UNIVERSITY OF BUCHAREST
FACULTY OF PHYSICS

Guest
2022-05-22 8:16

 HOME     CONFERENCES     SEARCH            LOGIN     NEW USER     IMAGES   


24 iunie 2022

Manifestarea ştiinţifică este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din intreaga ţară.

Sesiunea ştiinţifică va avea loc cu prezenţă fizică şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

  • Biofizică. Fizică medicală
  • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
  • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
  • Fizica solidului şi tehnologia materialelor
  • Fizica educaţională
  • Fizică nucleară şi particule elementare
  • Fizica polimerilor
  • Fizica şi tehnologia surselor de energii regenerabile şi alternative
  • Fizică teoretică şi matematică aplicată
  • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri

Rezumatele lucrărilor (în l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pâna la data de 14 iunie 2022 la adresa: http://ssffb.fizica.unibuc.ro

Lucrările selectate de Comisiile de la fiecare Secţiune vor fi publicate în revista Romanian Reports in Physics, dacă vor fi făcute disponibile in extenso Comisiei, conform cerinţelor revistei până în ziua de 11 iulie 2022.
Taxa de participare este de 30 lei şi se achită în ziua conferinţei.
Toate informatiile necesare vor fi afisate pe pagina conferintei.

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Lucian ION (lucian at solid.fizica.unibuc.ro),
Conf. univ.dr. Mircea BULINSKI (mircea.bulinsky at unibuc.ro),
Conf. univ. dr. Oana RISTEA (oana.ristea at unibuc.ro)
Conf. univ. dr. Adrian RADU (adrian.radu at fizica.unibuc.ro)