UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in site


Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
rezultat important la competiţia internaţională PLANCKS 2021

Studenţii Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
premiaţi la etapa naţională a Concursului Naţional Studenţesc de Fizică "Dragomir Hurmuzescu" 2021

Acasa -> Admitere -> Licenţă

Share

ARATĂ TOT

Admiterea la studii universitare de licenţă


Sesiunea septembrie 2021*

 • Admiterea la studii universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022 se va face exclusiv pe baza notelor obţinute la examenul de Bacalaureat. Vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:
  1. Criteriul principal de admitere este media generală la examenul de Bacalaureat.
  2. În caz de medii egale, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
  3. Dacă departajarea nu este posibilă nici după aplicarea acestui criteriu, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba la alegere a profilului şi a specializării.


  IMPORTANT: Pentru a creşte şansele de a fi admis la unul dintre programele de studii, în cazul înscrierii online (la adresa https://admitere.fizica.unibuc.ro/), selectaţi la început TOATE programele de studii cu locuri finanţate de la buget, în ordinea dorită de dumneavoastră, după care puteţi selecta programele de studii care au locuri cu taxă. Distribuirea pe locurile disponibile se face după medie, conform criteriilor anunţate, parcurgând lista opţiunilor în ordinea aleasă de dumneavoastră.

  Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2021:
 • Înscrieri: 2-10 septembrie 2021. Înscrierea online este posibilă până vineri, 10 septembrie 2021, ora 14:00. Dosarele nefinalizate până la ora indicată nu vor fi înregistrate! Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este
      - Luni-Vineri: 9:00-14:00
      - Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
 • Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2021
 • Vor fi înmatriculaţi direct, fără a trece prin procedura de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni eliberate de Ministerul Educaţiei (prin excepţie, pentru anul 2021 sunt acceptate premiile şi menţiunile acordate de Societatea Română de Fizică) la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie. • Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea septembrie 2021:
  Nr. Crt.
  Domeniul de licenţă
  Programul de studii
  universitare de licenţă
  Buget
  Rromi
  Domenii
  prioritare
  de dezvoltare
  a României
  Absolvenţi
  de licee
  situate în
  mediul rural
  Sistemul
  de
  protecţie
  socială
  Total buget
  Locuri
  cu taxă
  Total
  1. Fizică Fizică
  2
  0
  0
  1
  0
  3
  8
  11
  2. Fizică Fizică
  (în lb. engleză)
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  20
  20
  3. Fizică Fizică medicală
  0
  0
  0
  2
  1
  3
  1
  4
  4. Fizică Fizică informatică
  3
  0
  0
  0
  0
  3
  18
  21
  5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică
  3
  0
  0
  0
  0
  3
  22
  25
  TOTAL  
  8
  0
  0
  3
  1
  12
  69
  81


  Acte necesare:
  1. Diploma de bacalaureat, în original sau în copie certificată cu originalul, sau adeverinţă tip (pentru absolvenţii promoţiei 2020 cărora nu li s-au eliberat diplomele) din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;
  2. Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  3. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
  4. Buletin/Carte de identitate în copie
  5. Trei fotografii tip Buletin de Identitate;
  6. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);
  7. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
  8. Un dosar plic
  9. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

  *Vom reveni cu informaţii suplimentare 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics