voica.Bojar@sbg.ac.at

Vă aşteptăm şi vă dorim un an universitar cât mai bun.


Anunț important!!!

Hotărârea Bireoului Executiv al Consiliului de Administrație al UB cu privire la accesul in cladirile Universității din București


ORAR semestrul I (anul universitar 2021-2022)

Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de pe pagina web dedicată.

Burse 2021-2022


Calendar pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat în anul universitar 2021 – 2022

Informații cu privire la bursele sociale

Salariul minim net pe economie în funcție de nivelul de studii

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat

Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

 

Declaraţie acceptare bursă

Declaraţie bursă sociala

Criteriu suplimentar de distribuire a fondului de burse

Criterii departajare burse

Criterii burse performanţă licenţă

Criterii burse performanţă master

Clarificare venit minim net

Cerere bursă socială

Cerere bursa de performanţă

Fondul de burse pentru anul universitar 2021-2022

Cuantumul burselor pentru anul universitar 2021-2022

Important!!! Dacă doi sau mai mulți coautori la aceeași lucrare publicată sunt studenți care solicită bursă de performanță, punctajele de la criteriile a) și b) din criteriile de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă se vor împărți la numărul de coautori care aplică la acest tip de bursă.


INFORMATII MODUL PSIHOPEDAGOGIC - NIVEL II

Înscrieri nivelul II pentru studenții anului I Master

Procedura de înscriere pentru studenții din anul I Master (2021-2022)


Înscrieri studenți-doctoranzi

Înscrierile studenților-doctoranzi în anul universitar 2021/2022, Școala Doctorală de Fizică, se vor face astfel:

Anul I - se vor înscrie în perioada  11-15 octombrie 2021 la Secretariat,

Anul II și anul III - se vor înscrie fizic, la Secretariat, sau on-line, la adresa de email gabriela.nitulescu@fizica.unibuc.ro, în perioada 11-15 octombrie 2021. Pentru înscrierile on-line completați fișa de înscriere.


INFORMATII MODUL PSIHOPEDAGOGIC - NIVEL I

Înscrieri nivelul 1 pentru studenții anului I

Procedura de înscriere pentru studenții din anul I (2021-2022)


Măsuri privind desfășurarea activităților în semestrul I al anului universitar 2021-2022

În semestrul I al anului universitar 2021-2022 în Facultatea de Fizică va fi aplicat scenariul 2, care presupune desfășurarea activităților în sistem mixt – participare on-line și fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară. Pentru asigurarea unui acces echitabil la actul educațional, protejând, în același timp, sănătatea tuturor membrilor comunității academice, vor fi luate următoarele măsuri:
 • Purtarea măștilor sanitare este obligatorie pe toată durata prezenței în spațiile facultății.
 • Pentru toate activitățile desfășurate în sistem clasic față-în-față se vor aplica regulile de distanțare fizică (cel puțin 1 m distanță între participanți).
 • Cursurile se vor desfășura exclusiv în format on-line.
 • Activitățile practice (seminarii și laboratoare) se vor desfășura în sistemul clasic față-în-față, cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară. Cadrele didactice responsabile pentru activitățile de seminar/laborator vor face la începutul semestrului o informare asupra condițiilor specifice de desfășurare a activităților în fiecare laborator/sală de seminar. Situațiile excepționale de natură medicală sau administrativă vor fi analizate și avizate de consiliile departamentelor.
 • Va fi asigurat accesul la resursele disponibile în format electronic sau accesul on-line la activitățile didactice al studenților care fac parte din grupe de risc sau al celor care nu pot participa fizic din cauza numărului insuficient de locuri disponibile în sălile de curs/seminar/laborator.
 • Indiferent de forma de desfășurare a activităților didactice pe parcursul semestrului, evaluarea în sesiunile de examene se va face în format clasic, față-în-față.
 • Accesul în bibliotecă – sălile de împrumut și de lectură – se va face cu respectarea unui set de reguli care va fi afișat la intrare.
 • Nu este permisă formarea de grupuri sau aglomerări de persoane în timpul activităților didactice sau al pauzelor, fără respectarea măsurilor de distanțare precizate mai sus.

 • Deschiderea anului universitar 2021-2022

  Studenții anului I, studii universitare de licență, sunt invitați să participe la o ceremonie de deschidere a anului universitar 2021-2022, vineri, 1 octombrie 2021, ora 10:00. Din cauza condițiilor sanitare actuale, ședința va avea loc în format de video-conferință, iar link-ul rezervat va fi transmis pe adresa de e-mail indicată la momentul înscrierii la admitere.
  Activitățile propriu-zise (cursuri, seminarii/laboratoare) vor începe luni, 4 octombrie 2021, conform orarului care va fi anunțat.


  Calendar cazări efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele (la Administrație în căminul G2, etaj I)

  Marți 28.09.2021 în intervalul 11.00 - 18.00: studenți anul I Master și anul II Master

  Miercuri 29.09.2021 în intervalul 11.00-18.00: studenți anul I Licență și Doctorat anul I

  Joi 30.09.2021 în intervalul 11.00-18.00: studenți anii II, III și IV Licență și Doctorat anii II, III și prelungiri

  Vineri 01.10.2021 în intervalul 11.00-18.00: cazurile excepționale care nu s-au putut prezenta în ziua în care au fost programați.

  Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului cu documentele de cazare necesare:

  ·  copie a actului de identitate;

  ·  2 fotografii tip;

  ·  adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic sau didactic auxiliar în activitate, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.

  ·  dovada vaccinării/dovada trecerii prin boala în ultimele 6 luni (dacă este cazul)

  ·  dosar plic de carton Accesul la Administrație se face doar cu mască și respectând măsurile de distanțare fizică, conform normelor în vigoare.

  Comisia centrală de cazări - Informații importante


  PRELUNGIRE perioadă de înscrieri Master Didactic

  Înscrieri 17-23 septembrie 2021 până la ora 14.00

  Dosarele de înscriere se transmit pe adresa de email secretariat@fizica.unibuc.ro)

  - !!! nu se depun dosare pe platforma dedicată admiterii

  Afișarea rezultatelor 24 septembrie 2021

  Programul de studii de master didactic se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Se pot înscrie la masterul didactic numai absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

   

  CAZĂRI 2021 - 2022

  Pentru a crește gradul de protecție al studenților în contextul epidemiologic actual, studenții care urmează să solicite sau care deja au solicitat un loc de cazare în căminele Universității din București pentru perioada anului universitar 2021-2022, vor completa, în funcție de anul de studii, formularul privind situația individuală a vaccinării împotriva Covid 19, astfel:

  Studenții care nu vor face dovada vaccinării cu schema completă sau a imunizării prin boală vor fi considerați ca fiind nevaccinați.

  Formularul trebuie completat de toți studenții care solicită un loc de cazare până la data de 21.09.2021.


  Programarea examenelor pentru sesiunea septembrie 2021


  Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master - sesiunea septembrie 2021

  Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență sunt programate după cum urmează:

  • Proba de verificare a cunostințelor fundamentale de Fizică (examen scris) - 8 septembrie 2021, ora 10:00, amfiteatrele  A1 si A2 (durata examenului este de 2 ore)
  • Susținerea publică a lucrării de licență - 9 septembrie 2021, ora 10:00

   

  Repartizarea absolvenților pe săli în vederea susținerii probei de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică din data de 8 septembrie 2021.

   


  Pentru absolvenții studiilor de master, susținerea publică a lucrărilor de disertație este programată în data de 10 septembrie 2021, ora 10:00

  Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății, în perioada 1-7 septembrie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00-14:00 (vineri între orele 9:00-13:00). Actele necesare pentru înscriere sunt cele indicate în Regulamentul Universității din București de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (art. 8), disponibil aici.

   


  Tabere studențești 2021

       Studenții care doresc să solicite loc în taberele de vară organizate în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” – 2021 vor depune cerere tip (Anexa nr.4) la Secretariat, în perioada 06 – 11 iulie 2021, în intervalul de lucru cu publicul.
       Cererile pot fi transmise și prin fax la numărul –021 457 4521 sau la adresa de emailsecretariat@fizica.unibuc.ro

       Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021 se poate consulta atât la aviziere, cât și aici sau pe site-ul Universităţii din Bucureşti https://www.unibuc.ro/student-ub/tabere/.

  Cerere tabere studențești
  Anexe metodologie
  Ordin aprobare metodologie
  Adresă Casa de Cultură a Studenților
  Adresa 13354/06.07.2021 - privind numărul de locuri alocate facultății
  Declaraţie de consimţământ GDPR
  Lista cereri

  Proces verbal ședință comisie

  REZULTATUL SELECȚIEI  cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național "Tabere Studențești" în anul 2021  În atenția candidaților înscriși la examenul de Gradul didactic II - sesiunea 25-31 August 2021

  Cursurile de pregătire pentru examen se vor desfăşura online în perioada 07-09 iulie 2021 astfel:

  Miercuri 07 iulie, 10.00-14.00 Metodica specialității

  Joi 08 iulie, 10.00-14.00 Metodica specialității

  Vineri 09 iulie, 09.00-13.00 Pedagogie

  Pentru primirea link-ului de conectare la aceste cursuri, vă rugăm să trimiteți email la ambele adrese: cristina.miron@fizica.unibuc.ro; cmiron_2001@yahoo.com


  Decontare abonamente STB

  În zilele de 23 şi 24 iunie 2021 studenţii Facultăţii de Fizică vor putea deconta abonamentele STB. Pentru decontare fiecare chitanţă trebuie sa fie însoţită de o copie a cardului cu seria descifrabilă.

  Licenţă 2021

  Repartizarea absolvenţilor pe săli în vederea susţinerii probei generale din data de 22 iunie 2021

  Mobilităţi studenţeşti în Islanda
  -Şcoala de vară-

  Înscrieri pentru mobilități în Islanda, la Iceland School of Energy din cadrul Reykjavik University. Sunt disponibile 2 locuri, pentru Scoala de Vara. Detalii pe http://itres.unibuc.ro

  Programul cursurilor de pregătire a examenului de licență/diplomă


  PROGRAMAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
  - sesiunea iunie-iulie 2021 -

  Examenul de LICENŢĂ/DIPLOMĂ din sesiunea iunie-iulie 2021 se va desfășura astfel:
  1. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) - 22 iunie 2021 între orele 10.00 - 12.00
  2. Proba 2 – Susţinerea în ședință publică a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, în perioada 24 - 30 iunie 2021, dupa cum urmează:
   • Programele de studii Fizică (în limba română) și Fizică tehnologică: 28 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A1
   • Programul de studii Fizică (în limba engleză): 29 iunie 2021, ora 10.00, amfiteatrul A1
   • Programul de studii Fizică medicală: 30 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A1
  3. În cazul absolvenților programelor de studii universitare de master, susținerea lucrării de disertaţie este programată în perioada 24 - 30 iunie 2021, după cum urmează:
   • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații: 30 iunie 2021, ora 10, sala A4
   • Fizică medicală: 28 iunie 2021, ora 9.00, amfiteatrul A2
   • Fizica mediului și polimeri ecologici: 29 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A3
   • Optică, laseri și aplicații: 29 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A2
   • Physics of advanced materials and nanostructures: 30 iunie 2021, ora 10, amfiteatrul A3
   • Theoretical and computational physics: 30 iunie 2021, ora 12, amfiteatrul A2
   • Surse de energie regenerabile și alternative: 30 iunie 2021, ora 10, sala S12
  Înscrierile pentru examenul de licență/diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completate și semnate de absolvent. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor sunt:
  • cerere-tip de înscriere (pentru examenul de licență, respectiv disertație)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original și copie
  • diploma de licență sau diploma echivalentă în original și copie (pentru disertație)
  • certificatul de naștere original și copie
  • certificat de căsătorie original și copie (dacă este cazul)
  • C.I. sau pașaport copie
  • fișa de lichidare (pentru absolvenții din promoțiile anterioare)
  • declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licență (disponibilă aici), respectiv de disertație (disponibilă aici)
  • lucrarea de licență/disertație în format tipărit și în format digital
  • referatul de apreciere al coordonatorului științific
  • formularul privind colectarea datelor de contact, completat online la adresa https://absolventi.unibuc.ro și semnat.
  Absolvenții promoției curente care au în dosarul personal de la facultate diploma de bacalaureat sau diploma de licență (disertație) și copie legalizată certificat de naștere nu le vor mai trimite.

  Fișa de înscriere și documentele menționate vor fi depuse sau trimise prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 7 - 16 iunie 2021. Subiectul mesajului va fi: nume și prenume absolvent/anul înmatriculării/programul de studii.

  Programarea examenelor din sesiunea de vară la Facultatea de Fizică

  SESIUNE DE EXAMENE
  31.05. – 27.06.2021


  SESIUNE DE RESTANȚE – Ani terminali
  31.05. – 06.06. 2021


  PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
  ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
  NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
  SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

  Studenții UB, invitați la o serie de microprograme organizate de Universitatea din București
  în parteneriat cu Universitatea din Tübingen, sub egida CIVIS

  Programarea examenelor din sesiunea de vară a anilor terminali la Facultatea de Fizică

  Ciclul I - Studii universitare de licenţă
  Ciclul II - Studii universitare de masterat

  Practica de cercetare a studentilor la IUCN Dubna in luna iulie 2021

  Ca urmare a cererilor unor studenţi care nu s-au înscris până la data stabilită anterior, comisia de concurs a decis, cu majoritatea voturilor membrilor, să accepte un nou termen pentru data limită de înscriere.
  Data limită actualizată este vineri, 30 aprilie 2021, orele 20. Cererile se vor trimite pe adresa alexandru.jipa@gmail.com.


       Ca urmare a consultărilor și discutiilor avute cu toți candidații și cu membrii comisiei de concurs, s-a decis ca data concursului să se schimbe din marți, 27 aprilie 2021, orele 15:00, în miercuri, 12 mai 2021, orele 15:00.
       În ceea ce privește modalitatea de desfășurare a concursului (față în față sau virtual), acest lucru se va stabili pe 9 Mai 2021, în acord cu situația pandemică din Măgurele și din țară.
       Reamintim tuturor candidaților că trebuie să aibă pașaport valabil (nu trebuie să expire până la sfârșitul anului 2021). Dacă la nivelul conducerii IUCN și a Centrului universitar asociat se va decide deschiderea practicii de cercetare în această vară, va trebui ca fiecare din cei implicați să acceseze situl centrului universitar al IUCN, să aleagă o temă și să scrie o scrisoare de intenție.


  Pentru participarea la o potențială practică de cercetare științifică la IUCN Dubna, de pe durata vacanței de vară (iulie 2021), se va organiza un concurs în ziua de 27 aprilie 2021, orele 14,30. Forma de desfășurare a concursului (fată în fată sau virtual) va depide de situația sanitară la data de 24 aprilie 2021.

  Mai multe informatii!...
  Anunt modificare data concurs IUCN DUBNA

  Anunt concurs IUCN DUBNA

  Subiecte de concurs pentru participarea la Şcoala de vară de la IUCN Dubna

  EXAMEN DE LICENŢĂ
  iulie 2021

       Examenul scris la proba “Probleme fundamentale ale fizicii” va avea loc în data de 22 iunie 2021 între orele 10:00-12:00.
       Susținerile lucrărilor de Licență/Dizertație vor avea loc în perioada 24-30 iunie 2021

  Tematica probei generale
  Probleme fundamentale ale Fizicii

  SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ A FACULTĂŢII DE FIZICĂ

  Manifestarea ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
  Sesiunea ştiinţifică va avea loc online în data de 18 Iunie 2021

  Mai multe informații se găsesc pe pagina dedicată.

  Mobilităţi Erasmus 2021-2022

       A fost lansată Selecţia pentru mobilităţi Erasmus pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti pentru anul academic 2021-2022. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18 Martie 2021, orele 13.00, online, la adresa sorina.iftimie@unibuc.ro.
       Selecţia studenţilor pentru a beneficia de mobilităţile Erasmus în anul academic 2021-2022 se va face, pe baza dosarului depus de fiecare candidat, în data de 19 Martie, începând cu orele 11.00, de către comisia de selectie din cadrul Facultăţii de Fizică.
       Rezultatele finale ale procesului de selecţie vor fi anunţate până Vineri, 26 Martie 2021. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 2 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor selecţiei pentru mobilităţi Erasmus.
       Informaţii suplimentare se găsesc în documentul ataşat acestei informări sau la adresa sorina.iftimie@unibuc.ro.

  Anuntul de selectie - deocument

  Lista universităţilor partenere şi numărul locurilor disponibile alocate Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti se regăsesc în documentele de mai jos.

  Universităţi partenere – document
  Repartizare locuri Erasmus – document


  Lansarea Selecției Centralizate
  pentru mobilități de studii Erasmus + CIVIS
  pentru anul academic 2021-2022

       Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata anului academic 2021-2022 (grant 520 euro/lună).
       Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
       Mobilitățile de studii Erasmus oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene în universitatea parteneră, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea integrală a rezultatelor obținute.
  Mai multe informaţii!...


  ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2020-2021)

  Orarul curent și actualizările ulterioare pot fi consultate pe pagina web dedicată.

  Proiectul „De la Student la Antreprenor”

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în parteneriat cu EURO BEST TEAM S.R.L. lansează înscrierile în cadrul proiectului „De la Student la Antreprenor” – POCU 626/6/13/132525. Pentru detalii, vă rugăm să consultați invitația adresată studenților de la Facultatea de Fizică.

  Programarea examenelor în sesiunea ianuarie-februarie 2021*

  * actualizat: 19.01.2021

  Examene de finalizare de studii – sesiunea februarie 2021

  • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 09.02.2021 între orele : 10.00 –12.00 în A1
  • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 10.02. – 12.02.2021.
  Susținerile lucrărilor de licență:
       Fizică Ro și Fizică tehnologică - Joi 11.02.2021 ora 10.00 în A1
       Fizica medicală - Miercuri 10.02.2021 ora 10.00 în A1

  Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 10.02-12.02.2021.
       Fizica Mediului și a Polimerilor Ecologici - Miercuri 10.02.2021 ora 11.00 în sala de Fizica Atmosferei de la etajul III.

       Înscrierile la examenul de absolvire/ licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent. Cererea va fi trimisă prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 25.01. – 01.02.2021.

  Formular cerere de înscriere - Licenţă
  Formular cerere de înscriere - Disertaţie

  Mobilitati studentesti in Islanda

  Inscrieri pentru mobilități în Islanda, la Iceland School of Energy din cadrul Reykjavik University. Sunt disponibile 6 locuri, pentru prima etapa. Detalii pe http://itres.unibuc.ro

  Mobilități de Studii Erasmus 2020-2021

  S-a lansat selecția centralizată pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

  Mai multe informatii gasiti aici.

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR 2020


  Inscrieri nivel II – MODUL PSIHOPEDAGOGIC

          Anuntul pentru înscrierile la cursurile de Nivel II – modul psihopedagogic si procedura de înscriere online la aceste cursuri pot fi consultate aici.

  Modificări în orarul și structura semestrului I - anul universitar 2020-2021

  Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 a fost readaptată, în condițiile în care toate activitățile didactice au loc online.
  A fost încărcat orarul pentru anii II-IV și masterat valabil de joi, 22 octombrie 2020. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu.

  Urmăriți anunțurile de pe pagina web dedicată.

  Burse 2020-2021

  Calendarul pentru acordarea burselor
  Cuantumul burselor 2020-2021
  Venitul minim net 2020-2021

  Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat
  Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul I (Studii universitare de Licenţă)
  Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul II (Studii universitare de Master)

  Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

  Rezultate contestaţii

  Rezultate finale BURSE 2020-2021


  Pentru mai multe informatii accesati pagina BURSE

  Modificări în structura semestrului I al anului universitar 2020-2021

  În condiţiile actualei pandemii de COVID-19, se va modifica structura scenariului hibrid de desfăşurare a activităților pe parcursul primului semestru al anului universitar 2020-2021 în Facultatea de Fizică.
  Primele module cu activități faţă-în-faţă se anulează pentru toate programele și toți anii de studii, urmând a se desfăşura în sistem online.
  Structura modulară și orarul stabilite pentru primele opt săptămâni (perioada 1 octombrie-26 noiembrie, interval în care toate activitățile se vor desfășura în sistem online) rămân neschimbate.
  În funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei sanitare, scenariul de desfăşurare a activităților în ultimele 6 săptămâni va fi adaptat și comunicat ulterior.

  Structura modulară, adoptată inițial era:
  • anul I, studii universitare de licenţă: 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 2 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 2 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 1 săptămână examene parţiale, 4 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii);
  • toţi ceilalţi ani de studii (licenţă şi master): 4 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice), 1 săptămână examene parţiale, 3 săptămâni activităţi online (cursuri şi seminarii), 3 săptămâni activităţi faţă-în-faţă (seminarii+activităţi practice).
  Toate activităţile prevăzute în planurile de învăţământ vor fi concentrate în modulele programate.

  Înscrierile în an la studii universitare de doctorat

  Înscrierile în an la studii universitare de doctorat se fac astfel:
  • Studenții-doctoranzi din anul I, anul universitar 2020/2021 se vor înscrie la Secretariat în perioada 12 – 15 octombrie 2020 în intervalul orar 11.00 – 13.00,
  • Studenții-doctoranzi din anii II și III, anul universitar 2020/2021, vor completa fișa de înscriere și o vor trimite electronic la adresa: gabriela.nitulescu@fizica.unibuc.ro până la data de 15 octombrie 2020. Fișa de înscriere trebuie printată, completată, semnată și scanată. Data care se trece pe fișa de înscriere este 1 octombrie 2020.

  Fişa de înscriere


  Anunţ important

       Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Master sunt rugaţi să completeze Fişa de înscriere şi Contractul de studii universitare de master

       Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

  Anunt pentru înscrierile la cursurile de Nivel I - modul psihopedagogic

  Procedura de înscriere la modulul Psiho-Pedagogic de nivel I

  Anunţ important

       Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă anul I sunt rugaţi să completeze Contractul de studii universitare de licenta

       Contractele și fișele de înscriere în anul universitar 2020 - 2021 vor fi completate, semnate, scanate și trimise electronic la adresa annelize.kosinski@fizica.unibuc.ro până la data de 10.10.2020.
       Contractele (în 2 exemplare) și fișele de înscriere (1 exemplar) vor fi tipărite faţă-verso cu semnătura în original şi vor fi aduse la secretariat cu imediat ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

  Anunţ important

  Studenţii înmatriculaţi la programele de studiu de Licenţă şi Master sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere în anul universitar 2020/2021
  Fişele vor fi tipărite faţă-verso şi vor fi aduse la secretariat cu semnătura în original îndată ce vor începe activităţile faţă-în-faţă.

  ORAR semestrul I (anul universitar 2020-2021)

  Structura semestrului I pentru anul universitar 2020-2021 este modulară, orarul încărcat fiind valabil pentru primele săptămâni, când activitățile au loc numai online. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.
  A fost afișat orarul actualizat pentru anul I, valabil de joi, 15 octombrie.

  SUCCES TUTUROR ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!

  Un nou an universitar începe, în condiţiile unor restricţii impuse de pandemia încă în desfăşurare. Ştim că participarea, entuziasmul şi curajul vostru vor contribui la depăşirea dificultăţilor inerente şi la trecerea spre normalitatea pe care o aşteptăm toţi.
  O festivitate restrânsă de deschidere, adresată în special studenţilor care vor păşi acum pentru prima dată în amfiteatrele facultăţii va avea loc în aula "Horia Hulubei", în data de 1 octombrie 2020, la ora 10:00.

  Mult succes tuturor membrilor comunităţii academice din Facultatea de Fizică!

  ANUNT IMPORTANT MASTER DIDACTIC IN FIZICA

  Ca urmare a rezultatului concursului de admitere la programul de Master Didactic în Fizică, sesiunea septembrie 2020, nu a fost atins numărul minim de candidați pe locuri finanțate de la buget necesar organizării programului și în aceste condiții, programul nu poate funcționa.

  Informații cazări în cămine studențești din Măgurele în anul universitar 2020 – 2021

  Cazările efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele în etapa a II-a (la Administrație în căminul G2, etaj I) vor avea loc Sâmbătă, 3.10.2020 în intervalul orar 9.00-15.00.


  Cererile de cazare se primesc (online completând formularul de pe site-ul facultății) până vineri 25.09.2020 ora 16.00.

  Calendar cazări efective ale studenților în cămine studențești din Măgurele (la Administrație în căminul G2, etaj I)

  Luni 28.09.2020 (începând cu ora 8.00): studenți anul I Licență, anii I și II Master și studenții doctoranzi.
  Marți 29.09.2020(începând cu ora 8.00): studenți anilor II, III și IV Licență

  Pentru cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului cu documentele de cazare necesare:
 • copie a actului de identitate;
 • 2 fotografii tip;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
 • dosar plic de carton
 • Accesul la Administrație se face doar cu mască și respectând măsurile de distanțare fizică, conform normelor în vigoare.


  Calendar cazari
  Metodologie
  Procedura


  Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru Carieră, din cadrul Universităţii din Bucureşti, derulează, în perioada 21 septembrie - 05 octombrie 2020, programul "CAZARE ALTERNATIVĂ", program adresat studentilor U.B. Proiectul vizează centralizarea ofertelor de cazare din partea proprietarilor particuiari de imobile şi medierea informaţiei între studenţi şi proprietari.

  Mai multe informaţii şi documentele necesare găsiţi aici.

  Cazari 2020-2021

  Studentii care doresc loc de cazare in caminele Facultatii de Fizica vor completa cererea de cazare online la adresa:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM-MuPReoRBMvTuR1PKX6GN4oTm9BOb-bpRTNPb7vBvd2vJw/viewform

  Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master
  - sesiunea septembrie 2020 -

  Examenele de finalizare a studiilor de licenţă şi master sunt programate după cum urmează:
  • Înscriere: 2-7 septembrie 2020.
  • Proba scrisă a examenului de licenţă: 8 septembrie 2020, ora 10:00, Amfiteatrul A1.
  • Susţinerea lucrării de licenţă: 9-10 septembrie 2020, după cum urmează:
   • Programul de studii Physics/Fizică (în limba engleză) - 9 septembrie 2020, ora 13:00, amfiteatrul A2
   • Programele de studii Fizică (în limba română), Fizică informatică şi Fizică tehnologică - 10 septembrie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   • Programele de studii Fizică medicală şi Biofizică - 9 septembrie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A2
  • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 9-10 septembrie 2020.

  Programare examene sesiunea de toamnă (restanțe, reexaminări, măriri)


  Programarea examenelor din sesiunea de toamnă (1-21 septembrie 2020) pentru restanțe și măriri se actualizează periodic în documentul: Programare examene - septembrie 2020
  și pe pagina web dedicată.

  Programarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master

  Studii de licenţă
  1. Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică - 15 iulie 2020, ora 10:00.
  2. Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de licenţă este următoarea:
   • Fizică (în limba română) - 20 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   • Fizică tehnologică - 21 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
   • Fizică informatică - 21 iulie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A1
   • Fizică medicală - 22 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
   • Physics/Fizică (în limba engleză) - 23 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
  Studii de master
  Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de disertaţie este următoarea:
  • Optică, laseri şi aplicaţii - 20 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
  • Fizică medicală - 21 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
  • Physics of advanced materials and nanostructures/Fizica materialelor avansate şi nanostructuri (în limba engleză) - 22 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A1
  • Surse de energie regenerabile şi alternative - 23 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
  • Computational and theoretical physics/Fizică teoretică şi computatţională (în limba engleză) - 24 iulie 2020, 0ra 11:00, amfiteatrul A1
  • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii - 24 iulie 2020, ora 10:00, amfiteatrul A2
  • Fizica mediului şi a polimerilor ecologici - 24 iulie 2020, ora 12:00, amfiteatrul A3
  Preciză suplimentare privind modul de desfăşurare a şedinţelor publice vor fi făcute în timp util.


  Lucrări de finalizare

  Pentru realizarea lucrărilor de finalizare de studii este recomandat sa folosiţi urmatoarele modele de redactare.

  Model word
  Model LaTex

  În cazul în care alegeţi să folositi modelul LaTex, pentru compilare folosiţi urmatoarea succesiune:

  pdflatex template
  pdflatex template
  bibtex template
  pdflatex template
  pdflatex template

  Stagii de practica pentru studenţi

  TEME DE PRACTICĂ PROPUSE PENTRU STUDENȚI

   

  Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică

   

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”

                      Teme de cercetare abordate de conducatorii de doctorat din IFIN-HH se gasesc aici.

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

  Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare

  Administrația Națională de Meteorologie

  Observatorul Atmosferic

  Institutul de Științe Spațiale

  Institutul Astronomic


  ANUNŢ IMPORTANT

  Înscrierile la examenul de absolvire/ licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent.
  Cererea va fi trimisă prin email la secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 29.06. – 07.07.2020.
  Cererea de înscriere va fi însoţită de fişa de lichidare, completată şi semnată de absolvent. Subiectul email-ului va fi "înscriere licenţă sau disertaţie - nume şi prenume absolvent" (scris cu majuscule).
  • Cererea de înscriere pentru examenul de licenţă este disponibilă aici.
  • Cererea de înscriere pentru examenul de disertaţie este disponibilă aici.
  • Fişa de lichidare este disponibilă aici.

  Declarația privind originalitatea conținutului lucrării va fi completată şi legată la sfârşitul lucrării de absolvire/ licență/ diplomă sau disertație.

  PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE
  A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

  PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
  SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020
  PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2020 ȘI AI PROMOȚIILOR ANTERIOARE

  Anunț cu privire la sesiunea de restanțe/reexaminare
  pentru studenții din anii finali ai ciclurilor de studii de licență și master

     În perioada 13 -27 iunie se va desfășura sesiunea de restanțe și reexaminări pentru studenții din anul III (programele de studii de licență din domeniul Fizică), anul IV (programul de studii Fizică tehnologică) și anul II, programele de studii de master.

     Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile specifice mediului online (web/mail), conform unui calendar care va fi disponibil în curând pe pagina web a Facultății de Fizică.

     Studenții care doresc să susțină examene în această sesiune sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: secretariat@fizica.unibuc.ro cu următoarele informații:
  • Nume, Prenume
  • Disciplina la care doresc să susțină examenul
  • Anul universitar în care au frecventat cursul (de ex. 2019-2020)
  • Statut: prelungire sau an curent
     În urma acestui e-mail, studenții vor primi, tot pe e-mail, datele de contact ale cadrului didactic cu care vor susține examenul.

     Aceste date vor fi folosite de către studenți pentru a contacta cadrele didactice cu care vor susține examenul, în vederea stabilirii detaliilor legate de evaluare.

  Programarea examenelor în această sesiune este disponibilă aici

     Pentru orice altă nelămurire, vă rugăm să contactați secretariatul Facultății de Fizică la adresa de e-mail: secretariat@fizica.unibuc.ro.

  Anunț

     Ca urmare a evoluției pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2, următoarele măsuri cu privire la finalizarea anului universitar 2019-2020 au fost adoptate de Consiliul Facultății de Fizică:
  • Structura semestrului al doilea este următoarea:
   Pentru anii I și II licență, programele Fizică (RO și EN), Fizică medicală, Fizică Informatică, precum și anii I-III Fizică tehnologică și anul I toate programele de master:

   Perioada Activitate
   01.06.2020 - 13.06.2020 Recuperare activități de laborator (în mediul online)
   14.06.2020 – 11.07.2020 Sesiune de examene. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).


   Pentru anii terminali (anul III licență, programele Fizică (RO și EN), Fizică medicală, Fizică Informatică, precum și anul IV Fizică tehnologică și anul II toate programele de master)
   Perioada Activitate
   05.05.2020 - 16.05.2020Recuperare activități de laborator (în mediul online)
   17.05.2020 – 12.06.2020 Sesiune de examene. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).
   13.06.2020 – 27.06.2020 Sesiune de restanțe, reexaminare. Examenele se vor desfășura apelând la tehnologiile mediului online (web/mail).


  • Examenul de licență se va desfășura în data de 15 iulie 2020.
   1. - dacă legislația în vigoare la acel moment va permite, examenul scris se va desfășura în forma clasică (cu prezența fizică a candidaților în sălile de examen), cu respectarea tuturor măsurilor recomandate de autorități. Durata examenului se reduce la 2 ore, iar numărul subiectelor de tratat va fi de asemenea redus la 4, alese prin tragere la sorți din cele 12 prevăzute în tematica prestabilită.
   2. - în caz contrar, examenul se va desfășura apelând la tehnologia web și va consta în rezolvarea unui set de probleme într-un interval de timp limitat. Această ultimă variantă va fi adoptată numai în situația excepțională în care organizarea examenului scris în spațiile facultății nu va fi posibilă. Cele două forme de organizare nu vor funcționa simultan.
     Susținerea lucrărilor de licență și disertație se va face în perioada 20/07/2020 – 24/07/2020. Urmează a fi programate de fiecare comisie. Variante de susținere: programări cu max. 3 studenți în sală în fața comisiei sau susținere apelând la tehnologia web. În cazul al doilea (susținere on-line), ședința trebuie înregistrată audio-video.

     Stagiile de practică: pentru studenții care nu vor mai avea acces în laboratoarele/sediile partenerilor de practică pentru a putea să-și efectueze stagiile de practică prevăzute în planul de învățământ pe perioada verii, Facultatea de Fizică va prezenta în cel mai scurt timp posibil o listă cu temele propuse de cadrele didactice din facultate. În acest fel studenții vor avea posibilitatea să-și aleagă o temă pentru practica de cercetare și să finalizeze activitățile din planul de învățământ până la sfârșitul anului universitar.

  Anunţ

  Programul de lucru cu publicul la secretariatul facultăţii este de luni până joi, între orele 12.00-13.00.
  Orice solicitare se poate trimite, în această perioadă, online la adresa de e-mail: secretariat@fizica.unibuc.ro

  Anunţ

  Universitatea din Bucureşti a decis suspendarea cursurilor faţă-în-faţă în perioada 11 martie 2020 - 31 martie 2020.
  Citeşte mai mult...

  Examen de licenţă
  sesiunea februarie 2020

  Susţinerea lucrărilor de licenţă, sesiunea februarie 2020 va avea loc vineri, 7 februarie, ora 12:00

  Gradul didactic I

  În atenţia celor interesaţi:

  Colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria 2020 – 2022 va avea loc vineri, 31 ianuarie 2020 ora 13.00 la Facultatea de Fizică, etaj 1 sala 12.

  SELECȚIE mobilități studențești, finanțate prin granturi SEE
  (Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European),
  pentru anul academic 2019 – 2020 în Facultatea de Fizică

     Selecția pentru mobilități SEE are loc în perioada 20 ianuarie-12 februarie 2020, pentru:
     - 2 locuri pentru studenți la studii de licență (anii II-IV)/masterat/doctorat,
  cu finanțare SEE de maxim 1200 EURO/luna subzistență, 530 EURO transport, pentru minim 2 luni/bursier maxim 3 luni/bursier.

     Dosarele pentru selecție se depun la Secretariatul Facultăţii de Fizică, până la data de 7.02.2020, ora 12:00, iar selecția are loc în data de 10.02.2020, ora 10.00, la Decanatul Facultăţii de Fizică.

  Mai multe informatii!...

  Calendarul alegerilor în Facultatea de Fizică

  7-11 octombrie 2019 - Depunerea candidaturilor pentru:
 • funcţia de Director de Departament
 • calitatea de membru în Consiliul Departamentului
 • calitatea de reprezentant al departamentului în Consiliul facultăţii
 • calitatea de reprezentant al facultăţii în Senat

 • 17 octombrie 2019 - Desfăşurarea alegerilor: la nivel de departamente
 • la nivel de facultate pentru reprezentanţii facultăţii în Senat, în intervalul orar 9:00-14:00

 • 21 octombrie 2019 - Desfăşurarea alegerilor la nivel de facultate, pentru reprezentanţii facultăţii în Senat (turul al doilea, dacă va fi necesar).

  24 octombrie 2019 - Sedinta Consiliului facultății, pentru avizarea rezultatelor alegerilor.

  Metodologia pentru organizarea alegerilor organelor de conducere 2019-2020

  Burse pentru anul universitar 2019-2020

  Toate categoriile de burse se acordă la cererea studentului, sub semnătură proprie.
  Cererile se depun la secretariatul Facultății de Fizică.


  Festivitatea de deschidere a noului an universitar va avea loc marți, 1 octombrie 2019
  în Aula facultății la ora 10.00

  Vă aşteptăm cu drag!


  ORAR semestrul I (anul universitar 2019-2020)

  Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

  Cazări 2019

  Metodologie privind cazarea în căminele Universităţii din Bucureşti
  Programul cazarilor la Facultatea de Fizică
  Cerere de cazare

  GRADUL DIDACTIC II – sesiunea 25-31 august 2019

  Proba 1: Metodica predării specialității (scris) — Miercuri, 28 august 2019 ora 10.00 Amfiteatrul 1 - parter Facultatea de Fizică.

  Proba 2: Pedagogie (oral) — Vineri, 30 august 2019, ora 10.00 Amfiteatrul 1 - parter Facultatea de Fizică

  Finalizare studii
  sesiunea septembtie 2019

  Examenul de licenţă/ diplomă:
  Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 10.09.2019
  Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă în perioada 11.09. – 12.09.2019.

  Examenul de disertaţie:
  Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – 10.09. – 12.09.2019

  Examene de finalizare - sesiunea septembrie 2019

  Examenul de licenţă/ diplomă
  • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 10.09.2019
  • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă: joi 12 septembrie, ora 10:00
  Examenul de disertaţie:
  • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – marţi, 10 septembrie, ora 12:00

  TABERE STUDENTESTI

  Lista cu studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național ”Tabere studențești” în anul 2019

  Informații suplimentare despre comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele de vară 2019, pot fi vizualizate AICI.
  Procesul verbal de analiză a cererilor de ocupare a unui loc în taberele de vară 2019, poate fi vizualizat AICI.

  Licență - IUNIE 2019

  Programul cursurilor de pregătire a examenului de licență/diplomă
  IUNIE 2019

  SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ
  21-22 Iunie 2019

  Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
  Sesiunea se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
  • Biofizică. Fizică medicală
  • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
  • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
  • Fizica corpului solid şi tehnologia materialelor
  • Fizica educationala
  • Fizică nucleară şi particule elementare
  • Fizica polimerilor
  • Fizica şi Tehnologia Surselor de Energie Regenerabile şi Alternative
  • Fizică teoretică şi matematică aplicată
  • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
  Rezumatele lucrarilor (in l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pana la data de 12 iunie 2019

  ANUNŢ IMPORTANT

  Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din iunie 2019 se va susţine astfel:

  PRE BOLOGNA:

  1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) – 18.06.2019 între orele : 10.00 –13.00;
  2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) – 19.06.2019 între orele: 10.00 – 13.00.
  3.Proba 2 –Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă în perioada 24.06. – 30.06.2019.

  BOLOGNA:

  1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 18.06.2019 între orele : 10.00 –14.00;
  2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 24.06. – 30.06.2019.

  Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 24.06. - 30.06.2019.

  Tabere studențești pe perioada vacanței de vară 2019

  Perioada de înscriere pentru studenți este 19/04 - 17/05 2019 la secretariatul facultății de fizică.

  Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești, precum și documentele aferente acesteia se găsesc AICI.

  Formularele pentru CEREREA INDIVIDUALĂ de ocupare a unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS - DAST prin CCS/CCSS Tei în perioada vacanței de vară, precum și DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se găsesc la secretariatul facultății.

  Concursul Naţional de Fizică pentru elevi Hands on Universe - editia a VII-a - 18 mai 2019

  Facultatea de Fizică a Universității din București organizează în cadrul programului „Școala altfel” Concursul Național de Fizică pentru elevi "Hands on Universe" - Ediţia a VII-a - 18 mai 2019.
  Această ediţie este inclusă în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE organizate în anul şcolar 2018/2019 fără finanţare M.E.N. La acest concurs pot participa elevi si cadre didactice din Bucuresti si din tara cu prezentari ale preocuparilor lor în domeniul.
  Detalii suplimentare privind organizarea concursului și înscrierea lucrărilor sunt disponibile la adresa: http://fizica.unibuc.ro/Fizica/Evenimente/HandsOnUniverse/

  FACULTATEA DE FIZICĂ DE LA A LA Z

       29 martie 2019 este ziua în care Facultatea de Fizică a Universității din București își deschide porțile pentru tinerii de liceu (profil real) proveniți din diferite colțuri ale țării care vor să descopere minunata lume a fizicii, oportunitățile pe care le oferă acest minunat domeniu și să interacționeze cu cercetătorii de pe platforma Măgurele. Aflat la a doua ediție, evenimentul își propune să ofere elevilor șansa de a participa la atelierele suținute de cadrele didactice din facultate și să viziteze laboratoarele în care studenții își desfășoară activitatea zi de zi.
       Programul cuprinde o serie experimente interactive, diferite concursui, vizite în laboratoare și participare la ateliere.
       Evenimentul va avea loc în intervalul orar 10:00 - 16:00 la Facutatea de Fizică, str. Atomiștilor, Nr. 405, Măgurele, jud. Ilfov. Pentru a confirma interesul privind participarea la eveniment este necesar să trimiteți lista cu elevii participanți și profesorii însoțitori la adresa de email: ffaz@fizica.unibuc.ro până la data de 24 martie.
       Programul complet poate fi consultat AICI

  !NOU!
  Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți

  Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2019 - 2020 va avea loc în Facultatea de Fizica, miercuri 3 APRILIE 2019, ora 10.

  Destinatii...

  Mobilități de formare profesională Erasmus

  A fost aprobată lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada aprilie – iulie 2019, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018-2019, capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr total de 50 mobilități pentru Universitatea din București
  Mai multe informatii!...

  ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2018-2019)

  Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

  SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

  Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2018-2019.
  Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare.
  Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii si care trebuie sa contina:
  1. Cererea de deplasare, care sa contina datele personale (grad didactic, vechime in predare, CNP, telefon, email), destinatia, perioada aproximativa, numarul orelor de predare (minim 8) si declaratie daca ati mai participat sau nu la o deplasare TA in ultimii 3 ani,
  2. Planul de predare (numarul si titlurile lectiilor),
  3. Un scurt CV (Europass in Engleza).
  Includerea unei scrisori de invitatie din partea institutiei gazda (cu mentiunea ca profesorul invitat va tine 8 ore de predare) este un lucru pozitiv, dar nu este obligatoriu.
  Mai multe informatii!...

  Premii obţinute de membri ai comunităţii academice din Facultatea de Fizică

  Ca o recompensă a performanţelor academice şi de cercetare, cadre didactice din Facultatea de Fizică au obţinut premii acordate de Academia Română şi de Senatul Universităţii din Bucureşti, în cadrul ceremoniilor de premiere din decembrie 2018:

  PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE
  ŞTIINŢE FIZICE
  1. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
   Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul teoretic al proprietăţilor optice neliniare ale gropilor cuantice şi ale punctelor cuantice sub acţiunea diferitelor câmpuri externe şi a impurităţilor
   Autor: Conf.univ.dr. Doinița BEJAN
  2. Premiul „Radu Grigorovici“
   Grupul de lucrări: Efectul superradiativ în rețeaua bidimensională de fosforenă în câmp magnetic perpendicular
   Autor: Drd. Bogdan OSTAHIE
  ŞTIINŢE GEONOMICE
  1. Premiul „Ştefan Hepites“
   Lucrarea: Paleomagnetism of the Upper Miocene-Lower Pliocene lavas from the East Carpathians: contribution to the palaosecular variation of geomagnetic field
   Autori: Dr. Mădălina VIŞAN, Prof.univ.dr. Cristian G. PANAIOTU, Conf.univ.dr. Cristian NECULA şi Conf.univ.dr. Anca DUMITRU
  Câştigători ai Premiilor anuale ale Senatului Universității din București, ediţia a II-a
  1. CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT – Domeniul Științe exacte și inginerie
   „Studii privind comportarea fluidelor în câmp de radiție laser”, autor Mihai BONI, coordonator prof. univ. dr. Mihail-Lucian Pascu, de la Facultatea de Fizică
  2. AUTORUL/PROIECTUL/ECHIPA DE CERCETARE CU CEA MAI MARE CONTRIBUȚIE ȘTIINȚIFICĂ CU IMPACT ÎN SOCIETATE – Domeniul Științe exacte și inginerie
   Centrul de cercetare 3Nano - SAE, Nanoştiinţe - surse alternative de energie, Facultatea de Fizică

  GRAD DIDACTIC I

  Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2019-2021 va avea loc în data de 11 februarie 2019, ora 10.00, în sala 11 a Facultății de Fizică.

  ALEGERI

  Miercuri, 31 octombrie 2018, în holul Facultăţii de Fizică, între orele 10:00-14:00, se vor desfaşura alegerile pentru desemnarea unui reprezentant al Facultăţii în Senatul Universităţii din Bucureşti.
  Pentru asigurarea cvorumului, este necesară o prezenţă de cel puţin 50% din totalul cadrelor didactice.

  Les journées de l`Espace

  30.10.2018 10:00
  Françoise Combes
  When supermassive black holes are too greedy


  Anunţ

  Workshop de teatru forum pe tema FUNKY depresiei. Ce facem? Descoperim actorul sau scenaristul din tine! Cum? Simplu! Creionăm scenarii și apoi le punem împreuna în scenă. Pe scurt - învățăm sa ne exprimăm liber ideile și să acționam în contexte diferite în conformitate cu principiile și valorile noastre.
  Participarea este gratuită.


  locatie- Facultatea de Fizica, sala A4

  ANUNŢ

  STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 SUNT RUGAŢI SA VINĂ LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 15 OCTOMBRIE – 19 OCTOMBRIE 2018 PENTRU A COMPLETA FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI CONTRACTUL DE STUDII.
  STUDENŢII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAŢI PE LOC FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT TREBUIE SĂ DEPUNĂ DIPLOMELE DE STUDII ÎN ORIGINAL.
  STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL II ŞI III, ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, VOR COMPLETA DOAR FIŞA DE ÎNSCRIERE.

  Burse pentru anul universitar 2018-2019

  Calendarul pentru acordarea burselor în anul universitar 2018-2019

  Metodologia pentru acordarea burselor în anul universitar 2018-2019

  Notă cu privire la salariul minim pe economie în luna septembrie 2018

  Decizia Comisiei Centrale de Burse cu privire la eliminarea cererii de acordare a burselor de merit I și II, pentru anul universitar 2018-2019.

  După afișarea listelor cu beneficiarii de bursă de merit I și II, aceștia au la dispoziție 5 zile pentru a depune la Comisia de burse a Facultății declarația Tip de acceptare a bursei acordate (de merit I sau II).

  Cererea de acordare a bursei sociale rămâne aceeași ca și în anii trecuți (transmisă odată cu celelalte documente).

  Cerere bursă sociala ( Anexa nr. 1)


  ORAR semestrul I (anul universitar 2018-2019)

  Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

  DESCHIDEREA ANULUI ACADEMIC 2018-2019

  Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 va avea loc luni, 1 octombrie 2018, începând cu ora 10:00, în Aula “Horia Hulubei” a Facultăţii de Fizică.

  Tratează-te cu știință la Noaptea cercetătorilor, pe 28 septembrie

  Pe 28 septembrie, știința vă dă întâlnire la Promenada Mall (Calea Floreasca Nr. 246B, sector 1, Bucureşti - metro: staţia Aurel Vlaicu) pentru, “Noaptea cercetătorilor” – un eveniment cu experimente trăsnite și conferințe fascinante din diferite domenii științifice.
  Intrarea este liberă, iar publicul este așteptat începând cu ora16:00.

  Mai multe detalii...

  CAZARI 2018

  Pentru anul universitar 2018-2019 repartizarea studenților pe locurile de cazare care îi revin Facultății de Fizică a Universității din București se va realiza în perioada 26.09.2018 – 1.10.2018 după următorul program

  Metodologia privind cazarea studentilor in caminele Universitatii din Bucuresti

  Examene de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat - sesiunea septembrie 2018

  3-6 septembrie: Înscrieri
  7 septembrie: Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică
  8-9 septembrie: susţinerea lucrărilor de licenţă şi de dizertaţie

  În atenția candidaților înscriși la examenul de obținere a GRADULUI DIDACTIC II, sesiunea 25-31 august 2018

  Zilele de desfăşurare a examenului:
  28 august 2018 – test din metodica specialităţii ora 9.00 Amfiteatrul A1
  Intrarea candidatilor în sala de examen se poate face până la ora 8:30 cu buletinul/cartea de identitate.
  30 august 2018 – probă orală la pedagogie

  Licenţă 2018

  Programul prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie
  Sesiunea IUNIE 2018

  SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
  21-22 iunie 2018

  Thursday, June 21, 2018

  09:00 – 9:20 Opening foreword,
  Prof. Univ. Dr. Ştefan ANTOHE, Dean

  09:20 – 12:30 A SHORT HISTORY OF TEACHING AND RESEARCH AT FACULTY OF PHYSICS, UNIVERSITY OF BUCHAREST

  9:20- 10:20
  Department of Electricity, Solid State Physics and Biophysics

  Prof. Univ. Dr. Victor GHEORGHE, Prof. Univ. Dr. Aurel POPESCU,
  Prof. Univ. Dr. Ştefan ANTOHE

  10:20 – 11:20
  Department of Structure of the Matter, Atmosphere and Earth Physics, Astrophysics
  Prof. Univ. Dr. Alexandru JIPA, Prof. Univ. Dr. Sabina ŞTEFAN,
  Prof. Univ. Dr. Ioan STAMATIN

  11:20- 12:20
  Department of Theoretical Physics and Mathematics, Optics, Plasm and Lasers

  Prof. Univ. Dr. Virgil BĂRAN, Prof. Univ. Dr. Atanasie TRUŢIA,
  Prof. Assoc. Univ. Dr. Mircea BULINSKY

  12:20-13:30 Coffee Break
  14:00-20:00 Section Sessions

  Friday, June 22, 2018
  10:00-18:00 - Section Sessions

  Grad didactic II

  Cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, se desfășoară la Facultatea de Fizică în perioada 16 – 19 iunie în sala S11, etaj 1.
  • Sâmbătă 16.06.2018 – Didactica specialității – 10.00-14.00
  • Duminică 17.06.2018 - Didactica specialității – 10.00-14.00
  • Luni 18.06.2018 – Pedagogie – 10.00-14.00
  • Marți 19.06.2018 – Pedagogie – 10.00-14.00

  Erasmus 2017-2018

  Lansarea rundei a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018, pentru un număr de 28 de mobilități.
  Acestă decizie a fost luată de conducerea UB datorită faptului că pentru runda întâi s-au înscris doar 22 de candidați pentru cele 50 de locuri disponibile.
  Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/ international/programul- erasmus/studenti-erasmus- stagii-de-practica/.
  Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, in perioada 12 - 26 iunie (in intervalul orar 10:00 - 16:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

  FACULTATEA DE FIZICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
  organizează
  SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ

  21-22 iunie 2018

  Manifestarea ştiinţifică este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor din intreaga țară
  și este dedicată
  CENTENARULUI MARII UNIRI
  Sesiunea ştiinţifică se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
  • Biofizică. Fizică medicală
  • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
  • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
  • Fizica corpului solid şi ştiinţa materialelor
  • Fizica educațională
  • Fizică nucleară şi particule elementare
  • Fizica polimerilor
  • Fizica şi tehnologia surselor de energii regenerabile și alternative
  • Fizică teoretică şi matematică aplicată
  • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
  Rezumatele lucrărilor (în l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pâna la data de 16 iunie 2018 la adresa: http://conferinta.fizica.net. Lucrările selectate de Comisiile de la fiecare Secţiune vor fi publicate în revistele: Romanian Reports in Physics sau Analele Universităţii din Bucureşti-Fizica, dacă vor fi făcute disponibile, in extenso, Comisiei, conform cerinţelor revistelor până în ziua de 29 iunie 2018.
  Comisiile de specialitate pentru fiecare secţiune vor selecta dintre propuneri 2 lecţii invitate.
  Taxa de participare este de 30 lei şi se achită în ziua conferinţei.
  Comitetul de organizare:
  • Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE(santohe@solid.fizica.unibuc.ro)
  • Prof.univ.dr. Sabina ŞTEFAN (sabina_stefan@yahoo.com)
  • Prof. univ. dr. Lucian ION(lucian@solid.fizica.unibuc.ro)
  • Conf.univ.dr. Mircea BULINSKI (mbulinsky@lycos.com)
  • Lect. univ. dr. Adrian RADU (adrian.radu@fizica.unibuc.ro)

  ANUNŢ IMPORTANT

  Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din iunie 2018 se va susţine astfel:
  PRE BOLOGNA:
  1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) – 18.06.2018 între orele : 10.00 –13.00;
  2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) – 19.02.2018 între orele: 10.00 – 13.00.
  3.Proba 2 –Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă în perioada 19.06. – 30.06.2018.
  BOLOGNA:
  1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 18.06.2018 între orele : 10.00 –14.00;
  2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 19.06. – 30.06.2018.
  Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 19.06. - 30.06.2018.
  Înscrierile se vor face pe baza cererii completată de absolvent şi depusă la secretariatul facultăţii în perioada 28.05. – 08.06.2018. Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie insoţită de referatul conducătorului lucrării se depun la secretariat la înscriere.

  Programul cursurilor de pregătire a examenului de licenţă/diplomă
  IUNIE 2018


  Stagii de practică Erasmus 2017-2018

  Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.
  Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, până pe data de 8 iunie 2018 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

  The XIXth ASIAN PHYSICS OLYMPIAD 2018

  Lotul olimpic de fizică al României, coordonat de profesorii dr. Adrian DAFINEI (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Fizică) şi dr. Delia DAVIDESCU (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, http://www.ichb.ro/), a obţinut rezultate excepţionale la The XIXth ASIAN PHYSICS OLYMPIAD 2018 (https://www.facebook.com/apho2018/), unul dintre cele mai puternice concursuri internaţionale de fizică.
  Rezultatele echipei Romaniei sunt:
  Medalii de AUR:
 • ANDREI Radu
 • COTRUȚ Petru
 • BĂLĂUCĂ Ștefan
 • URSU Răzvan
 • Medalie de ARGINT
 • ANDREI Cosmin
 • Medalie de BRONZ
 • LEONTICĂ Sebastian
 • MENTIUNI de ONOARE
 • DOLTEANU Ștefan
 • PREDOI Silviu
 • La ediţia din acest an au participat 26 de ţări.
  Felicitări şi mulţumiri acestor copii minunaţi pentru bucuria pe care ne-au făcut-o.

  Concursul Național de Fizică pentru studenți „Dragomir Hurmuzescu”

  Începând cu anul 2012, Facultățile de Fizică din Consorţiul Universitaria împreună cu reprezentanții Universității din Craiova organizează Concursul Național de Fizică pentru studenți „Dragomir Hurmuzescu”. Concursul urmărește stimularea pregătirii de calitate a studenților fizicieni din Romînia și se adresează studenților înscriși la ciclul de licență . Concursul are trei probe: pentru studenții din anul I și II, concursul constă în rezolvarea de probleme de fizică, din domeniile fundamentale ale acesteia, iar pentru studenții anilor III, respectiv IV concursul constă în prezentarea orală a rezultatelor activității de cercetare.
  La ediția a VII-a din acest an, care s-a desfășurat în perioada 20-21 aprilie la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, au participat studenți din cinci centre Universitare: București, Cluj, Craiova, Iași si Timișoara.
  Echipa Facultății de Fizică a Universității din București formată din cinci studenți care au participat la toate cele trei probe ale concursului, a fost insoţită de Dra Conf. Univ. Dr. Anca DUMITRU de la Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei si a Pamantului, Astrofizică.
  Confirmând rezultatele înregistrate la edițiile anterioare și anul acesta reprezentanții Universității din București au reușit să se facă remarcați prin obținerea unor rezultate deosebite, patru dintre ei fiind premianți, dupa cum urmează:
  • Mircea DOLINEANU - premiul I la anul I
  • Alin Vasile SEVESTREAN - premiul I la anul II
  • Gabriel PANĂ - premiul III la anul II
  • Andrei NIȚESCU - premiul II la anul III-IV
  Conducerea Facultății de Fizică le adreseaza felicitari si multumiri tuturor participantilor si cadrelor didactice care s-au implicat in pregatirea lotului largit si selectia echpei participante la editia din acest an a Concursului „Dragomir Hurmuzescu”.

  Concursul Naţional de Fizică pentru elevi
  Hands on Universe

  - editia a VI-a -
  19 mai 2018

  SELECȚIE ERASMUS 2018 – 2019

  Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2018 - 2019 va avea loc în Facultatea de Fizica, vineri 13 APRILIE 2018, ora 10.
  Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 2 Aprilie - 13 APRILIE 2018, pana la ora 10. Mai multe informații despre selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com) și puteți consulta site-ul facultății (www.fizica.unibuc.ro/mobilitati).
  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate facultății se află la adresa http://www.fizica.unibuc.ro//Fizica/Mobilitate/Docs/FIZICA-destinatii2018.pdf sau la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

  Mai multe informatii...


  ANUNŢ

  În semestrul II al anului universitar 2017-2018 programa analitică a Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti prevede, pentru studenţii anului III – în cadrul modulului psiho-pedagogic – desfăşurarea Practicii Pedagogice.

  ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2017-2018)

  Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

  SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

  Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2017-2018. Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare. Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii.
  Lista destinatii.

  Mai multe informatii...


  Burse pentru anul universitar 2017-2018

  Perioada de depunere a dosarelor în vederea acordarilor burselor sociale se prelungeste pâna la 3 noiembrie 2017.
  Mai multe detalii…


  Calendarul pentru acordarea burselor în anul universitar 2017-2018
  Metodologia pentru acordarea burselor în anul universitar 2017-2018
  Notă cu privire la salariul minim pe economie în luna septembrie 2017

  Toate categoriile de burse se acordă la cererea studentului, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul Facultății de Fizică.

  Cerere bursă sociala ( Anexa nr. 1)
  Declarație bursă socială ( Anexa nr. 2)
  Cerere pentru toate tipurile de burse, cu excepția bursă socială (Anexa nr.3)

  ANUNŢ

  În semestrul I al anului universitar 2017-2018 programa analitică a Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti prevede, pentru studenţii anului III – în cadrul modulului psiho-pedagogic – desfăşurarea Practicii Pedagogice.
  Mai multe informaţii!...

  CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ- NIVELUL I (INIȚIAL)
  – pentru învățământul preuniversitar obligatoriu –

  EXAMEN DE ADMITERE (interviu pe baza scrisorii de motivație)
  - Miercuri 18.10.2017 ora 17.00 în amfiteatrul A2.

  INVITAŢIE

  Concursul naţional "ROMANIA`S EU COUNCIL PRESIDENCY LOGO COMPETITION"
  MAI MULTE INFORMAŢII

  Deschiderea anului universitar 2017-2018

  Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi
  Luni, 2 Octombrie 2017, ora 10:00, în Aula ,,Horia Hulubei” a facultăţii,
  la ceremonia de deschidere a anului universitar 2017-2018.

  Cazări 2017

  Pentru anul universitar 2017-2018 programul repartizării locurilor în căminele Universității din București Îl găsiţi aici.

  Sesiune de restanţe pentru anii terminali

  • 1-6 septembrie: restanţe
  • 1-8 septembrie: inscrieri la Examenul de Licenţă
  • 9 septembrie: Examen de Licenţă - proba de cunoştinţe fundamentale
  • 10-11 septembrie: Examen de Licenţă - susţinerea lucrării

  Program cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017

  Miercuri 28.06.2017 Didactica specialității10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
  Joi 29.06.2017Didactica specialității10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
  Vineri 30.06.2017Pedagogie10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1
  Sâmbătă 01.07.2017Pedagogie10.00 - 13.00Sala 11 etaj 1

  Programarea susţinerilor publice a lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, sesiunea iunie 2017

   Licenţă:
  • Fizică informatică: 28.06.2017, ora 10.00 – Amfiteatrul A1
  • Fizică (în limba română: 30.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
  • Fizică tehnologică: 30.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
  • Fizică (în limba engleză): 29.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A2
  • Fizică medicală: 30.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
  • Biofizică: 30.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
  • Master:
  • FIZICA MATERIALELOR AVANSATE ŞI NANOSTRUCTURI (MAN) : 29.06.2017, ora 10.00, Amfiteatrul A1
  • FIZICĂ MEDICALĂ (FM): 22.06.2017, ora 10.00, Sala S8, et. 2 (Biofizică)
  • FIZICA MEDIULUI ŞI A POLIMERILOR ECOLOGICI: 28.06.2017, ora 10.00, Laboratorul de Fizica atmosferei
  • FIZICĂ TEORETICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ (FTC): 30.06.2017, ora 13.00, Amfiteatrul A2
  • FIZICA ATOMULUI, NUCLEULUI, PARTICULELOR ELEMENTARE, ASTROFIZICĂ ŞI APLICAŢII 29.06.2017, ora 13.00, Amfiteatrul A4
  • SURSE DE ENERGIE REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE: 28.06.2017, ORA 10.00, Sala S12

  Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti
  invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
  SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ

  23-24 Iunie 2017

  Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.

  Zilele Porților Deschise

  Pentru anul universitar 2016-2017, Facultatea de Fizică a Universității din București demarează programul „Zilele Porților Deschise”. Programul se întinde pe toată perioada cuprinsă între lunile Martie și Iunie. În cadrul acestui program, Facultatea de Fizică propune o serie de activități destinate elevilor aflați în programul „Școala Altfel” şi tuturor persoanelor daca vor alege să studieze aceasta ,,Disciplina Ştiinţifică Majoră” FIZICA. De asemenea, toți cei interesați vor fi invitați să participe la manifestările organizate împreună cu Asociația Studenților Fizicieni, cu ocazia diferitelor evenimente.
  O primă activitate pe care Facultatea de Fizică o propune, este aceea de a îi invita pe toți cei interesați să viziteze laboratoarele generale ale facultății. În acest sens, facultatea își va deschide porțile tuturor celor interesați, în fiecare zi de vineri, începând cu data de 10 martie și până în data de 2 iunie, în intervalul orar 10,00-14,00.
  Vizitele se organizează numai pe bază de înscriere la adresa de e-mail: vasile.bercu@fizica.unibuc.ro

  Hands on Universe

  Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti organizează pe 13 mai 2017 începând cu ora 11.00 Concursul Naţional de Fizică pentru Elevi "Hands on Universe"
  Mai multe informaţii...

  Programului Național “Tabere Studențești” 2017


  TEZĂ DE ABILITARE

  Vineri 5 Mai 2017, ora 11:00 in Amfiteatrul A4 al Facultăţii de Fizică va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul “A systems neuroscience perspective on brain networks” susţinută de dl Conf. univ. dr. Andrei Barborică

  Studenți de la Facultatea de Fizică premiați la concursul național studențesc „Dragomir Hurmuzescu”

  Studenți ai Facultății de Fizică a Universității din București au participat în perioada 7-9 aprilie 2017 la Concursul Național de Fizică „Dragomir Hurmuzescu”, care a avut loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obținând rezultate remarcabile la ediția din acest an.
  Facultatea de Fizică a fost reprezentată printr-un lot de 7 studenți coordonați de conf. univ. dr. Iulia Ghiu. Studenții din anul I și II au obținut primele două locuri la acest concurs. Locul 1 – anul I a fost ocupat de Iovănescu Rareș, iar locul 2 – anul I de Sevestrean Alin. La anul II, locurile I și II au fost obținute de Avramescu Dana (locul 1) și Toma Petru Vlad (locul 2). Din anii III și IV, Nițescu Ovidiu a ocupat locul I, iar Alexandru Olărescu (Programul Fizică medicală) a obținut o mențiune.

  SELECȚIE ERASMUS 2017–2018

  Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2017-2018 va avea loc în Facultatea de Fizica, joi 4 MAI 2017, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 27Aprilie - 4 MAI 2017, pana la ora 11.
  Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-11Aprilie 2017, pana la ora 11.
  Mai multe informații despre selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com) și puteți consulta site-ul facultății (http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Mobilitate).
  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate facultății se află la adresa http://www.fizica.unibuc.ro//Fizica/Mobilitate/Docs/FIZICA-destinatii-studenti2017-2018.pdf sau la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

  Mai multe informatii gasiti aici.

  ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2016-2017)

  Modificări în orarul anilor de studiu III și IV. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web.

  Ora Pământului la Facultatea de Fizică

  Facultatea de Fizică împreună cu Asociația Studenților Fizicieni a Universității din București (ASF-UB) vă invită în zilele de 24-25 Martie 2017, să participati la evenimentul "Ora Pământului la Facultatea de Fizică". Mai multe informții gasiți aici.
  Ministerul Educației Naționale a lansat "Programul EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2017. Mai multe informții gasiți aici.

  Concursul international PLANKS 2017


  Programul cursurilor de pregătire a studentilor participanti


  THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS,
  ROCAM 2017


  International Summer School on Crystal Growth and Advanced Materials for Energy Conversion

  Concursuri 2016

  Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată nedeterminată
  în semestrul I al anului universitar 2016-2017


  Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată determinată
  în semestrul I al anului universitar 2016-2017


  Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina CONCURSURI

  PROGRAMUL ERASMUS
  SELECŢIE MOBILITĂŢI CADRE DIDACTICE

  Facultatea de Fizică are alocată 1 mobilitate pentru cadre didactice în programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2016-2017.
  Poate participa orice angajat cu contract de muncă în UB pentru activităţi de predare.
  Selecţia se va face pe baza depunerii unui dosar înregistrat la secretariatul facultăţii


  Mai multe informaţii!...

  Anunț

  Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare în una dintre următoarele instituții:
  Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei
  Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
  Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și a Radiației
  Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului
  Institutului de Științe Spațiale
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" - Bucureşti
  Spitalul Universitar de Urgență București
  Medinst Diagnostic Romano-German
  sunt rugați să completeze în trei exemplare convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică.

  După semnarea documentele de către:
  Reprezentantul legal al instituției
  Cadru didactic supervizor din partea Facultății de Fizică
  Coordonatorul de practică din partea instituției
  Studentul care efectuează practica de cercetare
  acestea sunt aduse la dl. Prodecan Lect. univ. dr. Vasile Bercu
  Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare într-o altă instituție, sunt rugați să-l contacteze pe dl. Prodecan Lect. univ. dr. Vasile Bercu la adresa de e-mail: vasile.bercu@fizica.unibuc.ro
  Studenții care efectuează stagiu de practică de cercetare în Facultatea de Fizică nu trebuie sa completeze convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică.

  ANUNŢ DOCTORAT!!!

  STUDENŢII-DOCTORANZI SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 17 - 28 OCTOMBRIE 2016 PENTRU A COMPLETA FIŞELE DE ÎNSCRIERE ŞI CONTRACTELE DE FINANŢARE.
  STUDENŢII-DOCTORANZI ÎNMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT SUNT RUGAŢI SĂ ADUCĂ DIPLOMELE ÎN ORIGINAL.

  ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

  Studenţii interesaţi sunt obligaţi, înainte de a depune documentaţia la Secretariat, să consulte Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi, aflate pe site-ul facultăţii şi la avizier.
  Toate categoriile de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile - tip se pun la dispoziţie de către Secretariat sau pot fi descărcate de pe pagina de internet a facultăţii.
  Cererile pentru orice tip de bursă şi dosarele pentru bursele de ajutor social se depun în perioada 17-24 octombrie 2016, în timpul programului cu publicul

  Calendar Burse - An universitar 2016-2017
  Cuantum Burse - An universitar 2016-2017
  Metodologia acordarii burselor - An universitar 2016-2017
  Salariul minim 2016

  ANUNŢ

  Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti
  vă invită să participaţi Luni, 3 Octombrie 2016, ora 09:00,
  n Aula ,,Horia Hulubei a Facultăţii, la
  ceremonia de deschidere a anului universitar 2016-2017

  După ceremonie, studenţii anului I sunt invitaţi să participe la ntlnirea cu directorii departamentelor facultăţii pentru prezentarea acestora.

  CAZĂRI 2016

  Informaţii
  Metodologie

  SUSȚINERE EXAMEN GRADUL DIDACTIC II
  (25 31 august 2016)

  Proba 1: Metodica predării specialității -proba scrisă va avea loc luni, 29 august 2016 ora 9.00 n amfiteatrul A1
  Proba 2: Pedagogie - oral ---miercuri, 31 august 2016
  • Candidații se vor prezenta cu Buletinul/Cartea de identitate, incepand cu ora 8.30
  • Accesul n sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de nscriere(certificat căsătorie/divorţ acolo unde este cazul).
  • La intrarea n sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe, telefoane etc. sau orice obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.

  ANUNŢ IMPORTANT

  Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din septembrie 2016 se va susţine astfel:
  PRE BOLOGNA:
  1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) 5.09.2016 ntre orele : 9.00 12.00;
  2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) 6.09.2016 ntre orele: 9.00 12.00.
  3.Proba 2 Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă n perioada 6.09. 9.09.2016.
  BOLOGNA:
  1.Proba 1 Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) 5.09.2016 ntre orele : 9.00 13.00;
  2.Proba 2 Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă n perioada 6.09. 9.09.2016.
  Examenul de disertaţie se va susţine n perioada 6.09. - 9.09.2016.
  nscrierile se vor face pe baza cererii completată de absolvent şi depusă la secretariatul facultăţii n perioada 29.08. 1.09.2016. Lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/disertaţie insoţită de referatul conducătorului lucrării se depun la secretariat la nscriere.

  Examen de licenţă

  Proba scrisă a examenului de licenţă (Proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale de fizică), sesiunea iunie 2016, este programată marţi, 21 iunie 2016 la ora 9:00. Intrarea n sălile de examen este permisă ncepnd cu ora 8:45, n baza unui document de identitate.
  Repartizarea candidaţilor n sălile de examen va fi afişată la intrarea n facultate.

  Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, sesiunea iunie 2016

  Licenţă
  • Fizică (RO), Fizică tehnologică: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 9:00, Sala 22, Etaj 2
  • Fizică medicală şi Biofizică: Luni, 27 iunie 2016, ora 9:30, Etaj 3, Sala 8 Biofizică
  • Fizică (EN): Miercuri, 29 iunie 2016, ora 9:00, Amfiteatrul A1
  Master
  • Fizică medicală: Vineri, 24 iunie 2016, ora 9:30, Sala 8 (Biofizică), Etaj 3
  • Fizica materialelor avansate şi nanostructuri: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Sala 22, Etaj 2
  • Fizica atomului şi a nucleului, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Laboratorul de spectroscopie nucleară
  • Fizică teoretică şi computaţională: Vineri, 24 iunie 2016, ora 10:00, Amfiteatrul A3
  • Optică, laseri şi aplicaţii: Joi, 23 iunie 2016, ora 12:00, Amfiteatrul A1
  • Surse de energie regenerabilă şi alternativă: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Sala S12
  • Fizica atmosferei şi a polimerilor ecologici: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Laborator de Fizica atmosferei, Etaj 3

  Tabere 2016

  In conformitate cu metodologia de distribuire a locurilor in taberele studentesti pentru vacanta de vara 2016, comisia de distribuire a locurilor de tabară la nivelul Facultății de Fizică a analizat listele ntocmite de secretariatul facultății și cele 16 cereri depuse.

  Pregătire examen grad didactic II

  n perioada 22-26.06.2016 se organizează cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, conform programului:


  22.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
  23.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
  25.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie
  26.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie

  ERASMUS

  S-a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Perioada mobililății poate fi ntre 1 iulie - 30 septembrie 2016, minim 2 luni de finanțare.
  La această rundă de selecție se pot nscrie și studenți aflați n ani terminali.
  Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB pnă pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).
  Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

  Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti

  invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
  SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ
  17 Iunie 2016

  Desfăşurarea Examenului de licenta, sesiunea iunie 2016


  SELECŢIE ERASMUS 2016-2017

  Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu şi stagii de practică) pentru anul academic 2016 - 2017 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 12 APRILIE 2016, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-12 Aprilie 2016, pana la ora 11.
  Mai multe informații...

  Concurs National de Fizica pentru elevi
  "Hands on Universe" - Ediţia a IV-a
  organizat de Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucuresti
  22 aprilie 2016

  La acest concurs pot participa elevi si cadre didactice din Bucuresti si din tara cu prezentari ale preocuparilor lor n domeniul Fizicii.

  CONCURSUL NAŢIONAL STUDENŢESC DE FIZICĂ "DRAGOMIR HURMUZESCU"

  Concursul Naţional Studenţesc "Dragomir Hurmuzescu" se adresează studenţilor la ciclul de studii universitare de licenţă ai Facultăţilor de Fizică din Romnia, şi va fi organizat n luna aprilie a acestui an de Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

  Concursul se desfăşoară n două etape:
  • etapa locală (nainte de Martie 2016)
  • etapa naţională (Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, 8-9 aprilie 2016)
  Pentru studenţii anilor I şi II, concursul constă n rezolvarea de probleme la disciplinele din planul de nvăţămnt conform regulamentului.
  Pentru studenţii anilor III, respectiv IV Fizică Tehnologică, concursul constă n prezentarea orală a rezultatelor activităţii de cercetare a fiecărui concurent, pe o temă aleasă.

  Orar anul universitar 2015-2016, semestrul al II-lea

  Pentru mai multe informatii, consultati pagina dedicata: orar-2015-2016, sem al II-lea.

  Gradul Didactic I

  Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea Gradului Didactic I, seria 2016-2018 va avea loc la Facultatea de Fizică n data de 6 februarie 2016, ora 11.00, n sala 11, etaj 1.

  SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

  Conform adresei 3175/19.10.2015 Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2015-2016.
  Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii.

  Mai multe informatii...
  Destinatii posibile 2015/2016

  ANUNŢ!!!

  STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016, SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT PENTRU A COMPLETA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI FIŞA DE NSCRIERE N AN.
  CEI CARE SUNT NMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE PRIN GRANTURI DE STUDII DE LA BUGETUL DE STAT TREBUIE SA ADUCĂ ACTELE DE STUDII N ORIGINAL.
  STUDENŢII-DOCTORANZI DIN ANUL II ŞI III, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016, VOR COMPLETA DOAR FIŞA DE NSCRIERE ANUALĂ.

  BURSE 2015/2016

  Fondul de burse alocat Facultăţii de Fizică pentru anul universitar 2015/2016 este de 26678 lei/lună.
  n anexe gasiţi cuantumul burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii la licenţă si marter pentru anul universitar 2015-2016, precum şi calendarul procesului de atribuire a acestora.
  Metodologie de acordare a burselor pentru anul universitar 2015-2016.
  Salariul minim brut pe economie.

  ORAR semestrul I (2015-2016)

  orar ANUL-I - din 6 octombrie 2015
  orar ANUL-II - din 12 octombrie 2015
  orar ANUL-III
  orar ANUL-IV
  orar MASTERAT-ANUL-I - din 13 octombrie 2015
  orar MASTERAT-ANUL-II


  Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina dedicata.

  Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 - 2016

  Facultatea de Fizică invită pe toţi cei interesaţi - studenţi, părinţi, cadre didactice - la

  Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 - 2016,

  care va avea loc joi, 1 octombrie 2015, ora 9:00, n Aula "Horia Hulubei".

  Programarea cazărilor n căminele din Campusul Măgurele

  Cazarea studenţilor n căminele din Campusul Măgurele, pentru anul universitar 2015-2016, se va desfăşura n intervalul 26 - 28 septembrie 2015, după următorul program.

  Teza de abilitare - susţinere publică
  la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

  10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

  Comisia de concurs
  Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
  Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
  Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

  Candidaţi:
  • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

  Examen de licenţă - sesiunea septembrie 2015

  Programarea examenului de licenţă n sesiunea septembrie 2015 este următoarea:
  • 8 septembrie: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică (amfiteatrul A1, ora 10:00)
  • 9-10 septembrie: susţinerea publică a lucrărilor de licenţă

  Anunţ

  Universitatea din Bucureşti lansează procesul de selecție a grupului țintă docotranzi pentru proiectul Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559.
  Pentru mai multe detalii privind condiţiile de eligibilitate, indicatorii minimi de performanță pentru doctoranzii care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, documentele necesare nscrierii şi etapele procesului de selecție, vă rugăm consultați Metodologia de selecție a grupului țintă doctoranzi pe care o puteți accesa la următoarea adresă web:

  http://www.unibuc.ro/n/despre/proi-fond-stru/burse-doctorale-2015/

  Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a grupului ţintă.

  Informații suplimentare:
  Secretar comisie de evaluare, adm. financiar Iustina Moisescu
  Tel. 021/305 82 22, 021/305 82 24
  e-mail iustina.moisescu@fse.unibuc.ro

  Programarea examenelor de finalizare a studiilor

  Susţinerea lucrărilor de licenţă
  • Fizică (limba engleză):
   Luni, 29.06.2015, ora 10:00, (Amfiteatrul A1)
   Marţi, 30.06.2015, ora 12:00, (Amfiteatrul A1)
  • Fizică (limba romnă), Fizică Tehnologică, Fizică Informatică:
   Luni, 29.06.2015, ora 9:00, (Sala S22, etaj 2)
  • Fizică medicală:
   Vineri, 26,06.2015, ora 9:30 (Sala 8, Biofizică)
  Susţinerea lucrărilor de disertaţie
  • Fizica materialelor avansate şi nanostructuri - Marţi, 30.06.2015, ora 9:00,(Sala 22, etaj 2)
  • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii - Luni, 29.06.2015, ora 9:00, (Amfiteatrul A4)
  • Fizică teoretică şi computaţională - Marţi, 30.06.2015, ora 9:00, (Amfiteatrul A1)
  • Fizică medicală - Joi, 25,06.2015, ora 9:30 (Sala 8, Biofizică)
  • Fizica mediului şi a polimerilor ecologici - Marţi, 30.06.2015, ora 10:00 (Laborator Fizica atmosferei, etaj 3)
  • Surse de energie regenerabile şi alternative - Marţi, 30.06.2015, ora 10:00 (Sala 12)

  GRADUL DIDACTIC II

  Cursurile de pregătire pentru GRADUL DIDACTIC II vor avea loc n perioada 20-27 iulie 2015 n amfiteatrul A1 ncepnd cu ora 10:00

  Cazări 2015


  Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
  la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

  19 iunie 2015, ora 11:00 (A4)


  Programul Agenției Spațiale Europene: "Spin Your Thesis!" 2015

  Programul Spin Your Thesis! oferă o oportunitate unică studenților de a-și pune n practică teoriile, conceptele și ideile științifice prin intermediul experimentelor efectuate n condiții de hipergravitație ntr-o varietate de domenii științifice...

  SELECȚIE ERASMUS 2015 2016

  Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2015 - 2016 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 26 MAI 2015, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 19-26 Mai 2015, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

  FACULTATEA DE FIZICĂ
  organizează Sesiunea ştiinţifică anuală a facultății n 19 Iunie 2015

  Manifestarea ştiinţifică anuală este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor din intreaga țară. Sesiunea ştiinţifică se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
  • Biofizică. Fizică medicală
  • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
  • Fizica atmosferei şi a pămntului. Protecţia mediului
  • Fizica corpului solid şi ştiinţa materialelor
  • Fizica educationala
  • Fizică nucleară şi particule elementare
  • Fizica polimerilor
  • Fizica şi tehnologia surselor de energii regenerabile si alternative
  • Fizică teoretică şi matematică aplicată
  • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri

  Repartizarea locurilor n tabere studențești - vară 2015

  Repartizarea locurilor n tabere studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2015 se va face n conformitate cu Metodologia Ministerului Tineretului şi Sportului- Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi


  Concursul de Fizică "Dragomir Hurmuzescu"

  La ediţia a patra a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu", ediţie găzduită n acest an de Universitatea din Craiova, echipa care a reprezentat Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a fost formata din următorii studenţi:
  • Silvia Georgescu (anul I Fizică)
  • Andrei Variu (anul I Fizică)
  • Alexandru Cotenescu (anul II Fizică)
  • Ovidiu Niţescu (anul II Fizică)
  • Daniela Dogaru (anul III Fizică)
  • Constantin Pistol (anul III Fizică Medicală)
  • Dorin Rusu (anul IV, Fizică Tehnologică)
  Rezultatele obţinute de membrii echipei sunt meritorii: două premii II şi două premii III.
  Felicitări ntregii echipe!
  Următoarea ediţie a concursului va fi găzduită de Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti n primăvara anului viitor.

  Hands on Universe - editia a III-a - 10 aprilie 2015

  Concursul va avea loc la Facultatea de Fizică n data de 10.04.2015 la ora 11.00, n cadrul programului numit Să știi mai multe, să fii mai bun!, program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare.
  La acest concurs pot participa elevi şi cadre didactice din Bucureşti şi din ţară cu prezentări ale preocupărilor lor n domeniul Fizicii. Pentru mai multe informatii accesati pagina concursului.

  Premiile Concursului PhysWeb - Editia I


  Apolodor Aristotel Raduta
  Nuclear Structure with Coherent States Hardcover
  Outline


  SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

  Anunt selectie
  Destinatii
  Adresa selectie

  Facultatea de Fizica are alocate 2 mobilitati pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2014-2015.

  ANUNŢ IMPORTANT PENTRU DOCTORANZII NMATRICULAŢI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET

  Doctoranzii nmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget (anul I, II şi III) sunt rugaţi sa aducă la secretariat, n cel mai scurt timp, diploma de bacalaureat, de licenta şi de master sau unde este cazul adeverinta de master, n original.

  Alegeri Reprezentanţi de An

  • În perioada 3-5 noiembrie, studenţii care doresc să candideze pentru funcţia de reprezentant de an trebuie să trimită CV-ul şi scrisoarea de intenţie preşedintelui A.S.F., Andreea Munteanu, la adresa: andreea.v.munteanu@gmail.com.
  • În perioada 6-9 noiembrie candidaţii îşi vor desfăşura campania.
  • În perioada 9-14 noiembrie în Facultatea de Fizică vor avea loc alegerile pentru funcţia menţionată.

  Saptamana bobociolor


  Deschiderea anului universitar 2014/2015

  Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi miercuri, 1 octombrie 2014 la ora 10:00, n Aula Horia Hulubei a facultăţii la ceremonia de deschidere a anului universitar 2014/2015

  Cazări 2014

  Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti i revine un număr de 320 de locuri repartizate in căminele G1-G4 din campusul studenţesc Măgurele.
  Detalii...

  Noaptea Cercetătorilor
  26 septembrie 2014

  Noaptea Cercetătorilor este una dintre cele mai populare iniţiative ale Uniunii Europene care vizează interacţiunea publicul larg cu ştiinţa ntr-un mod amuzant. Este un eveniment desfăşurat anual n peste 300 de oraşe din Europa. Anul acesta, n Romnia, Noaptea Cercetătorilor va avea loc n Arad, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Sibiu, Trgu Jiu, Timişoara şi Tulcea. Vă aşteptăm pe 26 septembrie 2014 n centrele acestor oraşe. In Bucureşti printre coorganizatorii acestei manifestări sunt: Facultatea de Fizica a Universităţii din Bucureşti; Institutul de Fizică Atomică; Institutul Naţional de Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei; Institutul de Ştiinţe Spaţiale; Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei.


  Inscriere online!...

  Mai multe informatii!...

  n atenţia doctoranzilor nmatriculaţi n octombrie 2013 (anul I) la specializarea Fizica stării condensate

  Susţinerea proiectelor de cercetare este programată n data de 22 septembrie 2014, ora 14:00, n sala S10.

  Examen de licenţă, sesiunea septembrie 2014

  Proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2014, este programată n data de 8 septembrie 2014, la ora 10:00, n amfiteatrul A1.
  Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face la secretariatul facultăţii n perioada 1-5 septembrie 2014, ntre orele 9:00-14:30.
  Susţinerea publică a lucrărilor de licenţă se va face în perioada 9-11 septembrie 2014.

  GRADUL DIDACTIC II, sesiunea august 2014

  - 27 august 2014 ora 10.00, A1 probă scrisă din Metodica specialităţii
  - 29 august 2014 ora 10.00, A1 - probă orală la Pedagogie

  Accesul candidaţilor n sala de examen se face ncepnd cu ora 9.00 pe baza B.I./C.I.. La proba scrisă se va folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  Se interzice intrarea n sală a candidaţilor cu materiale scrise, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau dispozitive electronice care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare.
  Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul primirii subiectelor.

  Informaţii suplimentare...

  Susţineri Disertaţie

  Susţinerea lucrărilor de disertaţie la specializarea Fizica Polimerilor precum şi a lucrărilor de licenţă n domeniu, va avea loc miercuri 25.06.2014, ora 10.00 n S12.

  n atenţia candidaţilor pentru burse doctorale din Proiectul POSDRU 159/1.5.S/137750

  Interviul pentru a doua etapă de selecţie va avea loc luni, 23 iunie 2014 ncepnd cu ora 10:00 n sala A4.


  Pentru a ne incadra in timpul alocat evaluarii celei de a treia probe "Interviu" va rog sa aveti in vedere faptul ca veti avea la dispozitie 10 minute pentru a prezenta cele 10-15 slite-uri ppt prin care descrieti proiectul, modul in care veti finaliza activitatile aferente obiectivelor propuse in proiect si sa convingeti ca veti realiza indicatorii proiectului. Mai multe informatii!...  n atenţia candidaţilor nscrişi la examenul de acordare a gradului didactic II
  sesiunea august 2014

  n perioada 21-25.06.2014 se organizează cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, conform programului:


  21.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Pedagogie
  22.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Pedagogie
  23.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii
  24.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii
  25.06.2014 10.00-15.00 Amfiteatrul I Metodica predării Fizicii

  LANSARE SESIUNE EXTRAORDINARĂ BURSE DOCTORALE, IUNIE 2014 in Proiectul POSDRU/159/1.5/S/137750

  Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, n parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Universitatea de Vest din Timişoara anunţă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru ocuparea locurilor vacante pentru doctoranzii nscrişi n anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 n domeniul Ştiinţelor Exacte: Chimie, Fizică, Informatică, Matematică, n cadrul proiectului cu titlul Programe doctorale şi postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării n domeniul ştiintelor exacte, POSDRU/159/1.5/S/137750. Mai multe informatii!...

  Licenţă - 2014

  Programul Cursurilor de pregătire a examenului de licenţă, proba de Cunoştinţe fundamentale:
  mai-iunie 2014

  Mobilităţi Cadre Didactice 2013-2014

  A doua selectie pentru mobilitati cadre didactice Erasmus-TA va avea loc marti 27.05.2014. Detalii ...

  SELECŢIE ERASMUS 2014 - 2015

  Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2014 - 2015 va avea loc n Facultatea de Fizica, marti 27 MAI 2014, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 20-27 Mai 2014, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

  n atenţia participanţilor la concursul Hands on Universe

  Vineri, 11 aprilie 2014 ntre orele 10:30-11:00 va avea loc nregistrarea lucrărilor participanţilor n holul Facultăţii de Fizică din Măgurele, str. Atomiştilor nr. 405. Deschiderea concursului se va face in Amfiteatrul A1 la ora 11:00. Programul concursului l găsiţi aici.

  SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A FACULTĂŢII DE FIZICĂ

  Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
  invită pe toţi cei interesaţi să participe la
  SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
  dedicată aniversarii Universitatii din Bucuresti la 150 de ani 20 Iunie 2014

  Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics

  Poziţii deschise de cercetători ştiinţifici seniori şi juniori, asistenţi post-doctorali de cercetare, ingineri şi tehnicieni.

  Informaţii / Informations
  Descrierea posturilor, profilurile candidaţilor şi regulamentele de selecţie se găsesc la adresa
  http://www.eli-np.ro/jobs.php.


  Orar 2013/2014 - semestrul al II-lea

  Concursul Studenţesc Dragomir Hurmuzescu

  n perioada 28-29 Martie 2014 se va desfăşura la Timişoara ediţia a III-a a concursului studenţesc Dragomir Hurmuzescu.

  Studenţii din anii I si II sunt invitaţi să participe la selecţia locală care va avea loc n data de 20 februarie 2014 la ora 13.00.

  Proba va consta n rezolvarea de probleme la disciplinele din planul de nvătămnt cuprinse in tematica concursului- vezi regulamentul (regulament, concurs)

  Persoană de contact:

  Prodecan,

  Lect. univ. dr. Vasile BERCU


  Programul pregătirii pentru examenul de licenţă
  sesiunea ianuarie/februarie 2014


  GRAD DIDACTIC I

  Colocviul de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2014-2016, va avea loc n data de 1 februarie 2014 ora 11.00 n sala 11 a Facultăţii de Fizică.

  Selecţie ERASMUS 2013-2014
  Stagii de practica la Universitatea din Coimbra

  Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de practica) pentru anul academic 2013-2014 va avea loc n Facultatea de Fizica, miercuri 23 Octombrie 2013, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 16-23 Octombrie 2013, pana la ora 11. Mai multe informaţii despre selecţie puteţi solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com)

  ORAR Semestrul I, 2013-2014


  ANUNŢ

  Conducerea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti vă invită să participaţi Marţi, 1 octombrie 2013, ora 10:00, n Aula "Horia Hulubei" a Facultăţii, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2013-2014.

  Cazări 2013

  Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti i revine un număr de 350 de locuri repartizate in căminele G1-G4 din campusul studenţesc Măgurele.
  Regulamentul de cazare a studenţilor Facultăţii de Fizică
  n căminele Universităţii din Bucureşti, n campusul studenţesc Măgurele se gaseşte aici.

  NOUTĂŢI LEGATE DE ADMITERE - sesiunea septembrie 2013


  PROGRAMAREA EXAMENELOR DE GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2013

  -28 AUGUST 2013 - PROBA SCRISĂ LA METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII, A2, ORA 9.00
  -30 AUGUST 2013 - PROBA ORALĂ LA PEDAGOGIE, A2, ORA 9.00

  Candidaţii vor avea asupra lor Buletinul/Cartea de identitate. La proba scrisă, aceştia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

  Proces verbal

  n vederea selecţiei studenţilor care vor beneficia de locuri n programul Tabere studenţeşti n anul 2013 din partea Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti


  "Noaptea Cercetatorilor" - n septembrie se sărbătoreşte ştiinţa

  Pe 27 septembrie, ştiinţa va evada din laboaratoare. Experimente spectaculoase, conferinţe despre marile mistere ale universului şi concursuri trivia pentru participanţi - toate acestea vor avea loc la "Noaptea cercetătorilor", un eveniment co-organizat de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica. Evenimentul, al cărui scop este să promoveze cercetarea n rndul publicului larg, se desfăşoară n aceeaşi seară n peste 300 de oraşe din Europa. n Romnia, acesta va avea loc n Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Cluj, n locaţii din centrele oraşelor şi din campusurile universitare.

  n atenţia candidaţilor nscrişi la examenul de grad didactic II

  Cursurile de pregătire pentru examen se vor desfăşura la Facultatea de Fizică n perioada 24-26 iunie ncepnd cu ora 10:00 n Amfiteatrul A2

  Examen de Licenţă sesiunea iunie 2013

  Proba I se va desfăşura luni, 17 iunie 2013, ncepnd cu ora 9:00. Intrarea candidaţilor n sala de examen va fi permisă ncepnd cu ora 8:45.
  Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
  la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti
  5 iulie 2013

  Premierea concursului
  "Hands on Universe"
  Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucuresti

  Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
  invită pe toţi cei interesaţi să participe la
  SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
  21 Iunie 2013
  Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.

  Selecţia ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2013-2014 va avea loc n Facultatea de Fizica, joi 25 Aprilie 2013, ora 12. Dosarele pentru selecţie se depun la secretariatul facultatii in perioada 18-25 Aprilie 2013, pana la ora 11. Mai multe informaţii...

  Invitaţie la preselecţia regională FameLab 2013 de la Măgurele

  Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti (FFUB) vă invită la preselecţia pentru competiţia internaţională FameLab de comunicare a ştiinţei, eveniment organizat in premieră pe Platforma de Fizică de la Măgurele. La preselecţie sunt aşteptaţi tineri ntre 18 si 35 de ani care doresc să-şi mpărtăşească pasiunea pentru ştiinţă şi tehnologie cu un public mai larg si tind/urmăresc să-şi dezvolte abilităţile de comunicare.
  nscrierile se pot face pnă la data de 28 martie 2013, iar preselecţia are loc vineri, 29 martie 2013, la ora 10:00, in Sala Studio ISS din clădirea IFA.
  Organizatorii evenimentului sunt Institutul de Ştiinţe Spaţiale şi Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul British Council.
  Concurenţii clasaţi pe primele trei poziţii vor primi premii din partea National Geographic, cate un abonament la Biblioteca British Council si vor participa la un stagiu obligatoriu de pregătire in domeniul comunicării ştiinţei care va fi susţinut de către o echipa formata din experţi din Marea Britanie si Romnia. Mai multe informatii...

  Facultatea de Fizică organizează Concursul Naţional de Fizică Hands on Univers adresat elevilor şi cadrelor didactice din Bucureşti şi din ţară. Mai multe informaţii

  n atenţia doctoranzilor din proiecte POS-DRU, promoţia 2010-2013
  Calendarul aprobat de conducerea Universităţii privind susţinerea tezelor

  Mobilitati Cadre Didactice 2013
  Mobilitati
  Anunt selectie
  Lista destinatiilor posibile
  Plafoane

  LA MULŢI ANI!
  Un An Nou fericit, cu sănătate, bucurii şi mpliniri!


  NOUTĂŢI

  NOU!!
  Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti sărbătoreşte, n această toamnă, 50 de ani de existenţă ca unitate funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii universitare n domeniul Fizică.
  Vom sărbători acest jubileu printr-o festivitate, n data de 5 noiembrie 2012, n Aula ,,Horia Hulubei a Facultăţii de Fizică şi dorim să mpărtăşim bucuria acestei aniversări alături de toţi cei care au desfăşurat activitate didactică şi de cercetare n Facultatea de Fizică, profesori, studenţi şi alumni.
  Detalii despre program...

  n atenţia studenţilor Facultaţii de Fizică!!!
  Joi , 11 octombrie 2012, ora 14:30, sunteţi invitaţi să participaţi la prima ntlnire cu Conf.univ.dr. Ilia ROUSSEV - bursier Fulbright la facultatea noastră - care va susţine cursul de Fizica Soarelui.
  ntlnirea va avea loc n Amfiteatrul A4.
  Studenții care nu pot participa la aceasta primă ntlnire sunt rugaţi să-l contacteze direct pe Domnul Dr. Ilia ROUSSEV la adresa de e-mail: iroussev@ifa.hawaii.edu
  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Prof.univ.dr. Alexandru JIPA, Catedra de Fizică atomică şi nuclear, Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pămntului (camera 105bis/33), Prof.univ.dr. Ionel LAZANU

  ORAR 2012/2013 SEMESTRUL I

  Luni, 1 octombrie 2012, ora 10:00, sunteţi invitaţi n Aula "Horia Hulubei" a Facultăţii de Fizică, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2012-2013.

  Vă aşteptăm!

  n atenţia candidaţilor declaraţi admişi n anul I de studii universitare de licenţă n anul universitar 2012-2013

  Toţi candidaţii declaraţi admişi sunt invitaţi la sediul Facultăţii de Fizică joi, 27 septembrie 2012, ora 11:30 pentru o prezentare a programelor de studii.
  Cei care au optat pentru cazarea n căminele studenţeşti din campusul Măgurele, situate în imediata vecinătate a facultăţii, n anul universitar 2012 - 2013, vor fi primiţi de comisia de cazare pentru completarea cererilor ncepnd cu ora 11:00.

  n atenţia studenţilor Facultăţii de Fizică!
  Cazări 2012-2013

  Graficul pentru desfăşurarea examenelor pentru obţinerea Gradului didactic II,
  Sesiunea august 2012
  27.08.2012, ora 900 Amfiteatrul A1Probă scrisă la disciplina de specialitate şi didactica acesteia;
  29.08.2012 Probă orală la disciplina de specialitate şi didactica acesteia;
  30.08.2012Probă orală la Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei.
  • Accesul candidaţilor n sălile de examen este permis cu maximum o oră nainte de nceperea probei;
  • Candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, n original. La proba scrisă, aceştia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

  Facultatii de Fizica ii revine un numar de 8 locuri in taberele studentesti tematice, organizate de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, respective Directia pentru Studenti, prin Casele de Cultura ale Studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei in perioada 16 iulie 1 septembrie.
  Mai multe detalii...

  Conf.univ.dr. Ilia ROUSSEV

  Curs de Fizica Soarelui la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti.

  DETALII...

  Advanced workshop on solar energy conversion

  Aplicatia pentru inscriere online la
  SESIUNEA STIINTIFICA ANUALA A FACULTATII DE FIZICA
  22-23 IUNIE 2012

  este disponibila aici


  In atentia studentilor din ciclul al II-lea!...

  In atentia doctoranzilor bursieri promotia 2009-2012
  FINALIZARE STUDII STAGII DE CERCETARE

  Selectie ERASMUS 2012-2013
  MIERCURI 25 Aprilie 2012, ora 13.00.
  Informaţii suplimentare pot fi găsite aici.
 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics