UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa ->

Share


Teza de abilitare - susţinere publică
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

Candidaţi:
  • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

Examen de licenţă - sesiunea septembrie 2015

Programarea examenului de licenţă Ón sesiunea septembrie 2015 este următoarea:
  • 8 septembrie: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor fundamentale de Fizică (amfiteatrul A1, ora 10:00)
  • 9-10 septembrie: susţinerea publică a lucrărilor de licenţă

Admiterea la Studii Universitare de Masterat

Calendarul admiterii la studii unversitare de masterat - sesiunea septembrie 2015

Programarea cazărilor în căminele din Campusul Măgurele

Cazarea studenţilor în căminele din Campusul Măgurele, pentru anul universitar 2015-2016, se va desfăşura în intervalul 26 - 28 septembrie 2015, după următorul program.
Admiterea în anul universitar 2015-2016
Sesiunea septembrie 2015Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la Universitatea din Bucureşti - 2015
Calendarul admiterii (sesiunea Septembrie 2015):
3-11 septembrie: Înscrieri (zilnic, între orele 9:00 - 14:00, la secretariatul facultăţii)
16 septembrie: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
17 septembrie: Afişarea rezultatelorLocurile scoase la concurs în sesiunea septembrie 2015

Nr. crt.
Domeniul de studii
universitare de licenţă
Programul de studii
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1.
Fizică
Fizică (lb. română)
4
11
2.
Fizică
Fizică (lb. engleză)**
5
11
3.
Fizică
Fizică medicală
0
4
4.
Fizică
Biofizică
0
0
5.
Fizică
Fizică informatică
9
9
6.
Ştiinţe inginereşti aplicate
Fizică tehnologică
6
20
TOTAL
24
55

Pentru mai multe informaţii vizitati secţiunea ADMITERE


X INCHIDE

Cazări 2015


Repartizarea locurilor Ón tabere studențești - vară 2015

Repartizarea locurilor Ón tabere studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2015 se va face Ón conformitate cu Metodologia Ministerului Tineretului şi Sportului- Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi


Concursul de Fizică "Dragomir Hurmuzescu"

La ediţia a patra a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu", ediţie găzduită Ón acest an de Universitatea din Craiova, echipa care a reprezentat Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti a fost formata din următorii studenţi:
  • Silvia Georgescu (anul I Fizică)
  • Andrei Variu (anul I Fizică)
  • Alexandru Cotenescu (anul II Fizică)
  • Ovidiu Niţescu (anul II Fizică)
  • Daniela Dogaru (anul III Fizică)
  • Constantin Pistol (anul III Fizică Medicală)
  • Dorin Rusu (anul IV, Fizică Tehnologică)
Rezultatele obţinute de membrii echipei sunt meritorii: două premii II şi două premii III.
Felicitări Óntregii echipe!
Următoarea ediţie a concursului va fi găzduită de Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti Ón primăvara anului viitor.

Apolodor Aristotel Raduta
Nuclear Structure with Coherent States Hardcover
Outline


 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics