UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa ->

Share


ADMITERE 2016

Calendarul admiterii (sesiunea Iulie 2016):
13-20 iulie: Înscrieri (zilnic, între orele 9:00 - 14:00, la secretariatul facultăţii)
22 iulie: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
23 iulie: Afişarea rezultatelor
Locurile scoase la concurs în sesiunea iulie 2016

Nr. crt.
Domeniul de studii
universitare de licenţă
Programul de studii
Nr. maxim de studenti
care pot fi şcolarizaţi
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1.
Fizică
Fizică (lb. română)
70
23
15
2.
Fizică
Fizică (lb. engleză)**
50
20
15
3.
Fizică
Fizică medicală
40
20
15
4.
Fizică
Biofizică
30
20
5
5.
Fizică
Fizică informatică
50
20
15
6.
Ştiinţe inginereşti aplicate
Fizică tehnologică
50
24
25
TOTAL
127
90
**Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor susţine la momentul înscrierii un test de competenţă lingvistică. Testul va consta într-un interviu, iar rezultatul evaluării este dat sub forma unui calificativ "admis/respins"


Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea ADMITERE!...

Examen de licenţă

Proba scrisă a examenului de licenţă (Proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale de fizică), sesiunea iunie 2016, este programată marţi, 21 iunie 2016 la ora 9:00. Intrarea în sălile de examen este permisă începând cu ora 8:45, în baza unui document de identitate.
Repartizarea candidaţilor în sălile de examen va fi afişată la intrarea în facultate.

Programarea şedinţelor de susţinere publică a lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, sesiunea iunie 2016

Licenţă
  • Fizică (RO), Fizică tehnologică: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 9:00, Sala 22, Etaj 2
  • Fizică medicală şi Biofizică: Luni, 27 iunie 2016, ora 9:30, Etaj 3, Sala 8 Biofizică
  • Fizică (EN): Miercuri, 29 iunie 2016, ora 9:00, Amfiteatrul A1
Master
  • Fizică medicală: Vineri, 24 iunie 2016, ora 9:30, Sala 8 (Biofizică), Etaj 3
  • Fizica materialelor avansate şi nanostructuri: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Sala 22, Etaj 2
  • Fizica atomului şi a nucleului, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii: Miercuri, 29 iunie 2016 ora 13:00, Laboratorul de spectroscopie nucleară
  • Fizică teoretică şi computaţională: Vineri, 24 iunie 2016, ora 10:00, Amfiteatrul A3
  • Optică, laseri şi aplicaţii: Joi, 23 iunie 2016, ora 12:00, Amfiteatrul A1
  • Surse de energie regenerabilă şi alternativă: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Sala S12
  • Fizica atmosferei şi a polimerilor ecologici: Joi, 30 iunie 2016, ora 10:00, Laborator de Fizica atmosferei, Etaj 3

Tabere 2016

In conformitate cu metodologia de distribuire a locurilor in taberele studentesti pentru vacanta de vara 2016, comisia de distribuire a locurilor de tabară la nivelul Facultății de Fizică a analizat listele întocmite de secretariatul facultății și cele 16 cereri depuse.

Pregătire examen grad didactic II

În perioada 22-26.06.2016 se organizează cursuri de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, conform programului:


22.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
23.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Didactica Fizicii
25.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie
26.06.201610.00-13.30 sala S11 etaj 1Pedagogie

ERASMUS

S-a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Perioada mobililății poate fi între 1 iulie - 30 septembrie 2016, minim 2 luni de finanțare.
La această rundă de selecție se pot înscrie și studenți aflați în ani terminali.
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).
Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

Desfăşurarea Examenului de licenta, sesiunea iunie 2016


SELECŢIE ERASMUS 2016-2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu şi stagii de practică) pentru anul academic 2016 - 2017 va avea loc în Facultatea de Fizica, marti 12 APRILIE 2016, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-12 Aprilie 2016, pana la ora 11.
Mai multe informații...

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics